Konkret motivation

Skapa motivation hos dina medarbetare – råd, tips och idéer.

Ledarskap | Motivera | ARTIKEL | MARS 2011

Motivation

Motivation

Motivation kommer inifrån. Först när du förstår vad som driver dina medarbetare har du kommit något på spåret och kan fortsätta arbeta i rätt riktning.

Motivation är något annat än affärsplaner och budgetar. Motivationen låter sig inte beskrivas i ett Excelark eller rymmas i en Power Point-presentation. Den är svår att sätta fingret på, svår att mäta och inte helt enkel att konkretisera.

Ändå vet varje ledare att den här viktig. Omotiverade medarbetare påverkar hela arbetsplatsen, på alla plan. Produktiviteten blir sämre, engagemanget mindre och trivseln inte lika stor. Men det finns många saker du kan göra för att skapa en arbetsmiljö som får de anställda att känna motivation.

Konkreta tips!

Här får du några konkreta åtgärder för hur du kan skapa engagemang hos dina medarbetare. Notera vad du gör bra idag och vad du kan utveckla:

 • Lär känna dina medarbetare och sök förstå vad det är som driver dem. Vilka är hans eller hennes värderingar: Vad tycker han eller hon är viktigt? Vad har de för intressen och hur ser deras förhoppningar om framtiden ut?
   
 • Se och utveckla deras potential. Identifiera och bygg på deras starka sidor och hitta arbetsuppgifter eller projekt där styrkorna kommer till sin rätt.
   
 • Samla teamet och skapa en gemensam bild av nuläget och vad ni vill vara på längre sikt - er vision. Diskutera tillsammans hur ni vill vara och uppfattas internt och externt – era värderingar. Låt var och en bidra med sitt bästa.
   
 • Planera in individuella samtal med var och en där ni har en dialog om företaget, framtiden och medarbetarens roll och utveckling. Se till att jobbet passar med den enskilde medarbetarens karriärmässiga och personliga intressen.
   
 • Skapa vi-anda! Bidra till att skapa möjligheter att möta varandra i och vid sidan av arbetsrollen. Erbjud utbildning, gemensamma aktiviteter i naturen, fester, idrottsutövning, utflykter och kultur.
   
 • Ansvar motiverar. De flesta medarbetare vill ta ansvar och göra något väldigt bra. Var därför tydlig med ansvarsfördelning, gränsdragningar och att klargöra vad medarbetaren förväntas ta ansvar för.
   
 • Delegera mer. Delegering är en process och upprättar en relation. Visa att du litar på medarbetaren och kom ihåg; delegera även rätten att få göra misstag.
   
 • Ge erkännande till medarbetare som gjort något extra bra och gör det gärna inför deras grupp eller avdelning.
   
 • Skapa en miljö som kännetecknas av öppenhet, omtanke och respekt. Tänk på att agera som föredöme i detta.
   
 • Våga spränga gränser och låt medarbetarna göra nya saker. Förnyelse och omväxling behöver alla. Ta in gästföreläsare som kan berätta om de senaste trenderna.
   
 • Dela ut små gåvor som extra belöningar, biobiljetter och presentkort. Använd fantasin!
   
 • Satsa på friskvårdsaktiviteter, massage, gym och olika träningsformer.
   
 • Se till att ha fräscha blommor och färsk frukt på kontoret.
   
 • Ha gemensamma frukost och luncher med jämna mellanrum. 
   
 • Låt dina medarbetare få möjlighet att göra saker som inte kostar så mycket, exempelvis distansarbeta eller ha mer flexibla arbetstider.
   
 • Låt alla ta del av företagets statusrapporter.
   
 • Ge välmenande och konstruktiv feedback. Tala om vad medarbetarna gör bra idag och vad de kan utveckla vidare.
   
 • Tänk igenom hur du kan stödja medarbetaren att bemästra utmaningar, övervinna svårigheter och stärka sitt självförtroende.
   
 • Föregå med gott exempel och visa att du är öppen för feedback och input från din omgivning. Att du vill lära, växa och utvecklas.
   
 • Slutligen det viktigaste av allt; din egen motivation som ledare är betydelsefull för medarbetarnas motivation. Se till att din egen attityd är på topp!

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill