Reflektionens konstform – rikta ljuset mot dig själv

"Har vi råd att inte ta oss tid till reflektion? Jag tror inte det. Konsekvensen av utebliven reflektion är felaktiga beslut, minskad kreativitet och sämre förmåga till problemlösning.”

Ledarskap | Coacha | Karriär | ARTIKEL | MARS 2015

Lena Mangell, Reflektion

Lena Mangell, Reflektion

De flesta av oss vet, innerst inne, att reflektion är något som är bra för oss. Det skapar processer som ger oss nya tankar, nya idéer och mental påfyllnad. Vi utvecklas och blir mer medvetna om vad vi gör och varför. Mönster och invanda beteende tydliggörs och gör det möjligt för oss att hitta oss själva mitt i kaoset av information, att-göra-listor, möten och andra människors krav. Men vad är egentligen reflektion och hur blir man bra på det?

Jag träffar många som aldrig har reflekterat över sig själva. De tycker att det är svårt eftersom det kräver både tålamod och tid, något som ofta är en bristvara för många idag.

Men har vi råd att inte ta oss tid? Jag tror inte det.

Konsekvensen av utebliven reflektion är felaktiga beslut, minskad kreativitet och sämre förmåga till problemlösning. Vi blir ineffektiva, stagnerar i vår utveckling och låter andra bestämma över våra liv. På sikt blir vi missnöjda och frustrerade över att vi tappar makten över vår tillvaro.

För vissa är det naturligt att reflektera, medan det för andra en är ny upptäckt. Det är en glädje att se när människor i coaching, terapi eller samtal upptäcker sina egna tankar om sig själva. Då händer något och de får en ny självbild som hjälper dem framåt. De hamnar i en positiv spiral av insikter, lärande och ny kunskap och i slutändan leder det nästan alltid till ett förändrat beteende. De har tagit tillbaka makten över sina liv.

Vad är då hindret för reflektion?

”Jag har inte tid!” Tidsbrist, stress, högt tempo, brist på tålamod – alla är de inslag som gör att vi tänker kortsiktigt och inte investerar i vår egen framtid.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Men det finns också ofta en rädsla för att gå djupare i sina tankar och möta sig själv. Vi är helt enkelt inte vana vid att stanna upp. Och när vi äntligen trots allt gör det, känner vi oss plötsligt oproduktiva. Det är viktigare att svara på mail eller ringa samtal för att få ett synligt och konkret resultat snabbt.

Om vi förstod att reflektionen gör oss effektivare, smartare, mer kreativa och medvetna om våra val och beslut - både på ett personligt plan och i vårt arbete - skulle det se annorlunda ut? Förmodligen.

Vad betyder egentligen ordet reflektion (reflexion)?

Synonymer till ordet är: spegla, återspegla, tänka igenom, överväga, fundera, ägna en tanke åt. Reflexion betyder inom fysiken att ändra riktning på ljus och ljudvågor. En spegel reflekterar ljuset och kastar det tillbaka.

Det innebär med andra ord att reflektion handlar om att rikta tillbaka ljuset på dig själv. Tänd spotlighten och lys på dig själv en stund. Det är du och dina tankar som ska vara i fokus - inte allt annat och alla andra. Att reflektera är att ställa sig utanför sig själv och se på sig själv från ett annat perspektiv - ett metaperspektiv.

Upptäck dig själv

Introspektion via reflektion ger ökat medvetande om det egna jaget och ger ett nytt lärande och ny insikt. När du reflekterar upptäcker du dig själv. Du blir medveten om hur du tänker, känner  och agerar. Du lär dig saker om dig själv som du har stor nytta av i både arbetet och livet.

Inom forskning kring vuxenlärande vet man att vuxna människor lär sig bäst genom upplevelsebaserade erfarenheter - och reflektion. Den amerikanske psykologen David Kolb har ett teoribygge kring processen: ”Kolbs lärcirkel”

Den består av fyra steg:

 1. Upplevelsen - när du har upplevt en situation/händelse sätt dig och tänk igenom och beskriv: Vad hände egentligen i rummet? Vad gjorde jag? Vad gjorde andra?
 2. Reflektionen – nu du tar ett steg tillbaka och tittar på händelsen utifrån. Hur berördes jag av händelsen? Blev jag glad eller upprörd? Du går in i din egen upplevelse och analyserar den.
 3. Förståelse -  sen sorterar du, kategoriserar och skapar nya begrepp och tankar.
 4. Tillämpning - du integrerar upplevelsen och förändrar ditt beteende. Gör mer medvetna val som bidrar till ett hållbart lärande på djupet.

ARIA-metoden

Baserad på aktuell neurovetenskaplig forskning kring hjärnan och dess funktioner, har Dr David Rock tagit fram en metod (ARIA) vars syfte är att öka insikt hos oss.

ARIA-metoden står för:

A - Awareness -  strävan efter lugn och ro i hjärnan. Rensa huvudet från tankar och ställ in ”dödläget”.
R - Reflektion – reflektera kring din tankeprocess, inte kring tankarna i sig. Tänk på hur du tänker.
 I –Insiktstadiet -  man kan faktiskt se förändringar i hjärnan när människor kommer till insiktsfasen. Det beror på att adrenalin och dopamin avfyras i hjärnan och ger oss en rush av gammavågor. Insikter får oss att må bra och saker förändras, både mentalt och fysiskt. Våra hjärnor älskar insikter!
A - Agerandefasen – här frigörs all energi. Du känner upprymdhet och löser både problem och kluriga situationer lättare.

När och hur reflektera?

Jag ligger ofta kvar i sängen en stund på morgonen och funderar över gårdagen. Funderar över olika situationer som uppstått och kommer då ofta på nya saker och får nya insikter. Det heter ju att man ”ska sova på saken”. Dagen efter har man ofta andra perspektiv på händelser. De sjunker in och hjärnan har fått tid att tänka på vad den faktiskt har lärt sig.

På morgonen är hjärnan utvilad och inte lika översköljd av intryck. Den är avslappnad och mer mottaglig för eftertanke.

På mina utbildningar börjar jag alltid dagen med morgonreflektion för att deltagarna ska få stanna upp och bli närvarande här och nu. Många gör det väldigt snabbt och anser sig klara efter bara 30 sekunder. Man är inte van att gå djupare än så, men man kan öva upp sin förmåga att reflektera.

Du väljer själv när du lägger din egen tid till eftertanke. Vad passar dig? På promenaden, joggingturen, i bilen, vid havet, hemma med musik, i sängen på morgonen eller kvällen? Det krävs stillhet och lugn. Mindfulness och avslappning hjälper dig att fokusera på dina tankar och höra vad du tänker och känner. Stäng av TV, datorn, radion, telefonen eller andra intryck som kommer utifrån och stör. Tänk efter redan nu: när kan du få in tid för reflektion i din vardag? Boka in tid med dig själv!

Sätt att sätta igång processen - och hålla i den:

 1. Du kan bestämma dig för att fokusera på en viss frågeställning/situation  som du vill fundera kring. Det kan vara en livssituation, arbetssituation, relationer, hälsa, kompetens, dina mål.
 2. Rekonstruera situationen och din upplevelse.
 Vad gör jag och varför gör jag det? 
Varför gör jag på just det här sättet?
 Vad händer egentligen? Vad kan du lära dig om dig själv och dina medmänniskor? Varför händer det?
 3. Resultatet - vad lär du dig? Hur handlar du utifrån resultatet av din reflektion?

Skriv ner

Att skriva ner sina reflektioner ökar lärandet och insikterna. Många använder en klassisk dagbok eller skriver ner reflektionerna i sin dator.

Dela dina tankar

Genom att dela våra reflektioner med andra får du input till ditt eget tänkande och du får nya perspektiv. Du kan dela dina reflektioner med en coach, mentor eller en god vän.

Reflektion i grupp

Ledningsgruppen eller teamet har stor nytta av gemensam reflektion. På varje mötesagenda borde det vara en stående punkt. Avsätt 15 minuter för en gemensam tankestund och gör det till en vana på varje ledningsgruppsmöte eller veckomöte med teamet.

Man får då distans till sina rutiner och invanda handlingar som alltid finns i varje arbetsgrupp. När ni tillsammans tänker kring ert arbete får ni tillfälle att pröva, ompröva och bli mer kreativa kring er arbetsvardag.

Idag försvinner mycket av kreativiteten ut genom dörren på grund av stress och högt tempo. Hjärnan behöver lugn och stillhet för att skapa nya tankar. Reflektion bidrar till att stanna upp för att framgångsrikt kunna uvecklas vidare. Gör det till en vana och du blir klokare.

All forskning talar för att reflektion är nödvändigt och inte en lyx. Så ägna tid åt reflektion både individuellt, i samtal och i grupp. Ta dig tid i vardagen och gör det till en vana! Vi vet att vi blir smartare och klokare - vem vill inte bli det? Någon som säger emot?

Lena Mangell

Vår expert på karriärutveckling, mentorskap och coaching

 • Följ skribent

Lena Mangell är grundare av Life&Career. Hon är leg psykolog, psykoterapeut, mentor, coach, organisationskonsult och en av  pionjärerna inom livs- och karriärcoaching i Sverige. Lena är både författare och utbildare och har framgångsrikt coachat flera tusen ledare, HR-personer och medarbetare i mer än 20 år.

www.lifecareer.se

lena.mangell@lifecareer.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Coacha
 • Karriär

Lena Mangell

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Coacha
 • Karriär

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill