Motivationens fyra hörnstenar

Att motivera medarbetarna är en ledares viktigaste utmaning.

Motivera | ARTIKEL | MARS 2011

Samma riktning

Samma riktning

Delaktighet och insikt i helheten är viktiga delar för att individen ska känna engagemang för en uppgift. För att kunna prestera och trivas i ett sammanhang måste varje människa få frihet att utvecklas på ett individuellt sätt utifrån sina förutsättningar.

Ett nytt projekt som drar igång. Ett engagerat gäng medarbetare som är nyfikna och laddade till tänderna med energi och sugna på att bara sätta igång för att se resultat.

Ett sånt team leds och coachas med lätthet. Utmaningen ligger sen i att hålla energinivån konstant och skapa en arbetsmiljö som låter individerna utvecklas med projektet. Om du lyckas motivera dem på rätt sätt skapar du förutsättningar för att bibehålla viljan, drivet och effektiviteten.

Varför är motivation så viktigt?

 • En hög motivation ökar medarbetarens vilja. Den skapar energi och engagemang att ta aktivt ansvar för arbetsuppgifter och uppsatta mål.
 • Med hjälp av motivation håller du uppe medarbetarens förmåga att hantera förändring konstruktivt och växa i motgång.
 • En arbetsplats med höga ambitioner kring motivation, ökar radikalt möjligheterna att uppnå affärsmålen och förbättra verksamhetens resultat.
Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

 Medarbetarnas motivation bygger på fyra hörnstenar:

1.Insikt om helheten

 • Att få chansen att se den större bilden och ha kunskap och förståelse om verksamhetens inriktning, mål och strategier.
 • Att känna till förväntningarna som finns på den egna rollen och på vad sätt medarbetaren kan bidra till att nå de gemensamma målen.

2. Delaktighet

 • Att vara delaktig i utvecklingen framåt och involverad i gemensam planering, diskussioner och beslut.
 • Att känna sig informerad och betrodd.

3. Utveckling

 • Att ges möjlighet till ständig utveckling, träning och lärande.
 • Att få känna att den personliga utvecklingen ligger i linje med den egna målsättningen.

4. Feedback

 • Att kontinuerligt få återkoppling från chefer och ledning. Bli sedd, respekterad och känna sig behövd.
 • Att lära av erfarenheter för att öka effektiviteten och utvecklas - både som individ och på teamnivå.

Det handlar om ledarskap

Att motivera människor är en av ledarens viktigaste uppgifter idag. Oavsett om du leder ett större företag eller en idrottsförening, arbetar inom offentlig sektor eller privat.

Ledarskap handlar om att skapa förutsättningar för att kunna ta tillvara medarbetarnas fulla potential och att påverka medarbetarnas beteende i önskvärd riktning. Ett stort och viktigt ansvar.

Genom att skapa delaktighet, arbetsglädje, engagemang och utveckling ökar förutsättningarna för att verksamheten når de viktigaste affärsmålen. När den enskilde medarbetaren känner sig bekräftad, uppskattad och att han eller hon är viktig för verksamhetens framgång ökar motivationen och därmed också arbetsresultaten.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill