Hur positionerar du dig som ledare?

Ewa Braf: "Positioneringstanken påminner om vikten av att reflektera över vår dagliga kommunikation. Som chef (och icke chef) finns det flera relevanta frågor du kan ställa dig: Hur blir jag positionerad i detta samtal?".

Ledarskap | ARTIKEL | MAJ 2013

Om vi leker med tanken att ett styrkebaserat förhållningssätt utgör en fruktbar grund för ett framgångsrikt ledarskap (se t ex Drucker, 1966, The Effective Executive; Buckingham, 2000, First Break All the Rules), hur ska vi då tänka och agera som ledare? 

Ett i sammanhanget intressant fenomen är positionering. Positioneringsbegreppet kommer från socialpsykologin och handlar om hur vi i interaktion med andra hela tiden inviteras till olika sätt att se på oss själva och andra. Genom språket – vad vi säger och hur vi säger det – sätter vi oss själva och andra i olika positioner: Den målinriktade, den relationsorienterade, den bestämda, den ödmjuka, den introverta, den besvärliga, etc.

Det fascinerande är att vi i en och samma relation kan inta olika positioner och bli positionerad på olika sätt beroende på vårt eget och andras språkbruk. 

Härigenom skulle vi kunna säga att positioneringstanken gör upp med det traditionella rollbegreppet, dvs vår vana att prata utifrån och gå in i specifika roller som t ex chef, projektledare eller medarbetare. Dessa roller representerar ofta fördefinierade bilder av vem jag/du är och förväntas vara i den organisatoriska kontexten. Rollen är statisk i jämförelse med positioneringens mer dynamiska karaktär som öppnar upp för möjligheten att kontinuerligt kunna konstruera vem vi är och kan bli.

Positioneringstanken erbjuder en potential till att se på oss själva och varandra som individer i ständig förändring, rörelse och utveckling. Genom alla vardagliga samtal positioneras och positionerar vi oss på olika sätt, och olika positioner inviterar till olika perspektiv på oss själva, våra åtaganden och därmed också våra handlingsmöjligheter. Så oavsett vad vi har för formell roll tryckt på visitkortet, kan vi välja hur vi vill vara i olika situationer och i olika relationer. 

Harré & Davies skiljer mellan reflexiv och interaktiv positionering (se ”Positioning: The Discursive Production of Selves” i Journal for the Theory of Social Behaviour, 1990, vol 20). 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Den reflexiva positioneringen handlar, som ett exempel, om hur chefen – utifrån sin egen uppfattning om vem hon/han är alternativt vad en specifik situation kräver – positionerar sig som ledare i relation till sina medarbetare. Om chef vill positionera sig som en styrkefokuserad ledare, skulle hon/han kunna bjuda in medarbetarna till en utforskning av deras goda erfarenheter av den nyligen genomförda organisationsförändringen.

Den interaktiva positioneringen handlar, som ett exempel, om hur medarbetarna – utifrån deras syn på ett gott ledarskap tillsammans med bilden av vem deras chef är – positionerar chefen. Medarbetarna kanske positionerar chefen som den som bäst fattar alla viktiga beslut genom att ständigt fråga chefen om hur de ska bedöma de ärenden och förfrågningar som verksamhet får. 

Positioneringstanken påminner om vikten av att reflektera över vår dagliga kommunikation. Som chef (och icke chef) finns det flera relevanta frågor du kan ställa dig: Hur blir jag positionerad i detta samtal? Hur positionerar jag medarbetaren? Vilken relation etableras mellan mig och medarbetaren? Vilka förväntningar har medarbetaren på mitt ledarskap i vår relation? Hur vill jag positionera mig och medarbetaren? Hur vill jag att medarbetaren ska positionera mig? Hur skulle jag kunna positionera mig själv och min medarbetare i syfte att utmana en del av de förväntningar som finns? 

 

Ewa Braf

Ewa Braf

Vår expert på ledarskap & kommunikation

 • Följ skribent

Ewa Braf, chefsutvecklare på Åklagarmyndigheten och Adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet, har lång erfarenhet av utvecklingsarbete både på organisations-, grupp och individnivå. Ledarskap, kommunikation, relationer och värdeskapande är centrala fenomen i Ewas professionella såväl som privata liv. 

Ewa arbetar med ledarutveckling, processledning och förändringsarbeten genom att skapa lärande, engagemang, drivkraft och nya perspektiv. Ewa är Fil Dr och har forskat kring kompetensförsörjning, kommunikation och organisatoriskt lärande och har skrivit boken I motgång kliver ledaren fram (Liber, 2010). Hon är EMCC certifierad coach och auktoriserad samtalsterapeut.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Ewa Braf

Ewa Braf

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill