"I ditt ledarskap är du det viktigaste redskapet”

Gästskribenterna Alexandra Thomas och Jonas Roth om att leda med insikt: ”Till syvende och sist handlar ledarskap om vad du gör med det du har och vem du är som ledare. Och hur vet man egentligen det?”

Ledarskap | ARTIKEL | AUG 2014

Mindfulness, Move Management

Mindfulness, Move Management

Allt fler ledare idag inser vikten av att förstå sig själv på djupet innan man leder andra. På en del företag går hela ledningsgrupper i terapi och ofta handlar det om att lära av erfarenheterna och undvika att upprepa sina misstag. Många ledare vi träffar säger att de inte börjat leda på riktigt förrän de insett var de brister, när de behöver stöd eller var de excellerar och bör agera föredöme. Borde inte varje ledare med jämna mellanrum reflektera över varför man reagerar som man gör? Vilka mönster triggar stress? Varför blir du frustrerad på en medarbetare men inte på en annan? När blir du påmind om dina svagheter?

Mindfulnessträning och meditation är ett kraftfullt sätt att nå ökad självkännedom.

Mindfulness utgår från den buddhistiska filosofin om att livet innehåller lidande, men genom att inte uppgå i lidandet kan vi känna emotionell frihet. Att vara medvetet närvarande i livets olika ögonblick innebär bland annat att varken döma eller kritisera sig själv och andra för hårt. Mindfullnessträning och meditation fungerar olika bra beroende på i vilken typ av organisation och kontext de tillämpas men en sak är säker: det finns inga genvägar. Till syvende och sist handlar ledarskap om vad du gör med det du har och vem du är som ledare. Och hur vet man egentligen det?

Ledare som praktiserar mindfulness och meditation uppger ofta att lugnet - det fokus som meditationen skapar - hjälper dem att aktivt lyssna in medarbetare utan att ta ställning till distraherande tankar och känslor.

Förutom självinsikt ger träningen dem förutsättningar för att bli riktigt bra ledare.

Sluta anklaga dig själv

Lena är en erfaren chef som lett många team i flera år. Hon har nyligen fått en ny grupp som hon ska leda. Ganska fort känner hon att hon tappar energi och försvagas. Hon känner sig kritiserad men kan inte riktigt peka på vad kritiken består av. Lena går hellre på kundmöten än arbetar i sin grupp. Detta skapar frustration bland medarbetarna i gruppen, vilket ökar Lenas eget obehag. Redan efter en månad känner sig Lena handlingsförlamad.

Lena får av en slump höra talas om en psykolog som har mindfulness som specialitet. I samtalen börjar de kartlägga varje medarbetare och går igenom vad de triggar hos Lena. Efter en tid inser hon att en man i gruppen kommunicerar på ett sätt som påminner om Lenas före detta man. Medarbetaren väcker liv i en intensiv, obearbetad ilska som leder till Lenas undvikarbeteende.

När hon lär sig att acceptera sina känslor, övar på att vara medvetet närvarande och slutar fly blir det lättare att förhålla sig professionellt till gruppen. Hon möter upp och fokuserar på medkänsla och välvilja och slutar anklaga sig själv. Ju mer accepterande hon är mot sig själv desto lättare blir det att tycka om och leda gruppen.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Ingen fluga

Mindfulness har kritiserats för att vara en fluga som livscoacher i värsta fall applicerar på alltifrån depression till hjärtinfarkt. Men mindfulness är inte något nytt och används det på rätt sätt minskar det stress och ökar koncentration och fokus för både medarbetare och ledare.

Mindfulness ingår i de största inriktningarna inom KBT och har praktiserats i mer än 2500 år för att lindra olika typer av lidande. Även om du varken upplever ångest eller depression är mindfulness effektivt mot de relationella och sociala konflikter som kan ingå i arbetslivet. Vilken medarbetare och ledare har aldrig upplevt stress, oro eller förvirring?

Varför reagerade Lena som hon gjorde?

Människan är programmerad till att vilja undvika obehag och hålla fast vid det som väcker välbehag. Genom medveten närvaro skapas insikt och förmågan att acceptera svagheter och tillkortakommanden utan att behöva skrämmas av det.

Undvikarbeteende är vanligt och innebär att vi undviker sådant som väcker obehag eller ångest. I en komplex värld med mycket information och val att ta ställning till kan det vara lättare att agera struts, stoppa in hörlurarna och jobba avskilt. Studier visar dock att ett vanemässigt undvikande av tankar, minnen, situationer och känslor gör oss alltmer fast i det vi vill undvika.

Mindfulness uppmuntrar till att relatera till inre erfarenheter och stanna kvar i upplevelsen. Mindfulnessträning vid ångest innebär därför inte att den som övar ska stanna hemma på en kudde och meditera. Tvärtom strävar man efter att exponera sig för rädslan och ta med den ut i livet, även när ångest uppstår. 

Rent och smutsigt

Mindfulness fokuserar på medkänsla och normalisering istället för kritik. Man brukar skilja mellan rena (primära) och smutsiga (sekundära) känslor samt rent och smutsigt lidande (dirty suffering).

Rena känslor uppstår i samband med en händelse medan smutsiga kommer av vår vilja att ta bort rena känslor.

Som exempel kan en person bli ledsen av att bli bortvald från ett projekt men gör allt för att dölja ledsenheten och reagerar kanske istället med irritation eller nonchalans. Om vi inte kommer åt eller talar om ledsenheten förblir den obearbetad och uppstår om och om igen. Tillslut kan undvikandet av de primära känslorna skapa ångest.

Inom mindfulness jobbar man därför mot att öka medvetenheten om rena känslor, specifika tankar, reaktionen på dem och försöken att undvika obehag. Genom en ökad medvetenhet om de primära känslorna kan vi på lång sikt få ett mer tillfredsställande liv.

Ett med tankarna och känslorna

Ju mer vi tränar på att vara medvetet närvarande desto mer kultiveras självinsikt, klokskap, intuition och medkänsla. Närvaron i nuet skapar mentalt utrymme med klarare sinne, kreativitet och ökad tankefrihet.

När vi övar på att vara ett med våra tankar och känslomässiga upplevelser skapas en ökad acceptans för våra inre erfarenheter. Det gör det lättare att leda och acceptera andra och vi projicerar i lägre utsträckning våra tillkortakommanden på andra.

Det här är ledaregenskaper som gör skillnad och är verksamma på djupet. Som ledare ska du inte behöva fly från dig själv.  Använd istället dina positiva egenskaper och lär känna dina svagheter. I ditt ledarskap är du det viktigaste redskapet.

Läs fler artiklar av samma skribenter:

Litteratur

Germer, Siegel & Fulton (2005): Mindfulness and Psychotherapy Guilford Press

Jacobson, M (2009): Mindfulness som behandlingsmetod Psykologtidningen 1/2009

Roemer, L & Orsillo, S: Mindfulness and Acceptance-Based Behavioral Therapies in Practice Guilford Press 2009

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Fakta om mindfulness

Mindfulness används idag inom psykodynamisk, kognitiv, och humanistisk psykologi samt familjeterapi och KBT. Mindfulness utgår från att undvikande av obehag orsakar lidande. I terapier och samtal undersöker man tankeinnehåll i syfte att hitta mönster som avslöjar underliggande tankar och känslor. Det handlar inte om att bli fri från lidande, utan om att uppleva större emotionell frihet. Genom att praktisera mindfulness blir vårt autonoma nervsystem mindre reaktivt och stressat. Individen fungerar bättre som helhet och vi stärker vår psykologiska motståndskraft, även kallat resilience.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill