Autentiska känslor viktiga på jobbet

Personer som känner att de måste fejka positiva känslor vantrivs ofta på jobbet, enligt ny undersökning.

Motivera | Arbetsmiljö | ARTIKEL | MAJ 2017

Autentiska känslor viktiga på jobbet

Autentiska känslor viktiga på jobbet

Kan du visa äkta känslor på jobbet – eller upplever du att du måste fejka positiva känslor och gå omkring med ett påklistrat leende? Frågan kan vara avgörande för hur du mår på jobbet. En ny amerikansk undersökning visar att det finns ett klart samband mellan äktheten i de känslor vi visar på arbetsplatsen och hur väl vi trivs. Om du inte behöver fejka dina känslor så är det 32 procent större chans att du älskar ditt jobb, skriver tidningen Forbes.

I arbetslivet har det länge funnits en norm som säger att vi alltid ska vara positiva på jobbet. Den som uppvisar negativa känslor riskerar att bli betraktad som en bromskloss och gnällspik, eller att bli stämplad som en svag person. Detta gäller förstås inte på alla arbetsplatser, men på många ställen förväntas du helt enkelt klistra på ett leende och ”tänka positivt” i alla lägen, oavsett hur du egentligen känner.

Kanske börjar det bli dags för arbetsplatser som har haft den här attityden att öppna upp för mer autentiska känslor på jobbet. En ny undersökning som presenteras i tidningen Forbes visar nämligen att det finns ett klart samband mellan äktheten i de känslor vi uppvisar och hur väl vi trivs på jobbet.

Falska leenden skapar vantrivsel

Undersökningen har genomförts av konsultbolaget Leadership IQ och är baserad på en online-enkät som har besvarats av över 5000 personer. I den uppger hela 51 procent att de ofta eller alltid måste fejka och ”spela teater” för att kunna uppvisa ”lämpliga” känslor på jobbet.

Detta får också allvarliga konsekvenser för deras trivsel i arbetet. De som fejkar sina känslor är nämligen 32 procent mindre benägna att tycka om sina jobb, enligt undersökningen. Man kan också vända på steken och säga att de som slipper fejka sina känslor är 32 procent mer benägna att älska sina jobb. De är också 59 procent mindre benägna att ogilla eller avsky sina arbeten.

Att ”spela teater” på jobbet och fejka positiva känslor kostar väldigt mycket energi, och i förlängningen riskerar det att leda till stress och utmattning. Företag kan därför ha mycket att vinna på att skapa en arbetsplatskultur där det är okej att inte alltid ha ett leende på läpparna.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Rekrytera rätt

Men det finns också andra slutsatser som man kan dra av denna undersökning, skriver Forbes. Resultaten ger en tydligen fingervisning om vad man måste tänka på när man rekryterar. Den kandidat man väljer ska inte bara ha den rätta tekniska kompetensen, utan också matcha jobbet emotionellt och attitydmässigt. Olika människor har olika styrkor och svagheter på det personliga och emotionella planet, och även när det gäller empatisk förmåga. Detta måste arbetsgivaren beakta i valet av kandidat.

En annan studie från Leadership IQ visar att när rekryteringar misslyckas så handlar problemet i 89 procent av fallen om ”attityd”, och bara i 11 procent av fallen om bristande teknisk kompetens. Av de som misslyckades på grund av attitydproblem så hade 23 procent svårigheter relaterade till emotionell intelligens, och 15 procent ansågs ha fel ”temperament”.

Detta behöver inte betyda att felrekryteringarna var dåliga personer, utan bara att deras profil på det personliga och emotionella planet inte matchade jobbet ifråga. Den enskilda som väljer jobb och karriär bör således fundera på vilken typ av jobb som passar honom eller henne, inte bara kompetensmässigt utan också personlighetsmässigt och emotionellt. Om du ofta eller alltid upplever att du måste fejka dina känslor på jobbet så kan det förstås bero på att arbetsplatskulturen är bristfällig, men det kan också bero på att du har hamnat i en miljö som inte riktigt passar din personlighet.

Psykologi allt viktigare

I ett arbetsliv som handlar allt mer om mellanmänskliga relationer blir det allt viktigare att såväl arbetsgivare som löntagare inser att den psykologiska aspekten av arbetet är av avgörande vikt. Arbetsgivare måste skapa en kultur där medarbetare inte betraktas som maskiner, utan tillåts visa äkta känslor på jobbet, samtidigt som de måste rekrytera personer som klarar av jobbet även personlighetsmässigt och emotionellt.

Löntagare måste i sin tur ta ansvar för sin egen situation. Du kan utvärdera den genom att först tänka på en situation där du tvingades fejka dina känslor på jobbet, och sedan ställa dig frågor om händelsen: Var, när och hur hände detta? Vad var det för typ av situation som gjorde att du var tvungen att fejka dina känslor, och hur hanterade du detta? Genom att göra denna utvärdering ett par gånger över tid kan du få en tydlig bild av vad problemet beror på.

Att ibland bjuda på ett leende även om man innerst inne är stressad, arg eller ledsen är förstås inte alltid fel – problemet är om man ofta eller alltid känner sig tvingad att dölja hur man egentligen känner sig. Fejkade känslor är ett stort problem – som såväl arbetsgivare som löntagare behöver ta på allvar och göra någonting åt.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill