"Näringslivet lider brist på människor med genuint samhällsengagemang"

Näringslivet och politiken, del 1: Avanza Banks Claes Hemberg ifrågasätter näringslivets slutna världsbild - och vill se en öppning åt vänster, öster och söderut.

Ledarskap | ARTIKEL | MARS 2014

Claes Hemberg

Claes Hemberg

Måste näringslivet vara höger? Claes Hemberg, sparekonom på Avanza Bank och tidigare journalist, tycker inte det. Om näringslivet vore mer öppet åt vänster skulle man få nya tankesätt med större bredd och mer mångfald, menar han. Istället har vi ett näringsliv som är slutet, homogent och avskilt från samhället. "Det påminner om Sverigedemokraternas rädda världsbild", säger Avanzas sparekonom till Motivation.se.

I januari 2012 väckte Avanzas sparekonom Claes Hemberg uppmärksamhet när han i en krönika i tidningen Finansliv ställde den retoriska frågan: Måste bankfolk vara höger?

Hembergs svar var ett rungande Nej - bankvärlden skulle tvärtom vinna på att ta in fler människor som vågar bryta mot den oskrivna högerregeln.

Resonemanget gäller inte bara bankvärlden, utan går att applicera på näringslivet i stort, säger han till Motivation.se. Han menar också att näringslivet över huvud taget lider brist på människor som har ett genuint samhällsengagemang.

- Näringslivsfolket inbillar sig att de gör störst nytta på kontoret. De lever mest åtskilda från samhället. De förstår inte att de kan bidra och även lära av människor som är annorlunda än dem själva, säger Claes Hemberg, och fortsätter:

- Många i näringslivet lever i silos; med ingenjörer, ekonomer, jurister m.m. Det är ett synsätt som påminner om Sverigedemokraternas rädda världsbild. Ja, talar vi om politik är den groende fascismen vår välfärds största hot. Det är tvärt om - genom öppenhet, mångfald och humanism - vi skapar helt nya värderingar, idéer, bolag, jobb och välfärd, menar han.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

"Bankkrisen blottar bristen..."

Samhällsengagerade eller inte - att näringslivsfolk väldigt ofta står till höger är ingen hemlighet. Claes Hemberg kopplar det till att folk inom näringslivet ofta är tävlingsmänniskor.

- Tävlingsmänniskor tyr sig till näringslivet mer än till vård, skola och omsorg. Extremfallet är bankvärlden där mest bara kalla siffror räknas. Då blir också tävlingen knivskarp, säger Avanzas sparekonom.

Genom att öppna sig mer åt vänster och ta in fler människor med vänstervärderingar skulle den ensidiga och något cyniska tävlingsinriktningen få lite välbehövligt motstånd, menar han.

I bankvärlden är det uppenbart att det behövs en bredare diskussion om värderingar och samhällsnytta.

- Bankkrisen blottade bristen på jord under fötterna. Sedan dess är också bankerna långt under förtroende-isen. Många andra branscher lider av samma brist på markkontakt. De lider brist på genuint nytänkande, öppenhet och omtanke mot kunder och anställda. Det liknar mycket diskussionen om svenska styrelser oförmåga att rekrytera kvinnor, nya svenskar med flera, säger Claes Hemberg.

"Ilskan påtaglig"

Han målar upp en mörk bild av en bankvärld där bristen på värderingar och samhällsansvar är slående.

- Bankvärlden har blivit en extrem där löner, bonusar och hierarkier leder debatten. Kunderna nämns närmast aldrig. Ett mer navelskådande tjänstemannavälde har jag aldrig sett maken till. Det är så att aktieägarna bli svartsjuka, säger Claes Hemberg, och fortsätter:

- Denna inåtvända bank- och näringslivstyp är direkt förödande för samhället. Banker gör miljardvinster utav vanligt folks sköra löner. I förlängning väcker sådant ilska, upplopp och brända butiker, bankkontor med mera. Jag hörde senast igår en kvinna svära utanför ett bankkontor. Ilskan finns här redan påtagligt.

"Inte morahästarna som ska dra Sverige framåt"

En större mångfald i åsikter, värderingar och erfarenheter skulle alltså stärka företagen, menar Avanzas sparekonom. Det behövs fler kvinnliga chefer, fler personer med invandrarbakgrund - och fler människor med vänstervärderingar, som kontrast mot "gamla högerhänta gubbar som håller emot". Detta skulle stärka långsiktigheten, uppfinningsrikedomen och det genuina samhällsengagemanget.

- Det är inte för inte som rader av miljardärer plötsligt talar ansvar, omtanke och helhetstänk. Tyvärr vaknar dessa insikter ofta väldigt sent. Jag förstår inte vad oron för det olika kommer ifrån. Det är ju i brytningen som det nya uppstår. Och många vill ha nya affärsidéer, säger de. Men få nya idéer kommer ju från gamla tankar och gamla diskussioner. Det är inte Morahästarna som ska dra Sverige framåt, säger Claes Hemberg.

Uddlös näringslivspolitik

Det råder inte bara brist på vänstermänniskor i näringslivet, tillägger han - det råder också brist på politiskt intresse och engagemang över huvud taget. Få näringslivsprofiler vågar ge sig in i politiken, vilket också kan bero på politikens oförmåga att verkligen förändra saker.

Frågan är hur stor skillnad den förda politiken egentligen gör för näringslivet idag, när partierna närmar sig varandra samtidigt som avsaknaden av djärva initiativ är påtaglig - de känsliga marginalväljarna får inte skrämmas bort.

- Näringslivspolitiken har fallit i de taktiska politikernas slagskugga. Tänk om de pratade mer och agerade med kraft för att bland annat locka hit utländska bolag. Borgmästaren i Chicago har senaste åren lockat dit 10 000 arbeten. Det ger också en dynamik i forskning, självkritik och utveckling. Ta hit två-tre stora utländska banker och priserna skulle pressas rejält. Och servicen skulle antagligen bli dubbelt så bra. Öppna Sverige och företagen för omvärlden, samhället, nya intryck och idéer. Det är i brytningen däremellan som framgångarna spirar, säger Claes Hemberg.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill