Öppenhet viktigt för att lyckas med teambuilding

Tomas Eriksson, organisationskonsult: "Med ökad tillit i gruppen slappnar medarbetarna av och stressar mindre".

Uppleva | HR | ARTIKEL | MARS 2012

Öppenhet viktigt för att lyckas med teambuilding

Öppenhet viktigt för att lyckas med teambuilding

När det sker förändringar på arbetsplatsen eller i arbetsgruppens sammansättning kan det uppstå ett behov av att stärka gruppgemenskapen. Målet med teambuilding är att uppnå tillit, och nyckeln till att lyckas med det är öppenhet, säger organisationskonsulten Tomas Eriksson.

Alla grupper behöver med jämna mellanrum utveckla sin gruppgemenskap, säger Tomas Eriksson, som är föreläsare och organisationskonsult och driver företaget Vidare Organisationsutveckling. Det finns dock situationer då behovet av teambuilding är extra stort.

- Särskilt lämpligt kan det vara om man ska slå ihop två grupper eller sära på en grupp. Men det kan även vara bra i samband med att det sker andra förändringar på arbetsplatsen eller om man har flera nytillkomna i gruppen, säger Tomas Eriksson.

Bygger gruppgemenskap

Det finns olika former av teambuildingaktiviteter, och det är viktigt att göra skillnad mellan å ena sidan de aktiviteter som mest är till för att ha roligt, å andra sidan de som verkligen bygger teamet. Fråga dig vad som är syftet med din teambuilding. Önskar du öka samarbetet i eller mellan två grupper kanske inte teambuilding med  tävlingsmoment är det bästa valet.

De aktiviteter som Tomas Eriksson själv tillhandahåller kan ha olika syften, men i botten handlar det alltid om att stärka och utveckla tilliten till varandra i gruppen. För att det ska ge önskat resultat krävs bland annat att man har avsatt tillräckligt mycket tid.

- En halvdag ger egentligen bara ett smakprov, då blir det inte riktigt någon ihållande effekt. Det krävs åtminstone två dagar av övningar och reflekterande dialog, gärna återkommande, om man vill att det verkligen ska göra skillnad, säger Tomas Eriksson.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Öppenhet viktigt

Det finns ett par viktiga nycklar för att en teambuilding ska bli lyckad, förklarar han.

- Behov: Vad behöver din grupp utveckla för att bli en mer välfungerande grupp? Välj sedan en teambuilding som kan tillgodose det behovet.

- Öppenhet: En bra teambuilding ökar öppenhet för tryggheten med varandra. Ju mer vi vågar vara oss själva i en grupp desto mer får gruppen del av allas individuella styrkor.

- Förståelse: Med ökad förståelse för varandra och varandras arbete blir det lättare att samverka och hjälpa varandra. Ett bra sätt att öka förståelsen är en övning som lyfter fram teammedlemmarnas individuella styrkor, säger Tomas Eriksson.

Tips på aktiviteter

Vilka aktiviteter som fungerar beror väldigt mycket på varför man har valt att teambuilda och vilka behov som finns i gruppen. Det är därför svårt att ge några generella tips om aktiviteter som passar alla.

- En riktigt bra aktivitet som passar i de flesta teambuildingstillfällen är övningen "Rummet som karta". En ögonöppnande övning som gör att man får syn på varandra på ett nytt sätt, det blir en form av samtidig självpresentation. Den tar 20-30 minuter att utföra, säger Tomas Eriksson.

Många vill säkert ha tips på aktiviteter som kan göras till rutin på arbetsplatsen. Risken är dock att det blir tråkigt om man gör samma grej hela tiden.

- Vi människor har olika drivkrafter. En övning som ger mig kraft och som jag tycker är kul behöver inte vara din favorit. Jag ser till att det finns variation i mina teambuildingar.

Det finns dock vissa övningar som kan vara lämpliga att göra till rutin.

- En övning som inte tar så lång tid att göra och som kan vara ett bra sätt att starta ett möte på är ”Pulsen”. Övningen hjälper deltagarna att lämna de tankar som de kommer in till mötet med och kliva in i nuet, säger han, och utvecklar:

- Den deltagare som har pulsen får alla andras blickar på sig. Pulsinnehavaren väljer med ögonkontakt ut en annan mötesdeltagare. Nu gäller det att dessa två med ögonkontakt samtidigt klappar i händerna och på så sätt överför en puls. Den nya pulsinnehavaren har nu allas blickar på sig och väljer med ögonkontakt näste deltagare för pulsöverföring. Först handlar det om att få igång pulsflödet. Därefter att hitta en takt i pulsöverföring att hålla sig till. När man hittat en jämn takt som fungerar är nästa steg att öka takten. Ju mer man har gjort övningen desto högre takt kan gruppen komma upp i. På det här viset tränar man sin vakenhet och hjälper gruppen att bli samsynkad, säger Tomas Eriksson.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Uppleva
 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Uppleva
 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill