Har vi rätt riktning tillsammans?

Konceptuellt ledarskap – lagarbete som stärker organisationen.

Ledarskap | ARTIKEL | APRIL 2013

Den första dagen på jobbet kan vara lätt svindlande för en nyanställd som försöker lära sig hur han eller hon passar in i den nya organisationen. Den takt som verksamhet bedrivs på idag, med ständiga förändringar, kan förvirra även den mest erfarne veteranen. Peter Senge, författare till The Fifth Discipline säger att "en av de viktigaste uppgifterna för ledare i dag är att ge ett konceptuellt ledarskap, att hjälpa människor att förstå vad som händer omkring dem." Ledare gör livet enklare för sina medarbetare genom att ha tydliga förväntningar. Låt oss titta på tre enkla frågor som du kan ställa till dina medarbetare.

1) Rör vi oss i rätt riktning?

Min första förväntning på mina medarbetare är att de förstår mig väl. Jag vill att de ska veta min vision och dela mina värderingar.

Så länge mina medarbetare har en verklig känsla för uppdraget och förkroppsligar organisationens kärnvärden, då är de på väg i rätt riktning.

2) Rör vi oss mot en högre nivå?

Min andra förväntning är att mina medarbetare ska växa personligen och professionellt. Jag vill veta stegen varje person tar både för att utveckla sig själva och bidra till utvecklingen av andra i teamet.

När mina lagkamrater visar ett engagemang för sin personliga utveckling är jag övertygad om att vi rör oss mot en högre nivå som organisation.

3) Rör vi oss närmare varandra?

Min tredje förväntning är att mina medarbetare värdesätter lagarbete. Under många år har jag insisterat på att "en är ett för litet antal för att uppnå storhet." Därför har jag lite tolerans för människor som är snabba att ta åt sig äran när laget vinner eller att tilldela skulden när laget misslyckas. Jag uppskattar de människor som tillför värde till sina medarbetare och som upprepade gånger visar en vilja att stötta sina lagkamrater.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Om lagkamrater gör varandra bättre, om de kompletterar varandra i stället för att tävla, så vet jag att organisationen stärks.

Tillämpning

Eftersom teamets mål ständigt förändras, är det bästa måttet på dess hälsa inte bara lagets avstånd från en önskad destination utan även i vilken riktning laget rör sig. Granska de tre frågorna ovan.

Är du nöjd med ditt lags rörelse i förhållande till sitt uppdrag, tillväxt och lagarbete? Varför eller varför inte? Har du tydligt kommunicerat dina förväntningar på medarbetarna i ditt team?

John Maxwell

John Maxwell

Motivation.se har ett exklusivt samarbete med en av världens främsta experter på ledarskap

 • Följ skribent

John Maxwell är en av de största experterna på ledarskap internationellt. Han är en erfaren föreläsare och författaren bakom en rad bästsäljare i ledarskapsgenren. John Maxwell är grundare av EQUIP, en ideell organisation som har tränat över 5 miljoner ledare i 126 länder världen över. Varje år talar han till ledare i olika organisationer, alltifrån Fortune 500-företag till regeringar och Förenta Nationerna. 

Motivation.se har ett exklusivt samarbete där vi regelbundet publicerar artiklar från John Maxwell.

www.johnmaxwell.com

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

John Maxwell

John Maxwell

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill