Har vi råd med kortsiktigt ledarskap?

Mats Frid, Ledarskaparna, analyserar VD Barometern 2015.

Ledning | Ledarskap | Årets VD | ARTIKEL | NOV 2015

Ledarskaparna, Hållbarhet, VD Barometern 2015

Ledarskaparna, Hållbarhet, VD Barometern 2015

Svaren från VD Barometern 2015 som presenterades på Årets VD, visar något vi redan visste – att stress och tidsbrist är de största utmaningarna för VD:ar idag. Vi kan se att VD:ar skapar alltför lite tid till reflektion och eftertanke – något som riskerar att leda till försämrade beslut och begränsad förmåga att få perspektiv på verksamheten och omvärlden. Något förvånande visar undersökningen också att hållbarhetsarbete kommer långt ned på agendan för många företagsledare. Jag hittar här ett nyckelord som verkar prägla sättet som de svenska företagen drivs på idag: kortsiktighet. Har vi råd med det? Och då pratar jag både pengar och människor…

Årets resultatet av VD Barometern påminner i vissa delar om förra årets. Tidsbrist är fortfarande ett problem, hållbarheten kommer lågt ner på prioriteringslistan och det finns ett lågt fokus på att öka medarbetarengagemanget – trots att de flesta verkar ha klart för sig att det är en av nyckelfaktorerna för att utveckla företaget.

Undersökningen visar många intressanta samband. En ledare som inte hinner reflektera stannar inte heller upp och ser på organisationen med friska ögon. En ledare som verkar under stor tidspress kan omöjligt få tid att analysera hur hållbarhet och medarbetarengagagemang hänger ihop med lönsamhet och komma upp med nya innovativa sätt att lösa problem på.

En stressad ledare får tunnelseende och kör på som vanligt. Men den typen av ledarskap kommer att fungera sämre och sämre i den digitaliserade verklighet vi redan rör oss i – men är på väg djupare in i.

Kortsiktighet är det nya svarta?

Begreppet hållbarhet har väldigt många nivåer och lager – vi kan prata miljö och framtid, samhälle och vår sociala omvärld, hållbarhet för människor och hållbarhet för företag: vilka bolag kommer att överleva och vilka kommer att försvinna ut får att de inte klarar digitaliseringen?

Men det är, kan vi konstatera, svårt som företag i dagsklimatet att inte ta ställning.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Frågan bör ställas ”På vilket sätt ska vi som bolag jobba med hållbarhet?” snarare än ”Ska vi jobba med hållbarhet?”

Så ur den aspekten tycker jag att det är oerhört intressant att det fortfarande är så få som ser ett värde i att arbeta med hållbarhet på en strategisk nivå. Överallt ser vi ju, trots allt, många exempel på hur det verkligen ger konkurrensfördelar.

Den kortsiktighet som undersökningen pekar med hela handen mot, oroar mig. Och den borde oroa på bredare plan och engagera fler att åstadkomma en förändring – för både människor och företag.

Styrelsen har ett för kortsiktigt perspektiv, VD:arna själva uppger att de inte har tid till reflektion och ledningsgruppsmedlemmarna förmår inte lyfta sig till att ta ett helhetsperspektiv.

Kraven på VD stiger med allt snabbare tempt och med det, också behovet att arbeta med sin egen utveckling, för att sätta sin egen roll i relation till företagets position och vision. Om reflektionen uteblir - hur ska vi möta de utmaningar vi står inför?

Om vi inte tänker efter, hur kan vi förvänta oss att vara i fas med utvecklingen?

Jag tror att den förmåga som våra VD mer än någonsin behöver vårda och utveckla idag är förmågan att kliva åt sidan och ge sig själv utrymme till reflektion. Det är i den lugna reflektionen som kreativiteten och förmågan att se helheten får en chans. Detta gäller också ledningsgrupperna.

De som glömmer detta löper större risk att missa de möjligheter som finns i den allt snabbare utvecklingen. Det krävs innovationsförmåga och kreativitet för att identifiera de möjligheter som ligger i den digitala utvecklingen och hållbarhetsarbete.

Vi har massor av möjligheter, men ser dem inte eftersom vi aldrig lyfter blicken för att se oss omkring.

Det, om något, är inte hållbart.

Kanske är det så att de lugnaste, rentav blir de snabbaste...?  Det är de som blir uthålliga nog att springa förbi resten?

Här hittar du hela VD Barometern!

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap
 • Årets VD

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap
 • Årets VD

Dela:

Om VD Barometern 2015

Undersökningen genomfördes i sep-okt i ett samarbete med Motivation.se och EGN Sverige. Antalet respondenter har mer   än dubblats sedan 2014 och drygt 300 VD:ar svarade.

Här kan du ladda ner årets Barometer!

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill