Klarlägg bilden av din ledarsituation

Vem är du som ledare?

Ledarskap | Motivera | ARTIKEL | MARS 2011

Klarlägg

Klarlägg

Hur är det att ha dig som ledare? Hur upplever dina medarbetare dig? Reflektera över din roll i bolaget och hur du kan forma framtiden för dig och andra.

Skaffa dig en klar bild av din ledarsituation genom att rita och beskriva på ett A3, alternativt ett blädderblockspapper. Använd gärna olika färger på tuschpennor så att bilderna blir mer levande.

Arbeta pragmatiskt och rita, beskriv så långt du kommer i ett första steg. Fyll sedan på med bilder, tankar och idéer vartefter.

Viktigt! Det är en process. Efterhand kommer saker och ting att klarna mer och mer.

 1. Det här vill ditt företag/bolaget i stort.
   
 2. Det här är du ansvarig för att utveckla på din avdelning/enhet:
     • vad är speciellt viktigt för den del du leder?
   
 3. Det här vill du i stort med ditt ledarskap
     • vad vill du ska känneteckna ditt ledarskap?
     • vad vill du åstadkomma med ditt ledarskap?
   
 4. Rita en bild med dina medarbetare plus nyckelpersoner i din omgivning.
     • beskriv kort deras roller
     • notera 2-3 starka sidor för var och en
     • notera 1-2 utvecklingsområden för var och en
     • hur kan du stötta i deras utveckling?
     • vad skulle du kunna delegera? (löpande uppgifter, tillfälliga projekt)
   
 5. Vilka är de närmaste steg du behöver ta när det gäller din ledarsituation?
   

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill