Nya möjligheter för dig som mellanchef

Mia Kleregård om de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket: ”Som ledare kommer dina rättigheter att vara tydligare än någonsin. De blir vatten till våra mellanchefers uttorkade dammar.”

Hälsa | Ledarskap | ARTIKEL | JAN 2016

Mia Kleregård, Ledarskap, Mellanchefer, Hälsa

Mia Kleregård, Ledarskap, Mellanchefer, Hälsa

I responsen jag fick från er läsare efter förra artikeln är nyttan av att prioritera medarbetare och att vara nära dem, ett återkommande inslag. Tack för er input och för att ni delar med er av era ledarerfarenheter! Era viktiga synpunkter tar mig till ämnet i dagens artikel.
Vi har de senaste åren sett en tydlig och skrämmande utveckling - den psykiska ohälsan ökar lavinartat på våra arbetsplatser. Problemet lyfts gång på gång på arbetsplatserna och i media men vad görs konkret för att åstadkomma förändring?  Nu kommer nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket – de är till för att hjälpa dig! Särskilt betydelsefulla är de för dig som är mellanchef.

Hur många länder har en myndighet som går in och hjälper arbetstagarna med föreskrifter som främjar en god arbetsmiljö och hälsa? Inte många. I Sverige har vi Arbetsmiljöverket som finns till för att hjälpa både ledare och medarbetare att trygga mandat att tolka våra lagar genom föreskrifter. En fantastisk institution!

Den 31:a mars kommer nya föreskrifter i AFS 2015:4 som tydliggör och ger verktyg i ledarskapet. Föreskrifternen gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som numera är den vanligaste orsaken till att psykisk ohälsa ökar i arbetslivet, ett samhällsproblem. Föreskriften kommer att bli ett bra stöd för oss chefer i processen att gå från ord till handling.

Föreskrifternen är till för att reglera, tydliggöra och att få våra ledare och chefer att ta sitt ansvar och stoppa den negativa utvecklingen.

Lika mycket som vi vet att våra medarbetare behöver tydliga roller och mandat för att känna trygghet i sin roll, så behöves även det i ditt ledarskap. Spelplanen kommer nu att bli tydligare än någonsin. Som ledare i organisationen kommer dina rättigheter och förutsättningar att bli klarare och ditt ansvar likaså.

Vi har hittills saknat tydliga regleringar av arbetsbelastning och främjande av hälsan utifrån arbetsmiljölagen. Dessa kommer att bli vatten till våra mellanchefers uttorkade dammar.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Vad säger föreskrifterna och vad behöver du göra?

Ta ansvar för dina medarbetares sociala arbetsmiljö

Det betyder att du inte kan springa och gömma dig på möten hela tiden, du måste tacka nej till meningslösa möten och prioritera dina medarbetare.  Du har ett ansvar att se hur medarbetarna mår med sig själva och varandra. Var medveten om din betydelse som ledare i det sociala samspelet på arbetsplatsen.

•    Planera in tid i din agenda för dina medarbetare och för att utveckla deras förutsättningar – varje vecka.
•    Våga se dina medarbetare dess samspel och agera

Ta ansvar för dina medarbetares organisatoriska arbetsmiljö

Det betyder att dina medarbetare ska ha såväl förmåga som kompetens och resurser för att klara sina arbetsuppgifter. Jobbar ni ständigt med för lite folk och under alltför hög press? De nya föreskrifterna ger dig nu bättre möjligheter att se till att dina krav och resurser överensstämmer med den verklighet som ni faktiskt jobbar i. Hur ser din organisation ut, har alla tydliga roller och mandat? Är medarbetarna delaktiga i arbetets planering?

•    Sätt en tydlig organisation med uttalade roller och mandat.
•    Gör en analys för arbetets resurser gentemot verklighet och ställ krav på ledningen.
•    Se till att medarbetarnas förmåga och kompetens överensstämmer med roll.
•    Låt medarbetarna vara delaktiga i HUR arbetet utförs.

Att ta ansvar för att en medarbetare har en hälsosam arbetsbelastning är nog den svåraste utmaningen. Vi kommunicerar hela dygnet i medier, mail och telefon. Vi har på de flesta arbetsplatser outtalade regler vad som gäller. Förväntas medarbetaren svara på chefens mail som kommer kl 23.15? Idag har detta blivit allt vanligare, medarbetarna ska ständigt vara uppkopplade, svara på mail under semester och ledigheter.

Arbetstidslagen säger minst 11 timmars dygnsvila, det går alltså inte att förvänta oss att medarbetaren ständigt ska vara tillgänglig! Här behövs en stor attitydförändring i ledarskapet, och den börjar med dig. Vilka regler/attityder gäller på din arbetsplats?

Energikick för dig som chef

Våra nya föreskrifter träder i kraft den 31 mars och kan ses som en stor energikick för alla ledare, framför allt för alla mellanchefer och de ger dig något konkret att hänvisa till om du blir ifrågasatt. De kommer att bli ett bra stöd för att vända trenden av den psykiska ohälsa som drabbar våra arbetsplatser idag.

Inget är egentligen nytt för någon av oss ledare men det som är nytt och fantastiskt är att det nu blir reglerat.I mina ögon ger det oss ännu större chans att skapa upplevelser kring vårt ledarskap som inte bara attraherar medarbetare, utan även kunder.

Medarbetare först. Kund sedan. Med stor kärlek, omtanke och respekt.

Fråga mig!

Hur upplever du din roll som mellanchef idag? Dela gärna med dig av din situation och dina erfarenheter så ska jag försöka ge relevanta råd och tankar – gärna i dialog i sociala medier eller varför inte som uppslag till kommande artiklar? Ser fram emot att höra dina tankar! Maila mig på info@motivation.se och dela med dig. Skriv "Fråga Mia" i ämnesraden.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Hälsa
  • Ledarskap

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill