Så förändras din personlighet

Metastudie: Personlighetsdrag förändras över tid.

Motivera | ARTIKEL | FEB 2018

Var och en av oss har sina unika personlighetsdrag. Men är personligheten huggen i sten – eller kan den förändras över en livstid?

Var och en av oss har sina unika personlighetsdrag. Men är personligheten huggen i sten – eller kan den förändras över en livstid?

Var och en av oss har sina unika personlighetsdrag. Men är personligheten huggen i sten – eller kan den förändras över en livstid? Och i så fall hur? Den frågan har länge varit omdiskuterad bland forskarna, och olika studier har gett olika svar. En ny metastudie visar emellertid att en människas personlighet verkligen förändras på flera sätt under olika skeden i livet.

De flesta människor funderar nog ibland på hur deras personlighet är beskaffad. Kommer du alltid att ha samma personlighet som du alltid har haft, eller finns det någon möjlighet att dina mest grundläggande personlighetsdrag förändras?

Den frågan är förstås svår att besvara, och något säkert svar går nog inte att ge, eftersom begreppen ”personlighet” och ”förändring” lämnar stort utrymme för tolkning.

Inom psykologin talar man ofta om fem olika faktorer som av många forskare anses vara väldigt centrala för en människas personlighet. Dessa kallas för ”Big Five” och består av följande: Öppenhet, Samvetsgrannhet, Extraversion, Vänlighet och Neuroticism.

När forskarna har studerat hur personligheten förändras över tid har de ofta utgått ifrån mätningar av dessa fem faktorer.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Förändras över tid

Problemet är att olika studier har gett olika resultat. Vissa har gjort gällande att personlighetsdrag inte förändras nämnvärt över tid. Andra har visat att de visst förändras, men har sinsemellan gett olika besked om hur förändringen ser ut.

Nu har dock forskare vid Northwestern University i Illinois gjort en stor metastudie, där data från 14 tidigare publicerade studier jämförs och kombineras, skriver sajten Research Digest. Denna metastudie täcker sammanlagt in nästan 50 000 deltagare i USA, Skandinavien och Europa. Flera av de inkluderade studierna handlar i grunden om hälsa och åldrande, men har samtidigt samlat in data om de fem personlighetsdragen vid minst tre olika tillfällen under deltagarnas livstid.

När data från samtliga dessa studier vägs samman så visar det sig att fyra av de fem olika personlighetsdragen förändras över tid. Den enda faktor som inte tydligt förändrades i någon viss riktning var Vänlighet; det går inte att få en klar bild om detta personlighetsdrag ökar eller minskar över tid. 

De övriga fyra personlighetsdragen minskar i intensitet. Det betyder att vi i samband med åldrande blir mindre öppensinnade, mindre samvetsgranna och mindre extroverta – men också mindre neurotiska, vilket kan vara något att se fram emot på ålderns höst.

Åldersflexibel personlighet?

Forskarna noterar dock att de studier som inkluderas i den här metastudien främst handlar om hur personligheten förändras sent i livet. Andra studier som har gjorts fokuserar mer på hur vi förändras från ungdomen upp till medelåldern, och där ser mönstret annorlunda ut. Forskningen tyder på att graden av Samvetsgrannhet, Extraversion och Öppenhet tenderar att öka i takt med att vi får mer ansvarstagande och socialt krävande roller i arbets- och familjelivet.

Detta skulle man alltså kunna tolka som att personligheten utvecklas och över tid anpassas efter vad livet kräver av oss och vad vi själva förväntar oss att få ut av det. Det är inte förvånande att ett personlighetsdrag som till exempel Samvetsgrannhet kan öka när vi ger oss in i vuxenlivet, för att sedan minska av igen när vi börjar bli gamla.

Hur som helst så tycks det inte råda några tvivel om att personligheten förändras över tid, den är alltså inte oföränderlig som vissa psykologer tidigare har gjort gällande. Om du vill bli mer öppen, extrovert eller samvetsgrann är det med andra ord väl värt mödan att börja finjustera din personlighet. 

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera

Dela:

Mer om metastudien

Christian Jarrett kommenterar studien ytterligare och delger sina tankar på Reader's Digest för vidare läsning. 


Metastudien baseras på 14 studier med totalt 50 000 deltagare från USA, Europa och Skandinavien.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill