John Stuart Mill

Citat | CITAT | NOV 2018

För det första kan man inte vara helt säker på att den åsikt som undertrycks är felaktig. För det andra kan en nedtystad åsikt ändå innehålla en delsanning. För det tredje skulle en förhärskande åsikt, även om den är helt sann, utvecklas till en fördom om den icke ifrågasättas. För det fjärde skulle denna fördom utvecklas till en dogmatisk trosbekännelse och därmed kväva nya idéer och infallsvinklar om den icke längre fick betvivlas.

John Stuart Mill

John Stuart Mill, en av föregångsgestalterna för förnuft och upplysning och vars livsverk har banat väg för ett liberalt samhälle, anger här några skäl för att yttrandefriheten är avgörande för mänsklighetens framåtskridande. John Stuart Mill framhöll att ett pluralistiskt samhälle är ett friskt samhälle därför att det i ett sådant samhälle finns en väldig variation av olika individer och olika livsstilar, och att ett sådant samhälle också erbjuder en arena på vilken sanningen till sist alltid kommer att segra över falskheten.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Mats Ekdahl

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Citat

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill