Från Forming till Performing

Att förbereda ett team väl inför en projektutmaning, lönar sig i längden.

Projektleda | ARTIKEL | MARS 2011

Från Forming till Performing

Från Forming till Performing

När ett projekt ska genomföras är ett gott samarbetet i teamet en förutsättning för att resultatet ska bli bra. En av projektledarens många uppgifter är att ta teamet från introduktion till tätt samarbete.

Bruce Tuckerman forskade på teamstruktur, effektivitet och resultat redan på 60-talet. 1965 presenterade han begreppen Forming, Storming, Norming och Performing som en idé om vilka faser ett projektteam går igenom.

Forming
Gruppen ska formas. Gruppmedlemmarna lär känna varandra och de sociala spelreglerna sätts för att konflikter ska kunna undvikas. Den här fasen präglas av organisation och mobilisering. Alla tar sin plats, rutiner spikas, mötesformer diskuteras och information samlas in. Alla behöver en bra bild av vilken verklighet projektet ska drivas i. Vilka är förutsättningarna?

Individerna samlar på sig intryck och förhåller sig försiktigt till varandra och gruppen. Fasen innebär ofta att alla är peppade, fokuserade och samarbetsvilliga. Projektledaren här hela tiden närvarande, iakttar och försöker identifiera teamets styrkor och utvecklingsområden.

Storming
Teamet har formats och är nu förberett för att anta utmaningen. Här är projektledarens roll att tydligt förklara vilka problem som ska lösas och på vilket sätt han eller hon förväntar sig att gruppen gör det. Någon form av brainstorming är bra i det här stadiet. Gruppen måste få chans att känna sig delaktig i processen.

Här börjar också teamet känna varandra så pass väl att ingen längre är rädd för att vädra sina åsikter. Det kan bli diskussioner och kontroverser om vilken väg som är den bästa. Projektledaren lyssnar och värderar alla åsikter som kommer upp. Han eller hon måste få alla att komma överens om projektets mål och syfte för att det fortsatta arbetet ska bli så effektivt som möjligt. Engagemanget i gruppen blir högre om alla känner sig delaktiga.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Norming
Norming-fasen innebär att alla är på det klara med vad som ska göras och har landat helt i projektets övergripande mål. Inga trådar spretar och alla har den information som behövs för att dra igång med förväntat lyckats resultat i sikte. Nu är det också viktigt att projektledaren lyckas förmedla vikten av att alla i teamet tar sitt ansvar för att nå målet. Leveransen är i fokus från och med nu.

Performing
Om de föregående stegen i processen fungerat, säger Tuckerman att man som team är förberett för att prestera. Men inte alla kommer så långt. Om teamdeltagarna är tillräckligt samspelta, kompetenta, målinriktade och motiverade går projektet över i performing-stadiet med lätthet. Men ibland går det trögt att komma hit.

Ett säkert kort för att uppnå prestation inom teamet är att ge medlemmarna frihet att fatta egna beslut och ge förutsättningarna för individer att vara självgående. Stötta dem i arbetet utan att kommendera. Människor som får chansen att arbeta självständigt behöver ingen hel hand som pekar. De behöver lotsning för att själva komma fram till slutsatser och ta beslut som ligger i linje med projektets mål.

Tillåt lite civil olydnad. Projektmedlemmar som bara gör som de blir tillsagda tröttnar snart och tappar motivationen. För det mesta ger små stickspår från det givna, nya och fräscha idéer.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Projektleda

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill