Handledning ökar förståelse

Handledning inom vården skapar sjuksköterskor med självförtroende.

Coacha | ARTIKEL | FEB 2011

Handledning

Handledning

Inom vårdyrket uppstår ständigt situationer som kräver både etisk eftertanke och snabba beslut. I arbetet med människor som är sjuka eller befinner sig i svår kris är behovet stort att i efterhand få möjlighet att diskutera och reflektera. Genom handledning får sjuksköterskan bearbeta sin vardag och utvecklas i sin yrkesroll.
 

Att bli coachad och handledd i svåra lägen i yrkeslivet borde egentligen vara en självklarhet på alla arbetsplatser. Inom vården har man kommit långt i utvecklingen och insett att behovet av att bearbeta jobbiga händelser är stort hos vårdpersonalen. Regelbunden och väl genomförd handledning skapar en större säkerhet hos de anställda och det kommer såväl individen som patienterna till del.

Eva-Lotta Göthman arbetar sedan 30 år som sjuksköterska vid Nyköpings Lasarett. För tio år sen fick hon möjligheten att hoppa på en utbildning i handledning av sjuksköterskor. Idag handleder hon själv. Motivation.se bad henne svara på några frågor om hur det går till.

Vad är syftet med handledning?
- Syftet med handledning är att du genom reflektion kring omvårdnadsarbetet stärker din yrkesidentitet. Du får tillfälle att samtala om svåra situationer som uppstår i ditt arbete och som du genom fördjupad kunskap kan reflektera kring. Detta i sin tur bidrar till yrkesmässig och personlig växt. Du får därigenom ett redskap för att knyta ihop teori och praktik. Som sjuksköterska kan du då vidga perspektiv och hitta alternativa lösningar. Du får större insikt i hur du själv och andra tänker, känner och reagerar. Det blir lättare att sätta gränser och hantera mötet med människor. Du vågar stå upp för det du tror på.

Hur går det till?  Hur efterfrågas handledning? Vem får handledning och vid vilka tillfällen?
- Efterfrågan måste komma från ledningen, det vill säga en insatt chef inser vikten av att personalen får den här möjligheten. Tyvärr prioriteras inte denna form av kompetensförhöjning hos alla arbetsledare, ibland förstår de helt enkelt inte att handledning är en bra metod.

Utbildade handledare kan däremot gå ut på arbetsplatserna och göra "reklam" för sin handledning.

Man kan handleda på olika sätt, till exempel genom möten mellan sjuksköterskor från olika avdelningar eller arbetsplatser - kirurgi, medicin, intensivvård, diskriktsköterskor, akutavdelning. Då får deltagarna insikt i hur andra verksamheter fungerar och vilka situationer som finns där.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

En annan form är att deltagarna kommer från samma arbetsplats och tillsammans reflekterar över, till exempel den gemensamma värderingsgrunden. En handledningsgrupp träffas varannan vecka i 1,5 timme. Helst ska man jobba så under två års tid med regelbundna träffar, men detta är ibland en omöjlighet då andra prioriteringar görs.

Varför är handledning viktig just inom vårdyrket?
- Ett arbete inom vården innebär en pressad arbetssituation, svåra etiska bedömningar ska tas på kort tid. Kraven på yrkeskompetens måste ständigt förnyas. Vi har ofta omorganisationer för att spara pengar men framför allt krävs empati och igenkänning när man möter sjuka sköra människor. Detta i sin tur innebär krav på hög professionell empati. Det kan inte åstadkommas om inte en organiserad riktad handledning erbjuds. Den stressade vardagen ger inte utrymme för någon djupare reflektion. Där går man ofta på den akuta känslan och "släcker småbränder".

Förmågan att analysera en svår situation kräver kunskap om dig själv och andra människor. I handledning får vårdpersonal lära sig att handskas med sina egna och andras känslor.

Vad blir resultatet för personalen och hur kommer det patienterna till del?
- Både patienter och vårdpersonal är vinnare, skulle jag säga. Ökad säkerhet i omvårdnadssituationer och kvalitetsförbättring på utfört vårdarbete är naturligtvis en viktig aspekt. Ökad insikt och förståelse för patienter och anhöriga, minskad stress på arbetsplatsen och minskad risk för utbrändhet hos den hårt belastade personalen. Vi får helt enkelt en större arbetstillfredsställelse när vi är på jobbet. Samhörigheten växer och vi alla får förutsättningar att jobba utifrån en gemensam värdegrund. Allt detta kommer givetvis patienten till del genom att god omvårdnad kan ges och inte bara slumpmässiga insatser utan reflektion

Vilka brukar vara de vanligaste "problemen" och frågeställningarna som kommer upp?
- Det som nästan alltid kommer upp är kontrollbehovet hos individen. Som sjuksköterska ska man ska vara som spindeln i nätet och ha kontroll över det mesta.  Det går givetvis inte och det är lätt att bara fokusera på sina egna tillkortakommanden och brister.
Kränkbarhet är ett annat ämne som ofta diskuteras. Sjuksköterskan hamnar ofta i situationer där flera parter blir kränkta, både bland kollegor, patienter och anhöriga. Samtal och reflektion kring detta är vanligt.

Etiska frågeställningar och aspekter på konflikter brukar komma upp. Etisk kompetens är en mycket viktig faktor när du vårdar människor. Du hamnar som sjuksköterska inför mer eller mindre etiska dilemman varje dag när du jobbar. En etisk plattform är nödvändig inom alla typer av vårdyrken.

Sen har vi aggressivitet. Många möten i vården är laddade. Frustration och svårhanterbara känslor har svårt att komma fram. Ofta är aggressivitet en känsla som kommer spontant hos såväl patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal. Det är väldigt viktigt att ventilera orsak och verkan till ilskan som bubblar upp för att det inte ska ligga kvar där inne och bubbla upp i ett annat möte eller konfliktsituation. Vi brukar också ofta prata självkännedom. Frågor kring vem jag är och varför innebär existentiella samtal som ger dig självinsikt och därmed handlingsberedskap inför svåra bedömningar.
 
Eva-Lotta påpekar att en duktig handledare är en förutsättning för att deltagarna ska känna att de får ut något av handledningen.
- Relationen mellan handledaren och deltagaren kan beskrivas som en dans. För att skapa ett klimat för erkännanden kan inte handledaren dansa swing medan deltagaren dansar stilla vals.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Coacha

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill