För företag som vill tjäna mer än pengar...

Den psykiska ohälsan ökar. Det är hög tid att vi tar den på allvar och börja göra något annorlunda. Som Einstein säger: galenskap är att fortsätta göra samma saker och förvänta sig nya resultat. Jag håller med.

Hälsa | Hållbarhet | ARTIKEL | NOV 2013

När jag började som stresscoach för nio år sedan var det många som avfärdade stressen. Jag fick höra ”det vill vi inte prata om” eller ”sån´t har vi inte tid/råd med”. Många hänvisade till sin företagshälsovård. Men jag har stött på många som inte vill kontakta hälsovården, eftersom de inte är sjuka. Ofta har inga andra vägar erbjudits. Det kostar för mycket pengar – tror man.

Vart har detta tagit oss?

Jo, till ännu mer stress och ohälsa med mycket lidande och stora kostnader som följd. 9 000 nya sjukskrivningar för psykisk ohälsa det senaste året. En årlig kostnad på mer än 70 MILJARDER (!) för vård, omsorg och arbetsbortfall, bara i Sverige. En summa som redan räknats upp inför nästa år sedan dessa siffor från FK, Socialdepartementet och OECD publicerades i DN i maj i år. Av dessa miljarder drabbar 15 miljarder företagen, resten samhället.

Här finns stora pengar att spara

Det mänskliga lidandet går inte att sätta siffror på. 20% av Sveriges arbetande befolkning upplever problem med ångest, oro, depression och sömnstörningar . Det är en av fem som arbetar. Tänk efter hur många det motsvarar på din arbetsplats, rent statistiskt. Är ni 50 personer på ditt jobb är det alltså 10 personer. Det kanske är svårt att tro? Men Hjärnkoll, en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa, har gjort en undersökning som ger vid handen att fyra av tio personer som upplevt psykisk ohälsa har valt att inte berätta om det på sin arbetsplats.

Jag är medveten om att alla dessa siffor inte handlar om stressrelaterad psykisk ohälsa. Men den negativa stressen är en stor bidragande orsak. Det är helt nödvändigt att vi börjar ta den på allvar. Inta bara pratar om den, det görs så det räcker. Men om vi inte gör något annorlunda kommer inget att förändras.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Det är allas ansvar att börja förändra och skapa arbetssätt som tillåter oss att både prestera och må bra

Chefer och ledare har ett ansvar för sin egen hälsa och för att skapa förutsättningar för sina medarbetare att jobba mer mentalt ergonomiskt, dvs mer hålbart. Chefer är viktiga förebilder och som ledare är det oerhört viktigt att ”sätta standarden”.

Ett mycket enkelt sätt är till exempel att inte skicka mejl mitt i natten till sina medarbetare. Något som jag i min roll som coach får höra om allt för ofta. Den chef som skickar mejl mitt i natten har förmodligen inte kunskap om hur lätt hjärnan hos mottagaren uppfattar det som ett hot och drar igång ett stresspådrag. Även om medarbetaren vet att den inte förväntas svara mitt i natten kan hjärnan lätt misstolka budskapet och ”hitta på en sanning” om att policyn på företaget är att vara nåbar och presterande även nattetid. Särskilt den hjärna som redan är trött och överlastad.

Medarbetare har ett ansvar för sitt eget arbetssätt. Jag har många gånger upptäckt att medarbetarna själva skapar en orimlig press på sig själv genom att ständigt ta på sig mer, alltid vara nåbara, aldrig säga nej, inte be om hjälp, lägga sig vinn om att svara mer eller mindre direkt på mejl osv. Utan att deras chefer har bett om det eller till och med motsatsen, trots att deras chefer har bett dem att ”dra ner på tempot”.

Bryt mönster - få mer tid

Det är viktigt att förstår vad som händer, hur lätt det är att fastna i ett beteendemönster som skapar en falsk trygghet. Det är jobbigt att bryta vanor och mönster. Det skapar initialt ett obehag som lätt blir till en ny stress. Hjärnan tycker det är läskigt och hotfullt och slår på stressreaktionerna. En högpresterande medarbetare, som fått mycket cred för sin snabbhet, sin duglighet och sin förmåga att alltid leverera har oftast inte förmågan att plötsligt börja göra annorlunda. Hjärnan vill ha sin belöning.

Som chef är det en tankeställare. Vad är det vi ska berömma? Är det alltid en snabb leverans eller kan det då och då vara bra att medarbetaren tog tid på sig? (Och kanske levererade ett ännu bättre material – det är inte alltid det som görs snabbast som blir bäst!).

Måste vi då sänka prestationsnivån för att vi ska kunna må bra? Nej, det är just det som är grejen, vi behöver inte det. Vi tänker fel när vi tänker att vi inte har tid eller råd att jobba på ett annat sätt. Det finns massor av tid och pengar att tjäna. För att inte tala om hur mycket vi kan minska det mänskliga lidandet.

Det finns många stora åtgärder som behöver göras. Men om vi bara ska sitta och vänta på dem lär vi förlora massor på vägen. Var och en kan börja i sin vardag.

Förändra i små steg, vänja hjärnan vid nya arbetssätt med lite mer arbetsro, inse att multitasking oftast inte är effektivt, berömma ”rätt” saker, öva oss i att inte vara nåbara jämt, stänga av mobilerna på möten, korta ner mötestiderna, ta lite fler pauser och så vidare.

Allt detta är saker som verkar ta tid men som faktiskt ger tid. Fler tips hittar du i mina tidigare artiklar här på Motivation.se.

Det är i det lilla det stora uppenbarar sig. Tar vi inte de första små stegen får vi inte uppleva det stora. Då blir det bara mer galenskap.

Anneli Godman.

Anneli Godman

Vår expert på hjärna, stress och prestation

 • Följ skribent

Anneli Godman utbildar i och skriver om Mental Ergonomi i onlinekurser, artiklar och böcker. 
Mental Ergonomi går ut på att skapa en hållbar vardag där vi samverka respektfullt och skapar förutsättningar för att prestera på en nivå vi mår bra av. I Annelis onlinekurser ges tillfälle att, i små steg, öva på att skapa en mer mentalt hållbar vardag. Kurserna bygger på kunskap grundad i erfarenhet och vetenskap.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Hållbarhet

Anneli Godman.

Anneli Godman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Hållbarhet

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill