Kulturen är drivkraften

Om en trygg organisation med fokus på gemensamt värdeskapande.

Ledarskap | ARTIKEL | DEC 2017

Kulturen är drivkraften

Kulturen är drivkraften

Kultur är som organisationens DNA. Den unika identitet som präglar vem vi är. Det handlar inte om ord, utan om handlingar och beteenden. Vi odlar tillsammans kulturen vi har och får. Men hur känner vi igen en kultur som bryter ner kontra en som bygger upp? Vad blir effekten när vi skapar en otrygg kontra en trygg plats att verka i? Hur skapar vi en kultur som blir en verklig drivkraft för organisationen och människorna däri?

"Culture eats strategy for breakfast"

– Peter Drucker

Kultur slår strategi… eller snarare kulturen är strategin!

Peter Drucker sätter fingret på spiken. Vikten av att medvetet skapa en kultur som drivkraft för organisationens syfte och värdeskapande. Det spelar ingen roll vilka mål, strategier eller planer vi formulerar om vi har en kultur som motverkar det vi vill åstadkomma. Människor är lojala mot kulturen, inte mot strategin. Om strategin och kulturen är på kollisionskurs så vinner kulturen. Kultur är ett mycket mer kraftfullt verktyg än alla världens strategier. Och kulturen styr i högre utsträckning än formaliserade policy och riktlinjer.  

En stark kultur – här i betydelsen ”bra som drivkraft för organisationens syfte och värdeskapande” –  bygger varumärket och en hållbar konkurrenskraftig differentiering. Strategier och produkter kan kopieras, men inte kulturen. Den skapas, upprätthålls och omskapas av människorna som utgör organisationen. Å andra sidan, en svag kultur – ”dålig som drivkraft” – kan fördärva såväl produkten, verksamheten och människorna däri. Därav är kulturella misstag ofta mer skadliga än strategiska. 

Kultur odlas

Ordet kultur kommer från latinets cultura som betyder odling; bildning; bearbetning. Med andra ord, kultur är inte något som kommer av sig självt. Kultur skapas. Men inte av länder, byar eller organisationer. Kultur skapas av människorna i det sociala kollektivet. Som Barnette Pearce & Vernon Cronen visar i sin modell Coordinated Management of Meaning, så har kulturen en stark kontextuell inverkan på hur vi som individer talar och agerar, vilket i sin tur påverkar kvaliteten i våra relationer och därigenom även vår/organisationens självberättelse/identitet. Men det fungerar även omvänt. Språket vi använder påverkar våra relationer som påverkar identiteten som påverkar kulturen. Vad är det för frön du och dina kollegor sår? Vilka frön har en bra jordmån i din organisation? 

En svag kultur = En otrygg organisation

Föreställ dig följande: Du känner oro. En olustkänsla i magen som till och från gör sig påmind. Du är osäker på om chefen uppskattar dina insatser och om kollegorna gillar dig. Du är orolig för att göra fel och komma i onåd. Du är osäker på om chefen verkligen backar upp dig om något misstag skulle ske. Du undrar vad de andra har för agendor för du saknar transparensen och öppenheten. Du är orolig över snacket om neddragningar… tänk om du får gå. Du känner att engagemanget börjar svika. Du börjar se om ditt hus och fokuserar på ditt. Så får de andra ta hand om sitt.

Detta kan hända i en svag organisationskultur. Oron och agerandet är fullt mänskligt. Oro – hur liten den än må vara – skapar stress och triggar vårt autonoma nervsystem. Då börjar kortisol utsöndras i kroppen... dripp, dropp! Vi flyr eller fäktar. Vi är på vakt mot maktspel och utspel i organisationen. Vi gör allt för att i första hand ta hand om oss själva. Vi sätter oss själva i första rum. Då blir det fokus på att göra allt som står i vår makt att generera så mycket dopamin som möjligt (läs gärna mer i min tidigare artikel: Jakten efter korta kickar - och bestående tillfredsställelse). Vi blir självcentrerade, koncentrerar oss på våra egna leveranser och mål. Vi bryr oss lite om vad andra gör, hur de mår eller vad som är bäst för verksamheten i stort.

Vi befäster en svag kultur som vare sig är hälsosam för individen eller organisationen som system. Det är inte hållbart. Det är otryggt. 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

En stark kultur = En trygg organisation

Det är måndag och du är utvilad efter en skön helg med vänner, familjen och återhämtning. Du ser fram emot en ny arbetsvecka. Projektet fortgår och teamet arbetar för att hitta en ny lösning. Ni har olika förslag och det blir en het diskussion. Men ni landar tack vare att ni återbesökte projektets syfte. Du får lite tid över och hjälper en kollega som har mycket att göra. Du rådfrågar en annan kollega om ett dilemma du har. Din ledare har fullt förtroende för dina prioriteringar. Du tar ansvar. Du vågar testa nytt. Alla bidrar och ni skapar värde tillsammans. Er gemensamma ambition är att hela tiden utvecklas som människor och organisation. Hela tiden vara i ert bästa jag. Du känner tillit. Du är på en trygg plats.

Detta är ett scenario i en organisation som präglas av tillit – där människor mår bra och verksamheten går bra. En organisation med en stark kultur som drivkraft för kreativitet, gemensam identifiering av lösningar och kollektivt lärande. Ni månar av varandra. Ni skapar mer värde för dem ni är till för. Ni gör det tillsammans. Individerna får sina dopaminkickar, men framförallt belöningar i form av seretonin och oxytocin. Det blir hållbart. Individerna blir hållbara.

I en organisation där vi är trygga kan vi sätta fokus på att utveckla, utvecklas och skapa värde. Vi bygger det relationella och genom det skapar vi starka mellanmänskliga band. Vi blir som en familj som tar hand om varandra. Då bygger vi en stark kultur. Det är den som är den verkligen drivkraften för våra ambitioner, vårt syfte och vision.

År 1948 formulerades som ett försök att definiera kultur som fenomen:

Culture may even be described simply as that which makes life worth living. - T.S. Eliot

Så istället för att sätta kultur och strategi mot varandra, kanske är det mer riktigt att se kulturen som den verkliga strategin.

Ewa Braf

Ewa Braf

Vår expert på ledarskap & kommunikation

 • Följ skribent

Ewa Braf, chefsutvecklare på Åklagarmyndigheten och Adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet, har lång erfarenhet av utvecklingsarbete både på organisations-, grupp och individnivå. Ledarskap, kommunikation, relationer och värdeskapande är centrala fenomen i Ewas professionella såväl som privata liv. 

Ewa arbetar med ledarutveckling, processledning och förändringsarbeten genom att skapa lärande, engagemang, drivkraft och nya perspektiv. Ewa är Fil Dr och har forskat kring kompetensförsörjning, kommunikation och organisatoriskt lärande och har skrivit boken I motgång kliver ledaren fram (Liber, 2010). Hon är EMCC certifierad coach och auktoriserad samtalsterapeut.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Ewa Braf

Ewa Braf

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill