Behovet av ny förståelse

Om inre utveckling och en ny förståelse av människan, världen och ledarskapet.

Ledarskap | ARTIKEL | FEB 2022

Förändring utgår ifrån hur vi människor beter oss.

Förändring utgår ifrån hur vi människor beter oss.

Förståelse av vadå, undrar du naturligtvis när du läser rubriken.

I detta fall handlar det om ledarskap i en tid som inte bara kräver nya affärsmodeller med nya principer, utan också ett bejakande och accepterande av att vi har ett känsloliv som pockar på vår uppmärksamhet och som påverkar oss på olika sätt. Det är nödvändigt att tänka och även nödvändigt att uppmärksamma sina känslor.

För trettio år sedan yttrade Peter Senge: ”Om du tänker som du alltid gjort kommer du få det du redan har”. Idag är utmaningen i det citatet mer relevant än någonsin. Jag kan tillägga att om du fortsätter att trycka undan känslor så händer inte så mycket mer än att du tvingas lida.

Vi är Human Beings. Being/varande är inte något jag har utan något jag ÄR. Genom att utveckla ett varande ökar medvetenheten och uppfattningen av hur världen är konstruerad. Det blir ett uppvaknande till att se världen som den är, inte som du är. Inre utveckling är att vårda sitt varande så att det ständigt kan expandera. Varandet är träning i närvaro ur vilken framtiden sakta träder fram. Det är det vi kallar inre utveckling, och genom inre utveckling skapar vi i det yttre. Vår yttre värld är en spegel av vårt inre.

Inre utveckling med bestående beteendeförändringar går inte i första hand genom intellektet, utan genom upplevelser och uppkomna insikter som därefter med ett klart tänkande kan integreras till en inre helhet och förståelse.

Tiderna förändras hela tiden och så gör även vi människor. Våra tankar om hur ledarskap ska vara och hur organisationer ska struktureras grundar sig på invanda tankemönster och bygger på uppfattningen att världen  helst ska vila tryggt på en maktstruktur. Dessa maktstrukturer separerar oss människor snarare än förenar oss. Maktstrukturer skapar otrygghet genom separation. Hur kan du som ledare förena medarbetare i din organisation kring det ni är där för att åstadkomma – utan att göra det utifrån en maktstruktur? Hur kan du som ledare röra dig fritt i det kompetensfält som finns på din arbetsplats och överlämna en del beslut till dem som sitter på den yttersta kompetensen i frågan? Det kan vi kalla för kompetenshierarkier. Och de förenar människor.

Här prövas ledaren.

Individuella och kollektiva trauman

Mycket börjar med en mänsklig välvilja och en vilja att skapa tillsammans. Med det som ingång kan vi skapa en ny förståelse genom att vi tillsammans ständigt utmanar oss själva i tanken och i känslan. Vi bär alla på ett spektrum av olika känslor. Det finns olika känslor som representerar oss och som varit mer eller mindre tongivande under vårt liv. Känslor som varit nedtryckta och känslor som varit tillåtna. Vi behöver också bli medvetna om hur mycket vi bär på tidigare generationers känslor. En överföring som alltid funnits mellan generationer och som till slut fastnar som ett kollektivt trauma. Det behöver vi också förstå och se och inte minst upptäcka i oss själva. Så gott som alla människor bär på både individuella och kollektiva trauman. Exempel på kollektiva trauman finns i de länder som har haft krig, naturkatastrofer, utsatts för kolonialism, rasism och andra förtryck för att ge några exempel.

Just nu pågår globala kollektiva trauman som drabbat oss alla i form av klimatkrisen och pandemin. Båda dessa kriser har gjort att många människor vaknat upp och börjat omvärdera sitt sätt att leva och inte minst börjat tänka mer på vad som egentligen är värdefullt och viktigt i livet.

Jag har personligen undrat över vad Sverige har för kollektivt sår. Det som ofta kommer upp som en tanke är vår sekularisering. Vi är det mest sekulariserade landet i världen. Är det något vi ska vara stolta över? Vad gör det med oss? Kanske är den ökade psykiska ohälsan bland människor ett symtom på detta. Var har vi vår tillhörighet? Vad har vi tryggt att hålla oss till? Människan har ett inneboende behov av samhörighet oavsett var vi bor geografiskt.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Inre utveckling och en ny förståelse

I vilken kontext ska vi tala om mänsklig inre utveckling? Kanske måste vi höja blicken och inse att vi är sammanlänkade i en stor världsväv. Hur håller vi alla trådar samman? Hur är immunsystemet i din organisation? Hur stärker ni varandra? Du som ledare ska alltid vara den som visar vägen.

Det börjar alltid med dig.

Frågan är om du har behov av en ny förståelse.  Förståelsen är ett led i din inre utveckling. När du börjar förstå dig själv kommer du även att förstå andra.

Hur ofta stannar du upp och reflekterar över dina egna tankar och känslor? Hur ofta lyssnar du på det vi kallar intuition eller magkänsla? När du gör det, tar du då det på allvar?  Det är här rubriken "behovet av en ny förståelse" kommer in. Det är inte förrän vi sätter våra tankar och känslor i rörelse OCH lägger märke till dem OCH reflekterar över dem som vi kan skapa en ny förståelse. Och viktigast av allt: vinna nya insikter.

Det är insikterna som för oss vidare på vår livsresa. Insikter kommer sällan genom endast intellektuella resonemang. Insikter uppstår ofta genom en upplevelse där känslan och kroppen reagerar på en tanke. Och du lyssnar inåt. Vi behöver mycket inre träning för att utvecklas just inifrån, så att vi därigenom kan medverka till att manifestera något hållbart i den yttre världen. Det finns inga genvägar.

 När vi lär oss att lyssna på tanken, känslan, själen och kroppen kan vi göra stora inre förflyttningar med yttre förflyttningar som konsekvens, och det är det som bidrar till en ny förståelse. När insikterna och uppvaknandet sker kan dina, mina och våra handlingar göra skillnad i organisationen eller företaget, och för ett helt samhälle som vi alla är en del av och bär ett ansvar för.

Slumrande, oändlig potential

Innehållet i en ny förståelse är sprunget ur människans inre slumrande oändliga potential. Den måste väckas – vilket den görs bäst genom att du får träna dig i att finslipa dina inre förmågor genom daglig träning av någon kontemplativ teknik, reflektion och inlyssnande dialoger tillsammans med kolleger som vill utvecklas precis som du och bidra till en verksamhet som alla kan känna sig stolta över.

Tiden är kommen för att ompröva synen på ledarskap för en värld i stor förändring, och inte minst att tänka på framtida generationer. Vilka förebilder behöver dina barn och barnbarn? Vi kan inte fortsätta att anpassa oss till kortsiktiga lösningar.

Ledarskap är avgörande och ska alltid bygga på ett stabilt rotsystem med tydliga humanistiska värden och förmågor som tillhör själslig och emotionell intelligens. Förmågor som empati, omtanke, medkänsla, närvaro – är medmänskliga förmågor som stärker mellanmänskliga relationer. Ledarskap är i första hand relationellt. Det är genom ledarrollen i interaktion med andra som vi skapar tillsammans.

Behovet av ny förståelse för ledarrollens betydelse för ledarskapet kan inte betonas ofta nog. Ledarskapets båda roller behövs, både att vara chef och ledare samtidigt. Min erfarenhet och min studie visade att en majoritet av chefer lägger så gott som all sin arbetstid på det operativa arbetet, det som ligger inom chefsrollen. Det är tydligen viktigare att GÖRA än att VARA. Båda behövs dock. Vi har skapat system som bygger på rationella värden och med hög grad av byråkrati och kontroll. Har vi inte fått tillräckliga bevis för att det synsättet inte håller längre?

Vi behöver skapa en ny förståelse för vad som pågår globalt. Vi behöver förstå att allt är ETT, vi är alla sammanflätade och ömsesidigt beroende av varandra. Det gäller såväl globalt som lokalt. Det är ett universellt faktum. Och all förändring utgår ifrån hur vi människor beter oss. Maktbegär, egoism och girighet är sannolikt tre drivkrafter som har varit mer av ondo än av godo. Tre starka krafter som finns globalt och lokalt.

Det vi gör lokalt påverkar globalt. Därför är ett engagemang för ett medmänskligt ledarskap en mycket god investering för alla dem som kommer från framtiden. Och det börjar med dig och mig idag.

Marika Ronty

Vår expert inom medvetet ledarskap

 • Följ skribent

Marika Ronty är leg.psykolog, retreatledare och grundare av Amfora Ledarintelligens. Tidigare har Marika varit med att starta upp en ledarskapsmodul inom ExecutiveMBA vid School of Business, Stockholms Universitet där hon arbetade under åtta år. Hon har mest gjort sig känd genom sin modell för utvecklingssamtal och modellen för ledarintelligens. En ledarskapsmodell som binder ihop själ, hjärta och hjärna. Dessa båda modeller finns beskrivna i ett flertal akademiska uppsatser och några publicerade vetenskapliga artiklar. 

Hennes böcker är utgivna på Liber. Hennes självskattningstest Leader Intelligence Questionnaire (LIQ) har genomgått vetenskaplig prövning. Testet är omarbetat av Marika Ronty under 2019 och används idag av coacher.

Prenumerera på Marikas nyhetsbrev här

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Marika Ronty

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill