John Stuart Mill

Citat | CITAT | NOV 2018

För det första kan man inte vara helt säker på att den åsikt som undertrycks är felaktig. För det andra kan en nedtystad åsikt ändå innehålla en delsanning. För det tredje skulle en förhärskande åsikt, även om den är helt sann, utvecklas till en fördom om den icke ifrågasättas. För det fjärde skulle denna fördom utvecklas till en dogmatisk trosbekännelse och därmed kväva nya idéer och infallsvinklar om den icke längre fick betvivlas.

John Stuart Mill

John Stuart Mill, en av föregångsgestalterna för förnuft och upplysning och vars livsverk har banat väg för ett liberalt samhälle, anger här några skäl för att yttrandefriheten är avgörande för mänsklighetens framåtskridande. John Stuart Mill framhöll att ett pluralistiskt samhälle är ett friskt samhälle därför att det i ett sådant samhälle finns en väldig variation av olika individer och olika livsstilar, och att ett sådant samhälle också erbjuder en arena på vilken sanningen till sist alltid kommer att segra över falskheten.

Mats Ekdahl

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Citat

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill