Jobba med teamets egen kultur

Vilka är teamets spelregler? Ta reda på det och utvecklas som grupp.

Ledarskap | Motivera | ARTIKEL | JUNI 2011

Samla teamet

Samla teamet

Att regelbundet reflektera över och diskutera kring teamets arbetssätt, skapar delaktighet och en öppenhet mellan medlemmarna i arbetsgruppen. Bara att fundera över ett antal frågor kan föra deltagarna närmare varandra och skapa en engagerande arbetsmiljö.

Veckans motivationstips är att samla teamet och diskutera de gemensamma spelreglerna.

Hur ni vill vara och uppfattas internt och externt? Vilka är era värderingar? Hur vill ni vara och bete er mot varandra? Hur vill jag bli bemött? Hur bemöter jag andra? Vad är viktigt för varje individs arbetsprocess och trivsel?

Utöver att formulera värderingar som respekt, tillmötesgående eller generositet så ska teamet konkretisera hur detta visas i det dagliga arbetet. Det kan handla om att komma i tid, stänga av mobilen på möten och så vidare.  Kom ihåg, genom hela övningen, att feedback är ett sätt att utveckla – både sig själv och teamet.

Gör så här:

Låt var och en skriva ner sina tankar och gå sedan laget runt och lyssna in varandra. Skriv upp på blädderblock, prioritera och dokumentera det viktigaste ni kommer fram till så att det är möjligt att följa upp och utvärdera längst vägen.  
 

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap
  • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill