Välj inkluderande teambuilding

Teambuilding ska stärka gemenskapen - men många gånger har aktiviteterna motsatt effekt.

Ledarskap | HR | ARTIKEL | APRIL 2015

Välj inkluderande teambuilding

Välj inkluderande teambuilding

Att hitta på bra aktiviteter för teambuilding är inte alltid det lättaste. Risken är stor att övningen får motsatt effekt och att någon eller några i teamet känner sig exkluderade. Lyckad teambuilding bygger på att man respekterar de individuella olikheterna i gruppen - det är trots allt dessa som gör er dynamiska och kreativa.

Skälet till att teambuilding är så svårt är att teamet alltid består av individer som är väldigt olika sinsemellan (om alla i teamet är likadana bör du nog se över dina rekryteringsmetoder).

Det är också därför det är knepigt att planera teambildande aktiviteter som passar alla medarbetare.

I varje grupp finns det alltid någon som har det jobbigt med fysiskt krävande aktiviteter; någon annan som är blyg och väldigt rädd att göra bort sig; en tredje som är introvert och inte vill känna sig "instängd" med teamet alltför länge; en fjärde som ska hämta barnen på dagis och därför måste gå hem just när aktiviteten har börjat; och så vidare.

Riskerar att exkludera

Om teambuilding verkligen ska uppfylla sitt syfte - att stärka gemenskapen och samarbetsviljan inom gruppen - så måste man ta hänsyn till dessa olika behov och begränsningar. I annat fall finns det en överhängande risk att en eller flera personer i gruppen känner sig utanför - och då är det inte teambuilding ni sysslar med, utan raka motsatsen.

Det här innebär att det är väldigt svårt att hitta på bra aktiviteter för teambuilding som passar alla. Alltför utåtriktade aktiviteter kan exempelvis kännas väldigt exkluderande för personer som är blyga eller introverta. Karaoke, dans och olika former av uppträdanden är skräckexempel på teambuilding som utesluter vissa typer av människor.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Detsamma gäller lekar och tävlingar där fysiska prestationer står i centrum - den som har fysiska svårigheter eller begränsningar av något slag känner sig knappast inkluderad när chefen kungör att ni ska ut och bestiga berg "för att lära känna varandra bättre".

Gemensamma mål

Vad utmärker då en bra teambuildingaktivitet? Känslor av gemenskap uppstår ofta när flera personer upplever samma sak på samma gång. Gemenskapen blir extra stark om man gör någonting som man inte har gjort förut och på så vis skapar nya minnen att dela med varandra, skriver tidningen Fast Company.

Forskningen visar också att individer i ett team kommer närmare varandra om de åstadkommer saker tillsammans och jobbar mot ett tydligt, gemensamt mål. Känslan av gemenskap kan bli extra stark om målet verkligen känns meningsfullt; en del företag gör exempelvis välgörenhetsarbete som teambuildingaktivitet, och kan på så vis stärka sammanhållningen i gruppen samtidigt som de gör en nyttig insats.

En bra sak att tänka på är att aktiviteten gärna får innehålla förflyttningar och en viss rörlighet. Nackdelen med att exempelvis äta middag tillsammans är att alla sitter på samma plats och pratar med samma personer hela kvällen.

Roligt - inte överambitiöst

Det finns gott om möjliga teambuildingaktiviteter som erbjuder både nya upplevelser och intryck, gemensamma mål och ett visst inslag av rörlighet utan att vara exkluderande. Många av de aktiviteter som erbjuds av eventföretag och liknande är fokuserade på att man ska ha roligt tillsammans och uppleva intressanta saker - utan att någon i gruppen behöver vara rädd för att göra bort sig eller inte räcka till.

Det kan handla om att man ska lösa en historisk gåta tillsammans (en aktivitet som bland annat finns på Armémuseum i Stockholm), skapa ett fiktivt företagsimperium (Tekniska muséet), gå på stadsvandring eller prova på korvstoppning.

Naturligtvis kan man också hitta på helt egna aktiviteter utan att blanda in eventföretag. Varför inte en lättsam dag ute i närliggande natur - eller i en solig park - med god mat, dryck och olika (frivilliga) lekar och spel? Ge gärna medarbetarna relativt fria tyglar - allting behöver inte vara uppstyrt in i minsta detalj.

En viktig sak att tänka på är att man nog inte bör överdriva sina ambitioner med aktiviteterna. Du är avdelningschef, inte sektledare - försök gärna stärka gemenskapen i gruppen, men överambitiösa projekt riskerar att få motsatt effekt.

Skillnader skapar dynamik

Slutligen, glöm inte att det inte bara är aktiviteten i sig som ska vara inkluderande, utan också planeringen och tidsschemat. Teambuildingaktiviteter bör helst planeras in på ordinarie arbetstid, så att även personer som har familj och barn kan delta. Ett alternativ kan förstås vara att bjuda in både medarbetarna själva och deras familjer.

Teambuilding ska kännas roligt, fritt och inkluderande - inte påtvingat, obehagligt eller exkluderande. Det är de individuella skillnaderna som gör teamet dynamiskt - just därför bör de behandlas med stor respekt.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill