Innovation för en framåtblickande offentlig sektor

Antonio Molin, innovationsledare, Försäkringskassan: ”Gillar att arbeta på gränsen mot vad som är möjligt.”

Innovation | ARTIKEL | APRIL 2021

Från att ha haft enskilda innovationsteam eller innovationslab börjar mer utforskande mindset att efterfrågas och förväntas av alla medarbetare.

Från att ha haft enskilda innovationsteam eller innovationslab börjar mer utforskande mindset att efterfrågas och förväntas av alla medarbetare.

Som ansvarig för Försäkringskassans Innovationscenter jobbar Antonio Molin med att försöka göra offentlig sektor mer framåtblickande och utforskande. Utmaningen är att det handlar om en väldigt stor organisation där det krävs mycket förankringsarbete för att nå ut med nya idéer. Men framstegen är ändå tydliga – idag frågar man inte längre ”om” eller ”varför” man ska jobba med innovation, utan snarare vilken förflyttning man vill uppnå och vad som ska bli möjligt.

Vad gör du som innovationsledare?

– Jag ansvarar för Försäkringskassans Innovationscenter, en av många noder för innovation inom myndigheten. Innovation har funnits länge på Försäkringskassan och Innovationscenter som det ser ut idag har växt fram till en del med fokus på tjänstedesign, framtidsstudier och användardriven innovation. I min roll som innovationsledare beslutar jag om och följer upp innovationsprojekt. Dessutom jobbar jag brett med att bygga intresse och ägarskap för innovation hos ledare, projektgrupper och kolleger, säger Antonio Molin.

– Utifrån min erfarenhet och utbildning var jag tvungen att skala ner teknik-fokuset som fanns när jag började på Innovationscenter. Jag saknade helt enkelt de verktygen och vanan att driva den typen av innovation. Istället balanserades IT-fokus med att bygga innovationsförmåga och innovationskultur genom att fokusera på användarcentrering och utforskande. Tillsammans med tjänstedesigners har Innovationscenter kunnat erbjuda stöd och metodutveckling som varit viktig för innovation. 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Varför valde du att bli innovationsledare - vad motiverar och driver dig?

– Egentligen är jag inte innovationsledare ”på pappret”, utan i mitt anställningsbevis står det att jag är Senior verksamhetsutvecklare, inriktning IT. Innovation som begrepp kom jag kontakt med första gången 2014 genom en studieresa till Shenzhen, Kinas och världens kanske viktigaste teknik- och innovationshub. Den röda tråden i mitt yrkesliv har varit att förena nyfikenhet och kunskap i sammanhang där jag arbetat med frågor i framkant, gärna på gränsen mot vad som är möjligt och utanför de ramar saker gjorts tidigare.

Antonio Molin i Shenzhen, Kina.– Just nu är det mest engagerande att föra in framtidsstudier eller ”foresight” som en del av innovation. Imorgon kanske det är något annat, det är den möjligheten att växa och tillföra kunskap från olika områden till en roll och organisation som driver mig, berättar Antonio Molin.

Vilka utmaningar stöter du på?

– Den största utmaningen men också möjligheten är att Försäkringskassan är en så stor organisation. Att balansera rollen som inspiratör, administratör och koordinator är inte alltid lätt. Det behövs både förankringsarbete och storytelling i kombination med ett aktivt stödjande av initiativ och engagemang oavsett om det gäller maskininlärning, juridik eller tjänsteutveckling. 

– Att skapa en kritisk massa av kompetens och erfarenhet är en utmaning vi faktiskt är på god väg att överkomma. Frågorna om, ifall och varför vi behöver innovation har börjat ersättas med vilken förflyttning vi ska uppnå och vad som ska bli möjligt?

Vad är det bästa med yrket?

– Att ha möjlighet att bidra till att offentlig sektor kan agera framåtblickande och utforskande är väldigt roligt. Innovationsledning ger massor av möjligheter att verka i olika roller och organisationer. Jag har en bakgrund inom kulturarvssektorn och innan dess design- och prototypsstudios, att kunna kombinera detta med strategi- och ledningsfrågor, tjänstedesign och IT-utvecklingsramverk som SAFe är helt fantastiskt, säger Antonio Molin.

Hur ser du på professionalisering av innovationsledaryrket?

– Det är tydligt att innovation och innovationsledning håller på att bli allt mer utbrett och etablerat. Från att ha haft enskilda innovationsteam eller innovationslab börjar mer utforskande mindset att efterfrågas och förväntas av alla medarbetare. Rollen expert, vägvisare och facilitator börjar tydligare dela upp sig i operativt ledande respektive i strategiskt ledande och förutsättningsskapande. Jag upplever att många innovationsledare ställs inför valet att gå den ena eller andra vägen. Jag har utvecklat Innovationscenter och min roll så att jag har möjlighet att ge andra ägarskap över innovation. Samtidigt kan jag utforska nästa kurva som jag tror är en kombination av innovation och framtidsstudier.

Vad betyder Innovationsledarna för dig?

– Det finns väldigt många skickliga personer inom innovationsområdet att nätverka med och lära sig av. Innovationsledarna sammanför oss som på olika sätt leder och ansvarar för innovation oavsett sektor eller verksamhetsområde. För mig som behöver känna till och förstå innovation utifrån många kunskapsområden är det värdefullt att få tala med och inspireras av andra innovationsledare med både djup och bred ämneskunskap, säger Antonio Molin.

Lotta Strindberg, Motivation.se

Lotta Strindberg - Motivation.se

Innehållsansvarig Motivation.se, redaktör & skribent

 • Följ skribent

Lotta Strindberg är innehållsansvarig och redaktör hos Motivation.se.

Hon syresätter individer, team & organisationer genom kommunikation & organisationsutveckling.

Kontakt: lotta@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Innovation

Lotta Strindberg, Motivation.se

Lotta Strindberg - Motivation.se

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Innovation

Dela:

Snabbfakta om Innovationscenter:

• Antal medarbetare: en person + virtuell organisation kopplad till aktiviteter och projekt

• Roll: uppföljning ekonomi, coachning av projekt, strategi & vägval, samordnande och koordinerande

• Nyckelaktiviteter: möjliggöra innovationsprojekt, skapa forum för innovation, nätverka och omvärldsbevaka, ta in och omsätta relevant kunskap och forskning

Visionen är att bygga en innovationskultur som ger möjlighet att hantera osäkerhet och förmåga att agera med relevans i en samtid med hög komplexitet och förändringstakt.

Artikeln är ett ideellt samarbete med Föreningen Innovationsledarna 

Innovationsledarna är en ideell förening med syfte att driva gemensamma frågor för yrkesverksamma innovationsledare inom alla typer av företag och organisationer i Sverige.

En innovationsledare ansvarar för, eller bidrar aktivt till, ledning och organisering av innovation samt ökad innovationsförmåga i ett företag eller en organisation.

Läs mer på innovationsledarna.se

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill