Tänk dig till toppen

Innan en idé kan få genomslag måste den färdas från huvudet till händerna.

Ledarskap | ARTIKEL | APRIL 2012

Ingen av oss vill känna sig osynlig på vår resa genom livet, men vi får alltför ofta intrycket att andra knappt ser oss annat än som statistik. Våra CV hamnar i en hög för sig, underlaget för våra utvecklingssamtal arkiveras, och precis som alla andra får vi en löneförhöjning då och då. Vi refereras till som sökande, anställda, eller mänskliga resurser, och vi känner att vår individualitet är på väg att begravas.

Jack Welch kallade denna känsla av anonymitet "att vara en i högen", och han rekommenderade att tänka, som ett sätt att komma ut ur anonymiteten.

De flesta människor går med strömmen, gör vad som begärs av dem men inte mycket mer. Welch menar att nyckeln till att lyfta sig själv i jobbet är att göra något utöver förväntan när du ställs inför en fråga eller ges ett uppdrag. Han skriver bland annat: om du förstår att frågan bara är början, kan du komma ut ur högen av anonyma snabbt. 99,9 procent av alla anställda finns i högen eftersom de inte tänker mer. Om du förstår denna princip kommer du alltid få fler viktiga frågor att besvara. Och med tiden kommer du att vara en som ger frågorna till andra!

I den här artikeln skulle jag vilja ge fem praktiska steg som hjälper dig att tänka dig till en väg mot toppen.

1. Hitta en plats för ditt tänkande.

Dagens arbetsmiljö kännetecknas av ett högt tempo och är fyllt med angelägna krav. Om du inte medvetet försöker komma bort från bruset i den dagliga verksamheten, kommer du att sugas in i en virvel av tanklösa, brådskande aktiviteter. Det första steget är att ge dig själv tillåtelse att koppla bort dig. Du måste komma bort från den dagliga floden av information genom att dra dig undan till ett utrymme utan avbrott. Inledningsvis kommer det kännas otroligt improduktivt att boka in tid i kalendern för att tänka. Men du kommer snabbt få perspektiv som gör att du kan arbeta smartare och mer strategiskt.

2. Hitta en plats att forma dina tankar.

I sin linda är de flesta idéer luddiga och våra tankar ofta oklara. Som ledare - utmana dig själv att översätta din magkänsla och intuition till distinkta idéer som du tydligt kan artikulera till ditt team.

Öka ledarskapsförmågan inklusive självledarskapet och välmåendet i hela organisationen!

Growloop - den digitala ledarskapscoachen, tränar och utvecklar ledarskapet inklusive självledarskapet hos individer, team och organisation.

Välj bland populära ledarskapsprogram och träna själv och tillsammans med kollegor, oavsett var ni befinner er.

Growloop används idag i svenska likväl som internationella organisationer och har fått fina betyg, bland annat 8,5/10 i NPS score och 5/5 i app store.

Just nu får alla organisationer som köper Growloop via Motivation.se innan årskiftet 5% i rabatt. Dessutom ingår all funktionalitet och alla program i priset för hela 2023.

Boka demo här och ange Motivation.se i meddelandet.

Growloop
Läs mer

För det andra - nya idéer kommer aldrig helt formade. De behöver bearbetas för att få skärpa och form. Som ledare är ditt jobb att lägga fram idéer för att testas genom ett batteri av frågor. Har idén utgått från tillförlitliga antaganden? Ligger idén i linje med organisationens värderingar och vision? Verkar idén vettig utifrån organisationens struktur och styrkor?

För det tredje - tankar blir till verklighet i ett klimat där möjligheter är i fokus. Men för att vara användbara måste de vara praktiskt genomförbara. Till exempel, hur skulle idén faktiskt ta form och genomföras i din organisation? Vad skulle det kosta? Hur lång tid skulle det ta att genomföra?

3. Hitta en plats att vidga dina tankar.

Under hela min karriär har en del av mitt bästa tänkande gjorts av andra. Ofta börjar mina idéer i liten skala fram till att mitt team får tag i dem och hittar sätt att ge dem sin maximala potential. Isolerade ledare får aldrig så mycket inflytande som de som omger sig med en inre krets av kreativa, intelligenta rådgivare.

4. Hitta en plats att landa dina tankar.

Innan en idé kan få genomslag måste den färdas från huvudet till händerna. Med andra ord måste tanken komma ur tomma luften och ta en konkret form.

Den första frågan du måste ställa dig när du vill genomföra en idé är: Vem kommer att äga den? Det vill säga, vem kommer att kämpa för idén och ge den skjuts framåt?

Utöver logistiken för att implementera idén, behöver en ledare förbereda vägen för idén genom att förankra och landa den på ett säkert sätt. I praktiken innebär detta att vinna stöd av viktiga beslutsfattare och kommunicera tydligt med de som mest sannolikt kommer att påverkas av att idén genomförs.

5. Hitta en plats där du får dina tankar att flyga.

Om du ville flyga ett flygplan, skulle du börja med att ta flyglektioner och göra en testflygning med en pilot. För att få en idé att lyfta behöver du, på samma sätt, först lära av en pilot eller testköra idén.

Att testa din idé i liten skala, avslöjar dess svagheter innan en större lansering. Ibland kan bristerna korrigeras, och idén omarbetas. I sällsynta fall kan även en idé du testar visa sig briljant vid första försöket. Medans andra idéer, som teoretiskt var solida, inte är möjliga att genomföra i verkliga livet och borde skrotas. Provkörning bekräftar att en idé som låter imponerande faktiskt också kan klara de utmaningar som ett förverkligande innebär.

John Maxwell

John Maxwell

Motivation.se har ett exklusivt samarbete med en av världens främsta experter på ledarskap

  • Följ skribent

John Maxwell är en av de största experterna på ledarskap internationellt. Han är en erfaren föreläsare och författaren bakom en rad bästsäljare i ledarskapsgenren. John Maxwell är grundare av EQUIP, en ideell organisation som har tränat över 5 miljoner ledare i 126 länder världen över. Varje år talar han till ledare i olika organisationer, alltifrån Fortune 500-företag till regeringar och Förenta Nationerna. 

Motivation.se har ett exklusivt samarbete där vi regelbundet publicerar artiklar från John Maxwell.

www.johnmaxwell.com

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

John Maxwell

John Maxwell

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill