Skapa en gemensam vision

Var är teamet idag och om fem år?

Ledarskap | Motivera | ARTIKEL | JUNI 2011

Vision

Vision

För ett team är fokus på målet avgörande för leverans och resultat men också för samarbetet inom gruppen. En samlad bild underlättar det vardagliga jobbet och skapar en känsla av gemenskap.

Sätt er ner tillsammans i teamet och prata igenom er gemensamma bild av nuläget och var ni ska befinna er på längre sikt. Enas om en vision som alla kan känna sig delaktiga i.

En enkel övning kan hjälpa er att komma igång med diskussionen och leda in samtalet på nya banor.

Gör så här:

Låt var och en rita och beskriva ert nuläge och var ni som team vill vara på tre till fem års sikt. Gå sedan laget runt och lyssna in varandra. Skriv upp på blädderblock, prioritera och dokumentera det viktigaste ni kommer fram till så att det är möjligt att följa upp och utvärdera längst vägen.  

Ha dokumentet framme och återkom till det i vardagen. Vad var det vi sa om vår vision? Håller vi den kursen om vi fattar det här beslutet? Jobbar vi verkligen i rätt riktning eller måste vi omvärdera?

Stäm regelbundet av de steg som tas med hela teamet, så att alla känner sig delaktiga.

Låt visionen vara levande och något ni alla enas kring i ert arbete framåt.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap
  • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill