”Vi fungerar som en startmotor”

Monica Lingegård, Samhall, Årets VD 2015, Stora företag: ”Jag tycker om att hoppa på nya utmaningar.”

Ledarskap | Årets VD | ARTIKEL | NOV 2015

Monica Lingegård, Samhall, Årets VD 2015

Monica Lingegård, Samhall, Årets VD 2015

Monica Lingegård är VD för Samhall, som är ett personalintensivt företag med ett väldigt speciellt uppdrag – att producera både kundnytta, samhällsnytta och medarbetarnytta. Denna komplexitet ställer höga krav på ledarskapet i verksamheten. ”Man måste kunna fatta balanserade beslut för att uppnå olika intressegruppers mål”, säger Monica Lingegård, som nu har utsetts till Årets VD i kategorin Stora företag.

Monica Lingegård, VD för Samhall, har utsetts till Årets VD 2015 i kategorin Stora företag. I motiveringen skriver juryn bland annat att pristagaren har ”i en utmanade och personalintensiv verksamhet effektivt och resultatinriktat utvecklat sitt företag till ett av landets ledande inom sin kategori. Vinnaren har vunnit ett stort förtroende hos sina medarbetare bland annat genom att vara närvarande i den operativa verksamheten och skapat förutsättningar för en bra dialog.”

Monica Lingegård säger att utmärkelsen betyder mycket, både för henne och för alla medarbetare på Samhall.
– Det är en personlig bekräftelse som visar att det man gör är bra. Men det betyder ännu mer för Samhall som företag. Vi har utmaningar som bland annat handlar om att bygga självförtroende och självkänsla bland våra medarbetare, och den här utmärkelsen bidrar till det, förklarar hon.

Att juryn valde just henne tror hon delvis beror på att man vill rikta ljuset mot den typ av verksamhet som Samhall bedriver – och att det går att uppnå bra resultat även när man har flera olika intressegrupper att ta hänsyn till.
– Jag tror dels att man vill uppmärksamma det viktiga uppdrag som jag har, och att man förhoppningsvis tycker att jag tar det i land på ett bra sätt, också med tanke på uppdragets komplexitet, säger Monica Lingegård till Motivation.se.

Gillar nya utmaningar

Vägen till VD-posten på Samhall har inte varit spikrak, berättar hon. För henne har det aldrig varit självklart exakt vad hon ska jobba med och i vilken roll – istället har hon satsat på att ta vara på de möjligheter som dyker upp i livet och karriären.

– Jag har egentligen ingen tydlig röd tråd i det jag har gjort. Jag började som konsult inom IT-strategi, sedan har min karriär utvecklats på olika sätt över tid. Den röda tråden är väl egentligen att jag tycker om att hoppa på nya utmaningar och saker som känns spännande, att hitta nya spår. Nu har jag kommit in på det här med personalintensiva verksamheter. Jag började på säkerhetsföretaget G4S, och sedan fick jag ta mig an VD-uppdraget här på Samhall, säger Monica Lingegård.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Samhall är ett företag som ägs av staten och har verksamhet i cirka 200 orter. Med cirka 20 000 anställda, utspridda i så gott som alla svenska kommuner, är företaget en av landets största arbetsgivare. Kärnuppdraget är att skapa utvecklande arbeten åt personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Samtidigt behöver företaget naturligtvis vara lönsamt och uppfylla kundernas förväntningar.

Samhall ska med andra ord producera både kundnytta, samhällsnytta och medarbetarnytta. Är det svårt att kombinera dessa mål?

– Inte svårt, men det kräver omdöme och förståelse för komplexiteten. Man måste kunna fatta balanserade beslut för att uppnå olika intressegruppers mål. Men det tror jag blir mer och mer vanligt i alla företag och verksamheter idag.

Det särskilda uppdrag som Samhall har måste också ställa särskilda krav på ledarskapet. Vad krävs av en god ledare enligt dig?

– En god ledare ska ha förmågan att långsiktigt tydliggöra syftet med verksamheten, alltså varför vi finns. Då handlar det också om att bryta ner det till någonting trovärdigt, genuint och ärligt. Det här är ett av de mest kvalificerade chefsjobben som finns, just för att verksamheten är så komplex.

Samhall – en startmotor

Samhall spelar en viktig roll i att lyfta fram den potential som finns hos människor med olika typer av funktionsnedsättningar. Förhoppningen är att dessa människor sedan ska fortsätta ut i en anställning utanför Samhall, berättar företagets VD.
– Vi ger våra medarbetare ett yrke och utvecklar deras arbetsförmåga. På det sättet blir man rekryteringsbar. Samhall fungerar som en startmotor, tanken är att man ska få en första arbetslivserfarenhet att sätta på CV:t. Det handlar om att visa individen att allt är möjligt, säger Monica Lingegård.

Hon önskar dock att företaget lyckades ännu bättre med uppgiften att fungera som en trampolin ut på arbetsmarknaden för människor som länge har stått långt utanför arbetslivet.
– Jag ska vara ärlig och säga att det inte är tillräckligt många som fortsätter ut i det övriga arbetslivet, åtminstone inte i förhållande till vad vi vill åstadkomma. Vi vill ha en så stor genomströmning som möjligt. Vi jobbar ju ur ett samhällsperspektiv, och vill ha en hög personalomsättning så att vi kan ge fler personer möjligheten att nå sin potential med hjälp av Samhall.

Monica Lingegård hoppas också att andra företag och organisationer ska bli bättre på att se potentialen hos funktionsnedsatta. Vi är redan på rätt väg, säger hon, men det finns mycket kvar att göra.
– Jag tycker att det blir bättre och bättre. Åtminstone kan man se en ökad vilja att se möjligheterna i ökad mångfald. Då handlar det inte bara om funktionsnedsatta, utan om mångfald i allmänhet – det är en kompetensfråga. Många företag ser att det är viktigt och att det är en möjlighet att öka lönsamheten. Men det finns också stora utmaningar på det här området, det behövs ökade kunskaper för att motverka de fördomar som fortfarande finns, säger Monica Lingegård.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Årets VD

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Årets VD

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill