Hur skapar jag som ledare en tillitsfull organisation?

Karin Zingmark, rådgivare och föreläsare inom digital förändring och ledarskap: Börja maxa modet!

Ledarskap | ARTIKEL | FEB 2020

Karin Zingmark, rådgivare och föreläsare inom digital förändring och ledarskap.

Karin Zingmark, rådgivare och föreläsare inom digital förändring och ledarskap.

Dagens snabbt föränderliga omvärld ställer höga krav på företag att driva förändring, men förändring väcker ofta rädslor och oro. Hur kan man bygga modiga organisationer som klarar av att driva ständig förändring utan den negativa stress som ofta uppstår? Svaren stavas tillit och kommunikation. 

Digitalisering och en exponentiell teknikutveckling har stor påverkan på vårt samhälle och sättet vi lever, konsumerar, samarbetar och kommunicerar. Aldrig har konsumenter haft så många möjligheter att tillfredsställa sina behov på som idag, och aldrig har vi haft så bra förutsättningar att samarbeta och få jobbet gjort oavsett tid och rum. Men allt detta sammantaget innebär stora utmaningar för de flesta organisationer. Affärsmodeller förändras, investeringar och teknik blir passé och konsumenten ställer krav på snabbare och bättre service. 

Vi måste helt enkelt förändra hela tiden, i syfte att fortsatt vara relevanta. Och det är nu det blir svårt. För förändring, som medarbetare inte känner att man fått möjlighet att påverka, leder ofta till oro, stress och utmattning. Och avsaknad av insikt om detta gör att de flesta förändringsprojekt misslyckas. För tekniken är sällan problemet – det är människorna vi inte får med oss och det är det som kan ställa till det. 

Att få med människor i förändring

En hög nivå av tillit i en organisation är en förutsättning för att människor ska vilja vara en del av och bidra i förändring. Organisationer som präglas av tillit är sådana där människor känner sig trygga, sedda och inkluderade. I dessa team är man inte orolig för att tappa ansiktet, göra fel eller säga fel saker utan man vågar ta risk och utvecklas. 

Enligt forskning gjord av Paul J. Zak, professor inom ekonomi, psykologi och ledarskap vid Claremont Graduate University i Kalifornien, upplever medarbetare i organisationer med hög nivå av tillit i sin kultur mindre stress, mer engagemang och mer produktivitet. De anser sig ha mer än dubbelt så mycket energi på jobbet, men blir ändå mer sällan utbrända. Tillit i kombination med kommunikation är nyckeln till framgång i en snabbt föränderlig värld. 

Hur skapar jag som ledare en tillitsfull organisation?

Som ledare behöver man samla alla i sitt team runt ett gemensamt syfte, som ni tillsammans definierar och som får alla att tagga till och enas kring som grupp. Utöver ett tydligt syfte behöver du som ledare:

1. Jobba med era värderingar, så att ni definierar vad de betyder i praktiken och därefter agerar efter dem. 

2. Skapa tydlighet kring mål och mandat, för att möjliggöra frihet under ansvar. 

3. Att bygga relationer och lära känna varandra på riktigt är a och o för att öka nivån av tillit, så skapa förutsättningar för det genom att avsätta tid för socialt umgänge under arbetstid. 

4. Och slutligen: öppna upp och visa sårbarhet som ledare. Visa att du inte har alla svaren och våga erkänna misstag. 

Och igenom hela denna resa behöver du som ledare ta dig tid för kommunikation, för att bygga relationer och få alla med på tåget. 

"En hög nivå av tillit i en organisation är en förutsättning för att människor ska vilja vara en del av och bidra i förändring."

– Karin Zingmark

Vässa kommunikationen som ledare

I dagens medielandskap finns oändliga möjligheter för den kommunikativa ledaren att växa. Det handlar om att öppna upp och vara sig själv som ledare, och att tänka i banor av att lyssna och föra dialog istället för att informera. Att använda de kanaler där kunder och medarbetare befinner sig, och lyfta in dem på förändringsresan. 

När man gör medarbetare och kunder delaktiga genom att låta dem påverka skapas det engagemang ni behöver för att kunna genomföra förändring framgångsrikt. Att sudda ut gränsen mellan intern och extern information - och vara så pass trygg i sig själv som ledare att man kan vara transparent med era möjligheter och utmaningar i förändringsresan är kraftfullare än något annat. 

Relationer är A och O

Relationer är smörjmedlet i alla förändringsprocesser. När vi känner varandra på djupet kan vi enklare och snabbare komma fram till lösningar. Vi kan ge varandra feedback utan att gå i försvar direkt, och vi kan kommunicera snabbt utan missförstånd. Digital kommunikation i all ära, men det som sker när vi träffas fysiskt överträffar allt. Så att skapa förutsättningar för att lära känna varandra på djupet, genom att avsätta tid för sociala aktiviteter på jobbtid, krävs. Då skapar man ett sug efter att umgås mer, vilket ger starkare team. 

Därför behövs mod i förändring

Digitalisering och vår snabbt föränderliga omvärld betyder att vi inte har alla svar på de frågor som ställs. Vi behöver hantera osäkerhet och lära oss att hela tiden testa, utvärdera och testa igen. Och just detta kräver mod. Det är inte något vi bara kan säga, det är något vi måste göra. Att bjuda in medarbetare och kunder på förändringsresan, öppna upp och visa sårbarhet, erkänna egna misstag och diskutera lärande är exempel på sånt de allra flesta organisationer behöver göra i större utsträckning framöver. 

Så vad väntar du på? Börja Maxa Modet!

Gästskribent

  • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Gästskribent

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Om Skribenten

Karin Zingmark är aktuell med boken Maxa Modet. Den vänder sig till alla företag och organisationer som är med om förändring, stora som små. Den är skriven för dem som vill skapa en mer innovativ och kommunikativ organisation, men som förstått att organisationen behöver en trygg grund att stå på för att lyckas.

Boken Maxa Modet

Karin har över tjugo års erfarenhet av att driva kommunikativa förändringar, detta från chefsroller inom bolag som Microsoft och Viasat bland annat. Idag är hon en flitigt anlitad rådgivare och föreläsare inom digital förändring och ledarskap. Hon har också utsetts till en av Sveriges mest populära föreläsare.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill