Mitt i en global kris, vi måste få sörja – och utvecklas

Livskris och sorgecykler - i väntrummet till det integrerade ledarskapet.

Hälsa | Ledarskap | ARTIKEL | APRIL 2020

När dagen kommer då vi återgår till ett det vi vill kalla ett normalt liv, så kommer sannolikt vår bild av världen vara annorlunda.

När dagen kommer då vi återgår till ett det vi vill kalla ett normalt liv, så kommer sannolikt vår bild av världen vara annorlunda.

De flesta av oss sitter i ett väntrum. Något utifrån har tryckt på STOP-knappen. I väntrummet kan vi sitta som paralyserade eller med oro, spänning, osäkerhet och rädsla, men också med nyfikenhet och längtan inför något som vi inte har en aning om och som vi ej heller är rädda inför. Vi ska inte låta rädslan ta över då den är vår värsta fiende. 

Allt handlar om hur vi väljer att förhålla oss till en ny situation. I väntrummet kan vi också få en chans till eftertanke. Det som faktiskt pågår är att vi befinner oss i en global kris och plötsligt inser vi att vi hör ihop som EN mänsklighet. Det som pågår och faktiskt händer handlar mycket om FÖRLUST. Vi måste få sörja. Av det som pågår kan vi lära oss något som är en gåva för både din, min och allas vår framtid.

Fem stadier som varje människa genomlider i livskriser enligt psykiatriker Elisabeth Kübler Ross är:

 1. I första stadiet uppstår en förnekelse. Människan trycker undan det som hänt och det som hänt ”finns inte”. Den uppkomna känslan, som oftast är rädsla, kommer ur chocken. I början av Covid-19 sa många att ”det är inte så farligt , det är en vanlig influensa” trots att allt pekade på att det inte var fallet. Eller kommentarer som ”det är så overkligt, det som pågår”.
 2. I andra stadiet kan ilska uppstå. När vi blir rädda beter vi oss irrationellt, känner oss frustrerade eller får ångest. ”Jag tänker minsann åka på den planerade semestern”.
 3. I tredje stadiet kommer ofta en känsla av ledsamhet och hjälplöshet. I denna fas finns en risk att fastna i en emotionell kris som till exempel depression.
 4. I fjärde stadiet börjar vi acceptera. ”Det som händer ska jag lära mig att förhålla mig till”, ” det som händer kanske ändå kan ha en mening för mig”. När vi börjat acceptera det som hänt ser vi hur kreativiteten flödar  Och inte minst det vackraste av allt nämligen en spontan och äkta hjälpsamhet. I varje människohjärta finns ett embryo till altruism. Det är något vi just nu ser mycket av.
 5. I femte och sista stadiet uppstår tankar på hur vi vill och kan  förändra våra liv inför framtiden.

När dagen kommer då vi återgår till ett det vi vill kalla ett normalt liv, så kommer sannolikt vår bild av världen vara annorlunda. Många av oss kommer ha omvärderat vårt sätt att leva. Virusets framfart kommer att förändra många system både det sociala och ekonomiska, såväl som det finansiella. Många organisationer kommer att omstruktureras och människors arbetssätt likaså. Och för detta behövs ett integrerat ledarskap.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Vad menas med ett integrerat ledarskap?

Ett integrerat ledarskap vägleds av en person som  både kan hantera chefsrollens färdigheter och ledarrollens färdigheter samtidigt. Det som även kallas ledarintelligens - att leda med själ, hjärta och hjärna. Det är en person som är empatisk och inlyssnande, som har ett medmänskligt perspektiv och som ser värdet av detta för verksamhetens utveckling.

I västvärlden har ledarskap främst identifierats genom chefsrollen vilken är en administrativ roll. Jag kan inte förstå att ledande personer i olika organisationer och företag underskattat kunskapen om mänsklig utveckling och mänskliga behov. Vi människor är sociala varelser med allt vad det innebär av att vilja känna tillhörighet, bli respekterade och bli lyssnade på. De flesta av oss vill också känna att vi bidrar till något som upplevs som meningsfullt. Vi vill vara med och ”bygga”. Ett integrerat ledarskap är ett ledarskap som inkluderar alla i tankeprocesser (som ett underlag för bra beslut) med hjälp av en äkta dialog. Det grekiska ordet dia`logos betyder att tränga genom/bakom (dia) orden (logos) vilket enkelt kan uttryckas genom att ”tänka tillsammans” och även orden som ger mening. Genom dialog utvecklas våra relationer. Dialog är den högsta formen för demokrati. Den kräver färdigheter som att LYSSNA och att ställa relevanta frågor. Genom dialog kan ett starkt ledarskap skapas med ett VI i stället för som idag ett Jag.

En ny ”modell” för ledarskap är positiv för allas vår framtid

“Only those who are at home in themselves are ready for change.” - Thomas Hübl

Evolutionen för oss hela tiden framåt. Precis som viruset sker den evolutionära utvecklingstakten också exponentiellt. Utvecklingstakten kan vi inte påverka. Vi kan påverka hur vi vill förhålla oss till den. Och vi måste kunna förhålla oss till den med bibehållen fysisk och psykisk hälsa. Det är vår skyldighet och vårt ansvar för själva livet. Den nya modellen betonar vikten av att skapa insikter, höja sin medvetenhet i syfte att medverka till ett medmänskligt samhälle. Du kanske upplever den nya modellen som kravfylld och det är den också, men mycket belönande.

Den nya modellen består av ett inre arbete inifrån ditt hjärta och genom ett yttre arbete som handlar om hur du beter dig.

Inom den Tibetanska Buddismen finns ett uttryck: ”By their fruit I shall know them”. Tänkvärt, eller hur?

Så här kan du börja träna för att låta ett nytt ledarskap utvecklas

Det mesta kan du träna på själv. Du behöver inte gå någon kurs för att bli en framgångsrik ledare och medmänniska.

Börja med att ställ följande frågor till dig själv:

 1. Vad är mitt inre syfte med att vilja vara chef och ledare?
 2. Vad ser jag framför mig om jag betonar ledarrollen mer än chefsrollen?
 3. Vad behöver jag öva på inom mig själv?

Ta dig tid för att besvara dessa frågor. Kanske några dagar.

När du svarat på dessa frågor blunda och känn efter. Vad ser du? Hur känns det?

Kanske ser du ingenting än mindre känner något speciellt. Det är högst normalt. Du har kanske inte fått frågorna tidigare eller ens tänkt i dessa banor.

"Utvecklingstakten kan vi inte påverka. Vi kan påverka hur vi vill förhålla oss till den."

– Marika Ronty

Skaffa dig nya vanor för ditt välbefinnande

Du kanske är en fysisk alert person. Bra, men det räcker inte. Ditt inre måste också vårdas för att utvecklas till en människa i balans. Med inre menar jag att utveckla din själsliga intelligens. Själslig intelligens är även visdomens intelligens. Det är den intelligens som hjälper dig att hitta din djupaste mening, hitta din riktning i livet och leva utifrån för dig viktiga livsvärden, det som många kallar för ”inre kompass”. Utöver mening är ytterligare två begrepp inneslutna i den själsliga intelligensen. Det ena är medkänsla och det andra är altruism. Något vi i dessa virustider ser mycket av! Altruism är att ha kärlek till nästa, vara osjälvisk och att vara oegennyttig. Krisen tar med automatik fram dessa fina mänskliga egenskaper. 

En ny vana är att regelbundet meditera för att stilla sig. Börja eller sluta varje dag med en stilla stund. Sätt dig och koncentrera dig endast på din andning och varje gång dina tankar kommer låter du dem passera. Låt dig inte fastna i en tanke. I synnerhet inte om det är negativa tankar som många just nu bär på. Dessa smittar oss och sänker vårt immunförsvar, som ett annat sorts ”virus”. Den dag då du dagligen disciplinerat dig till dina stilla stunder kan du gå en kurs i meditation för att lära dig om bakgrunden och om meditationens syfte. Därefter är det daglig träning som gäller. Din belöning blir ett psykiskt välbefinnande. Jag talar av egen lång erfarenhet och önskar att många vill upptäcka hur rika vi är inombords. 

Du som suttit i väntrummet i flera veckor kanske kände igen dig när du läste om krisens stadier. Du blev glad när du upptäckt den altruism och osjälviskhet som framträtt. Du har börjat tänka om. Du har redan expanderat i ditt inre. Du vill något annat nu. 

Kanske är det vinsten i livet och för livet efter covid-19.

Marika Ronty

Vår expert inom medvetet ledarskap

 • Följ skribent

Marika Ronty är leg.psykolog, retreatledare och grundare av Amfora Ledarintelligens. Tidigare har Marika varit med att starta upp en ledarskapsmodul inom ExecutiveMBA vid School of Business, Stockholms Universitet där hon arbetade under åtta år. Hon har mest gjort sig känd genom sin modell för utvecklingssamtal och modellen för ledarintelligens. En ledarskapsmodell som binder ihop själ, hjärta och hjärna. Dessa båda modeller finns beskrivna i ett flertal akademiska uppsatser och några publicerade vetenskapliga artiklar. 

Hennes böcker är utgivna på Liber. Hennes självskattningstest Leader Intelligence Questionnaire (LIQ) har genomgått vetenskaplig prövning. Testet är omarbetat av Marika Ronty under 2019 och används idag av coacher.

Prenumerera på Marikas nyhetsbrev här

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap

Marika Ronty

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill