Vad är du bra på?

Lär känna dig själv och hitta din egen motivation.

Motivera | ARTIKEL | APRIL 2011

Kommunikation

Kommunikation

Övning ger färdighet och kontinuerlig reflektion över din ledarroll ger ständig utveckling. Ställ dig själv frågor och kom vidare i ditt ledarskap.

Lär känna dig själv och hitta din egen motivation. Avsätt regelbundet tid för att klargöra din bild av din ledarsituation.

Börja med 30-45 min och rita och skriv kring:

 1. Förväntningar på mig i min roll som ledare…
   
 2. Det roliga med att vara ledare är…
   
 3. Det här är lite ”jobbigt” i min ledarsituation…
   
 4. Som ledare är jag bra på…
   
 5. Som ledare behöver jag utveckla…
   
 6. Mina 2-3 viktigaste frågor/utmaningar just nu…
   
 7. Så här tänker jag kring hanteringen av mina viktigaste frågor/utmaningar…
   
 8. Vilka steg ska jag närmast ta kring min egen utveckling…

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill