Män, kvinnor och psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa i arbetslivet, del 2: Psykisk ohälsa är inte manligt eller kvinnligt

Hälsa | Ledarskap | HR | ARTIKEL | SEP 2015

Psykisk ohälsa är inte manligt eller kvinnligt.

Psykisk ohälsa är inte manligt eller kvinnligt.

Sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa är vanligare bland kvinnor än bland män. Skillnaden kan bland annat bero på att kvinnor är överrepresenterade inom yrkesgrupper som utsätts för särskilt stora påfrestningar.
Frågan är emellertid hur verkligheten bakom siffrorna egentligen ser ut. Är män mindre drabbade av psykisk ohälsa – eller är de bara mer måna om att dölja sina problem?

Tjejers och kvinnors psykiska ohälsa är ett problem som relativt ofta tas upp och diskuteras i offentligheten. Statistiken talar sitt tydliga språk; sjukskrivning till följd av exempelvis ångest och depression är vanligare bland kvinnor än bland män.

Orsakerna kan vara flera. En vanlig förklaring är att kvinnor oftare återfinns i yrkesgrupper vars arbetsmiljö är psykiskt påfrestande. Vi vet att kvinnor är överrepresenterade i offentlig sektor och i så kallade kontaktyrken, där den psykiska belastningen är stor. Kombinationen höga krav-låg kontroll är en välkänd riskfaktor och ett vanligt problem för människor som jobbar inom exempelvis vården och skolan.

En annan förklaring kan vara att kvinnor drar ett tyngre lass i hemarbetet och familjelivet, och på så vis har större krav på sig än män.

Frågan är emellertid hur verkligheten bakom siffrorna egentligen ser ut. Mår män bättre än kvinnor, eller finns det andra skäl till att statistiken ser ut som den gör?

Skamligt – enligt män

En undersökning som Novus Opinion genomförde år 2010 visade att män i högre utsträckning än kvinnor anser att det är skamligt att lida av psykiska problem. Samma studie visade också att män i mindre utsträckning än kvinnor har kunskap om vart man ska vända sig om man drabbas av psykisk ohälsa. Män är också mindre benägna att berätta för omgivningen om sina problem, och hälften så många män som kvinnor har sökt professionell hjälp för sina besvär.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Andra studier har visat att män i genomsnitt har ett mindre socialt nätverk än kvinnor, vilket kan göra dem mer sårbara i samband med exempelvis skilsmässa, arbetslöshet eller pensionering. Kombinationen av skamkänslor, bristande kunskaper och ett dåligt socialt nätverk skapar en tickande bomb som kan få förödande konsekvenser.

Mycket tyder alltså på att män i hög utsträckning hemlighåller sina psykiska problem, vilket innebär att det kan finnas ett stort mörkertal. Enligt forskningsrådet Fortes rapport om psykisk ohälsa är depression vanligare bland kvinnor, medan alkohol- och drogrelaterade problem är vanligare bland män. Kanske är det så att det som tolkas som depression hos kvinnor ibland tar sig andra uttryck hos män, och därför hamnar under andra diagnoser.

Mansrollen försvårar

Vissa forskare har påpekat att den traditionella mansrollen, i vilken sårbarhet sällan ingår, kan göra det svårare för män att prata om psykisk ohälsa. Det är därför viktigt att inte osynliggöra mäns psykiska problem – vilket tyvärr ofta sker i den offentliga debatten, där man alltför ofta talar ensidigt om tjejers och kvinnors psykiska ohälsa. Värt att komma ihåg är att 70 procent av alla självmord begås av män.

Psykisk ohälsa är ett allmänmänskligt problem. Statistiken kan tolkas på olika sätt och olika studier kan vägas mot varandra, men en sak är säker: Både män och kvinnor drabbas i hög utsträckning av psykiska besvär. Kvinnor återfinns oftare i högriskyrken och är på så vis mer utsatta, samtidigt som män av olika skäl är mindre benägna att söka hjälp och stöd innan det är försent.

Båda dessa problem måste belysas och tas på största allvar. Psykisk ohälsa är inte manligt eller kvinnligt – alla kan drabbas, oavsett kön. Och alla förtjänar att få hjälp.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill