Framtiden är jämställd

BLOGG | DEC 2012

Det säkraste sättet att säga något om framtiden är att titta bakåt. Historien säger oss att framtiden är jämställd. Genom historien har kvinnor och mäns rättigheter, möjligheter och skyldigheter blivit alltmer lika i Sverige. Jämställdhet betyder att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att forma samhället och sina egna liv.  Det är unikt att ha ett ord som avser jämlikhet mellan könen.

Det säkraste sättet att säga något om framtiden är att titta bakåt. Historien säger oss att framtiden är jämställd. Genom historien har kvinnor och mäns rättigheter, möjligheter och skyldigheter blivit alltmer lika i Sverige. Jämställdhet betyder att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att forma samhället och sina egna liv.  Det är unikt att ha ett ord som avser jämlikhet mellan könen.

Men hur mäter vi jämställdhet konkret på företagen och i organisationer? Det finns ett antal myter och missförstånd men också olika uppfattningar om vad jämställdhet egentligen är. Man kan förenklat säga att det finns olika nivåer att titta på jämställdhet där den första nivån handlar om representation, alltså att räkna huvuden. Detta kan vara en indikation på hur det står till med jämställdheten, men är på inget sätt det slutgiltiga svaret.

Det är trist att se att företag och organisationer fastnat på denna nivå. Talang är jämnt fördelat över befolkningen. Har du bara anställda av ett kön så missar du inte bara kompetens – du tappar också den trivsel som könsblandade grupper åstadkommer på arbetsplatsen. En mer jämn fördelning mellan könen (40/60 är att anse som jämställt) är dock snarare ett symptom på att organisationen fungerar, än att den är jämställd.

Nästa nivå brukar man benämna resurser och handlar till exempel om lönesättning och vem som får vidareutbildning. Men även andra resurser som tid och uppmuntran är intressanta. Ofta bygger dessa skillnader på normer och fördomar och om man kan synliggöra dessa och förändra dem, kan man skapa bättre effektivitet och öka lönsamheten. Att kombinera första och andra nivån - representation och resurser - får man syn på den tredje nivån: realia.

Låt mig ta ett exempel: 2011 togs 76% av föräldradagarna ut av kvinnor. Även om en kvinna inte skaffar barn av olika skäl, så finns det en mer eller mindre medveten fördom om att hon kommer att skaffa barn och att hon då kommer att vara borta ett längre tag. Det är också så att kvinnor ofta går ner i arbetstid när de har små barn. Oavsett vilka val jag gör, kommer den här statistiken påverka synen på mig. Resurser kan fördelas utifrån den. Det behöver inte ske medvetet. Ännu en dimension av detta är att många män upplever att de blir ifrågasatta och dåligt bemötta när de söker föräldraledigt.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Att förstå jämställdhet utifrån flera nivåer ger en sannare bild av jämställdhetens komplexitet. Jämställdhet är en vision, ett tillstånd som vi ännu inte upplevt, så vi kan inte exakt säga hur den ser ut. Hur sätter vi mål för något vi inte kan beskriva? Om vi arbetar utifrån tesen att framtiden är jämställd kan vi fokusera på hur istället för varför.
Bara för att något är komplext behöver det inte betyda att det är svårt att arbeta med eller svårt att förändra.

I Sverige använder vi oss av lönekartläggningar och jämställdhetsplaner - alla företag med fler än 25 anställda måste ha en jämställdhetsplan och ett aktivt arbete mot diskriminering. Jämställdhetsplaner är handlingsplaner för strategiskt jämställdhetsarbete som man mäter och utvärderar precis som allt annat strategiskt arbete i företag och organisationer. Självklart går det att ta fram siffror och vi vet idag att de mer jämställda företagen är lönsammare än branschgenomsnitten i alla branscher. Vi ser också att marginalerna är högre i dessa företag. 

Men siffror är bara siffror.

Roligare då att tala om förebilder, ta till exempel Investor som ser jämställdhet som en självklar del i sin affärsplan - därför att de tjänar mer pengar då. Människor trivs bättre i företag med högre jämställdhet, det är färre sjukskrivningar och lägre personalomsättning.

Yngre generationer, framtidens arbetskraft, har mycket högre krav på flexibilitet och ”work life balance” samt att företaget har tydliga värderingar. Här är jämställdhet en viktig pusselbit. Om frågan utvecklas på samma sätt som miljöfrågan är den på god väg att bli en hygienfaktor - du kan inte driva ett framgångsrikt företag idag utan att förhålla dig till miljön.

Har du råd att vara sist på jämställdhetsbollen?

Jenny Claesson

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill