Kostnadsjakt viktigare än hälsa

Svenska folket efterfrågar hälsa, glädje och humor på arbetsplatsen - men verkligheten präglas av kostnadsjakt och förvirring, visar Sverigestudien.

Hälsa | HR | ARTIKEL | JULI 2013

Kostnadsjakt viktigare än hälsa

Kostnadsjakt viktigare än hälsa

Svenskar vill att hälsa och glädje ska vara de dominerande värderingarna på arbetsplatsen. Men den värdering som verkligen styr är kostnadsjakt. Det visar den stora Sverigestudien, där deltagarna har fått svara på frågor om nuvarande och önskade värderingar i samhället. Studien avslöjar också att kundtillfredställelse värderas mycket lågt i Sverige jämfört med andra länder.

Sverigestudien är en undersökning vars syfte är att ta reda på vilka värderingar som dominerar i det svenska samhället. Studien genomförs på initiativ av Skandia, Volvo IT, Preera och Sveriges Kommuner och Landsting, skriver tidningen Arbetet.

De tusen respondenterna i Sverigestudien har bland annat fått svara på vilka värderingar som idag är dominerande på deras arbetsplatser. Därefter har de också fått välja vilka värderingar de önskar vore dominerande i arbetslivet. I båda fallen fick deltagarna välja ut tio begrepp från en lista bestående av totalt hundra ord.

Kostnadsjakt och förvirring

Resultatet av studien visar att det finns en stor kontrast mellan nuvarande och önskade värderingar på svenska arbetsplatser. Den värdering som flest svenskar, 30 procent, anser vara dominerande på arbetsplatsen är kostnadsjakt. På andra till färde plats på listan kommer lagarbete, ansvar och resultatinriktning. På femte plats kommer - förvirring.

På svenskarnas lista över önskade värderingar på arbetsplatsen finns varken kostnadsjakt eller förvirring med på topp tio. Istället är det de anställdas hälsa som bör vara prioritet nummer ett, enligt undersökningsdeltagarna. Därefter följer värderingar som humor/glädje, lagarbete, erkännande av anställda samt ansvar.

Bara tre begrepp - lagarbete, ansvar och engagemang - fanns med på båda listorna.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Kundtillfredställelse oviktigt?

Liknande undersökningar om värderingar har även genomförts i ett flertal andra länder. Jämförelsen med dessa visar bland annat att kundtillfredställelse tycks vara betydligt mindre viktigt i Sverige än utomlands.

I länder som USA, Kanada, Finland och Australien hamnar kundtillfredställelse på topp tre över önskade organisatoriska värderingar. I de flesta av de undersökta länder hamnar ordet på topp tio över såväl rådande som önskade värderingar. I Sverige kommer dock begreppet kundtillfredställelse på 55:e plats på listan över rådande värderingar, och på 47:e plats på listan över önskade värderingar.

Topp 10 - Värderingarna som styr svenska arbetsplatser

1. Kostnadsjakt
2. Lagarbete
3. Ansvar
4. Resultatinriktat
5. Förvirring
6. Hierarki
7. Humor/glädje
8. Engagemang
9. Byråkrati
10. Kortsiktighet

Topp 10 - Önskade värderingar

1. Anställdas hälsa
2. Humor/glädje
3. Lagarbete
4. Erkännande av anställda
5. Ansvar
6. Ekonomisk stabilitet
7. Anpassningsbarhet
8. Kvalitet
9. Engagemang
10. Medarbetarengagemang

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill