Bilden av dig själv – vad styr den?

Hur ser du på dig själv – egentligen?

Ledarskap | Motivera | ARTIKEL | AUG 2011

Du har all kapacitet i dig, det gäller bara att plocka fram den. Och sedan använda den

Du har all kapacitet i dig, det gäller bara att plocka fram den. Och sedan använda den

Hur du ser på dig själv påverkar dina prestationer, din effektivitet, din trivsel och hela din utveckling. Bilden förändras över tid och vill du fortsätta förbättra dig som ledare är arbetet med dig själv precis lika viktigt som andra arbetsuppgifter.

Synen på dig själv förändras genom livet, men började växa fram hos dig redan som barn. Kontakten med föräldrar, andra vuxna, syskon, familj och lärare formar oss alla under de första åren. Som vuxen fortsätter bilden att påverkas av familj och vänner men också kollegor och affärsförbindelser spelar en stor roll.

Genom att sträva efter en positiv självbild, kommer också dina upplevelser av omgivningen i större utsträckning präglas av ett positivt synsätt.

 • Livsglädje och en känsla av framgång
 • Optimism och framtidstro
 • Hög energi- och prestationsnivå
 • Förtroende för dig själv och andra
 • Engagemang och ansvarskänsla

En negativ självbild påverkar mer än man tror. Underskatta inte tankens kraft - den är stark och möjlig att styra. Precis på samma sätt som positiva bilder får en god effekt, kan en negativ självbild få dig att underprestera.

Otillräcklighet och osäkerhet

 • Pessimism och rädsla inför framtiden
 • Låg energi- och prestationsnivå
 • Frustration och besvikelser
 • Missunnsamhet och misstroende
 • Skuldkänslor och depression
 • Likgiltighet och brist på ansvarskänsla

Tänk på vad du kommunicerar

Mycket av det du kommunicerar utåt styrs av din egen självbild – kroppsspråk, ordval och hur du förhåller dig till andra i sociala situationer. Det i sin tur påverkar människor i din omgivning.

Öka ledarskapsförmågan inklusive självledarskapet och välmåendet i hela organisationen!

Growloop - den digitala ledarskapscoachen, tränar och utvecklar ledarskapet inklusive självledarskapet hos individer, team och organisation.

Välj bland populära ledarskapsprogram och träna själv och tillsammans med kollegor, oavsett var ni befinner er.

Growloop används idag i svenska likväl som internationella organisationer och har fått fina betyg, bland annat 8,5/10 i NPS score och 5/5 i app store.

Just nu får alla organisationer som köper Growloop via Motivation.se innan årskiftet 5% i rabatt. Dessutom ingår all funktionalitet och alla program i priset för hela 2023.

Boka demo här och ange Motivation.se i meddelandet.

Growloop
Läs mer

En ledare som signalerar osäkerhet och som inte verkar övertygande i sitt sätt att vara, får svårt att förmedla sina budskap. Kommunikationen stannar på vägen och undergräver dina ledaregenskaper. Människor slutar lyssna och tar istället upp andra signaler som gör att de börjar tvivla på trovärdigheten i det uttalade.

Om du vill förändra din självbild ska du vara beredd på att ge det tid. Men det är välinvesterade timmar. Det finns gott om litteratur kring ämnet och det kan också vara till hjälp att träffa en coach som ger dig övningar för att stärka din självbild.

Du har all kapacitet i dig, det gäller bara att plocka fram den. Och sedan använda den.
 

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill