Är du en strandad val?

En människas personlighet är inte orubblig - och din tro på möjligheten att förändras påverkar ditt välmående.

Motivera | Karriär | ARTIKEL | JAN 2015

Är du en strandad val?

Är du en strandad val?

Många människor ser både sin egen och andras personlighet som någonting fast, beständigt och orubbligt. Men forskningen visar att en människas personlighetsdrag kan förändras över tid. Och inte bara det; vår tro på personlighetens föränderliga och utvecklingsbara natur är avgörande för hur väl vi lyckas i livet.

Två dagar före jul kom nyheten att en tio meter lång knölval hade fastnat under en brygga i Kungshamn. Valen, som enligt uppgifter uppträdde förvirrat, lyckades ta sig loss efter 20 minuter, men simmade då upp på en strand och fastnade på nytt.

Händelsen passerade ganska obemärkt förbi - julstressen var i full gång och de flesta svenskar var utled på valnyheter. Men den uppmärksamma nyhetskonsumenten kunde inte missa den allegoriska potentialen i det lilla drama som utspelade sig i Kungshamn.

När vi människor växer upp och blir stora, ståtliga knölvalar tenderar vi att bli strandade i hemmahamnens grunda vatten. Det värsta är att vi ser det som helt normalt - vi tror att vi är för evigt dömda att sitta fast i en färdiggjuten form som vi självbedrägligt kallar för "personlighet".

Forskningen ger däremot betydligt mer positiva besked om våra möjligheter att ta oss ut på djupare, mer okända vatten.

Människor kan förändras

Forskare inom personlighetspsykologi gav länge samma besked som den konventionella visdomen alltid gjort gällande; en människas personlighet kan inte förändras. Detta gäller i synnerhet personer som är 30 år eller äldre, sades det. Under de senaste 15 åren har vetenskapen dock börjat ändra uppfattning i den här frågan, skriver brittiska PsyBlog.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Till att börja med har man noterat att människors svar i personlighetstester förändras med åren. Frågan är emellertid om dessa förändringar även syns i det verkliga livet - i annat fall är de ju rätt ointressanta. Om personen exempelvis visar en minskad grad av neuroticism (som är förknippat med psykisk ohälsa) i testerna, leder då detta till en högre grad av välmående i livet?

Denna fråga har undersökts i en studie från förra året (Boyce et al. 2013). Forskarteamet tittade på hur människors välmående förändrades i i samband med en förändring i någon av de fem personlighetsfaktorerna (öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet och neuroticism). För att besvara frågan använde sig forskarna av en australiensisk undersökning där över 8 000 personer hade deltagit under två år. Hade deras personlighet förändrats under denna tidsperiod - och hade det i så fall påverkat deras välmående?

Stor påverkan på välmåendet

Resultaten av studien visade tydligt att deltagarnas personlighet verkligen hade förändrats över de två åren - faktiskt i lika hög utsträckning som andra faktorer, exempelvis anställning, inkomst och civilstånd. Precis som människor ibland gifter sig och får en befordran (eller skiljer sig och får sparken) förändras och justeras deras personlighetsdrag över tid.

Men framför allt: Studien bekräftar att förändringarna verkligen äger rum i verkliga livet, inte bara i ett teoretiskt personlighetstest - och att de påverkar personens välmående. Som om inte det vore nog upptäckte forskarna också att förändringar i personligheten hade större effekt än alla andra förändringar sammantaget. Ett justerat personlighetsdrag påverkade alltså välmåendet i högre utsträckning än de förändringar som rörde exempelvis jobb, inkomst och civilstatus.

Tron på förändring avgörande

Människors personlighet kan alltså förändras så mycket att det verkligen påverkar deras välmående i allra högsta grad. Detta är viktigt att känna till; en annan studie visar nämligen att just tron på att människor kan förändras och utvecklas har en avgörande betydelse för vår möjlighet att lyckas i livet, skriver PsyBlog. I just den här studien (Yeager et al., 2014) var deltagarna high school-studenter som i början av läsåret fick svara på frågor om deras syn på mänsklig förändringsförmåga.

Målet var att testa hur deras inställning i denna fråga påverkade deras möjlighet att hantera den press och de utmaningar som många unga människor upplever när de går på high school. Vid slutet av läsåret mätte man deras stressnivåer och fysiska hälsa.

Resultaten visade att de studenter som trodde på att människor kan förändras uppvisade lägre stress, lägre grad av ångest, bättre självkänsla och godare fysisk hälsa. De som inte trodde på förändring klarade sig sämre, var mer stressade och hade sämre hälsa.

Kan ändra inställning

En tilläggsstudie avslöjade dock att studenternas inställning i frågan gick att påverka i allra högsta grad. I denna studie fick en grupp studenter i början av terminen information om att människor kan förändras, varefter detta inte nämndes mer under terminen. Kontrollgruppen fick ingen information alls.

Efter ett år visade det sig att de studenter som fått ta del av kunskapen om människors förändringsförmåga hade klarat det gångna studieåret bättre, både fysiskt och psykiskt, jämfört med kontrollgruppen.

Den goda nyheten är alltså att din personlighet är föränderlig, att förändringen påverkar ditt välmående - och att du kan lära dig själv och andra att tro på den, helt enkelt genom att få eller ge information om människans förändringspotential. Den här artikeln är förhoppningsvis en början på det.

Lyckligt slut på Supervalåret

Slutligen - hur gick det egentligen för den stackars knölvalen i Kungshamn?

Det blev en dramatisk eftermiddag-kväll för det väldiga djuret. Valen ådrog sig ett blödande sår i samband med att civila försökt hjälpa den att komma loss från bryggan. När den väl lyckats frigöra sig var den så förvirrad att den först simmade upp på en strand, sedan körde rakt in i bryggan på andra sidan, varefter den fastnade under en pråm. Kustbevaknings försök att driva ut knölvalen mot djupare vatten, bland annat genom att försöka skrämma bort den, misslyckades gång på gång.

Till slut, klockan 21 på kvällen, simmade den dock ut ur hamnen av egen fri vilja. Äntligen hade den insett att en människa - förlåt, knölval - faktiskt kan ta sig ur sitt strandade läge och simma ut i det stora blå där den hör hemma.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill