Värderingarna som präglar svenska arbetsplatser

Svenskarna vill att anställdas hälsa får högre prioritet, visar Sverigestudien.

Hälsa | HR | Arbetsmiljö | ARTIKEL | AUG 2014

Värderingarna som präglar svenska arbetsplatser

Värderingarna som präglar svenska arbetsplatser

Lagarbete, kostnadsjakt, ansvar och resultatinriktning är de värderingar som väger tyngst på svenska arbetsplatser idag. Detta enligt årets upplaga av Sverigestudien, där ett Sverige i miniatyr har fått välja ut de värdeord som de anser präglar dagens samhälle. Listan över önskade värderingar på arbetsplatsen toppas istället av anställdas hälsa, humor/glädje och erkännande av anställda.


Sverigestudien är en årlig undersökning där ett Sverige i miniatyr får beskriva vilka värderingar som styr samhället idag, och vilka de ser som önskvärda i framtiden. Studien går till så att respondenterna - 1000 till antalet - besvarar varje fråga genom att välja tio värdeord från en lista med totalt cirka 100 värdeord. Därefter rankas värderingarna utifrån hur många respondenter som har valt orden. Studien är ett initiativ från Preera, Skandia och Volvokoncernen.

En av frågorna i undersökningen handlar om nuvarande respektive önskade värderingar på arbetsplatsen. Listan över de nuvarande värderingarna, som alltså anses prägla dagens arbetsplatser, toppas av lagarbete, kostnadsjakt, ansvar och resultatinriktat. På topp tio återfinns fyra ord som är "potentiellt begränsande": kostnadsjakt, hierarki, förvirring och kortsiktighet.

Regionala skillnader

Listan över önskade värderingar på arbetsplatsen toppas av anställdas hälsa. Så har det sett ut ända sedan Sverigestudien drog igång år 2009. Denna punkt finns dock inte ens med på topp 10 över de värderingar som idag anses vara dominerande inom arbetslivet.

Humor/glädje och erkännande av anställda hamnar också högt upp på önskelistan, men finns inte heller med på topplistan över rådande värderingar.

Värt att notera är också att det finns stora regionala skillnader i hur man beskriver arbetsplatsen. Medan invånarna i Stockholmsregionen främst väljer positiva värdeord som lagarbete och engagemang för att beskriva sin arbetsplats, framkommer en betydligt dystrare bild av arbetslivet i Göteborgsregionen. Västsvenskarna beskriver sin arbetsplats som präglad av kostnadsjakt och kortsiktighet. Deras tio i topp-lista innehåller totalt fem potentiellt begränsande värderingar, däribland långa arbetstider, hierarki och "håller på information". Stockholmslistan innehåller endast två potentiellt begränsande värdeord: kostnadsjakt och hierarki.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Byråkrati och förvirring i offentlig sektor

Studien visar också att det finns stora värderingsskillnader mellan privat och offentlig sektor. Den sistnämnda sägs präglas av potentiellt begränsande värderingar som byråkrati, kostnadsjakt, kortsiktighet, förvirring och hierarki - även om ord som lagarbete, samarbete och ansvar också har letat sig in på listan.

När det gäller den privata sektorn toppas listan förvisso av ordet kostnadsjakt, men i övrigt är det idel positiva värdeord på tio i topp; lagarbete, resultatinriktat, humor/glädje, ansvar, kvalitet och så vidare.

Arbetslöshet präglar samhället

Sverigestudien, som går att ladda ner på www.sverigestudien.se, avslöjar även vilka personliga värderingar respondenterna har - en lista som toppas av familj, humor/glädje och ansvar.

Deltagarna har också fått svara på vilka värderingar som präglar det svenska samhället i stort. Arbetslöshet, byråkrati och yttrandefrihet hamnar i topp. Detta står i kontrast till önskelistan, som toppas av arbetstillfällen, ekonomisk stabilitet och ansvar för kommande generationer.

Nuvarande värderingar på svenska arbetsplatser

 • Lagarbete
 • Kostnadsjakt (PB)*
 • Ansvar
 • Resultatinriktat
 • Humor/glädje
 • Hierarki (PB)
 • Engagemang
 • Samarbete
 • Förvirring (PB)
 • Kortsiktighet (PB)

*PB=Potentiellt begränsande värdering

Önskade värderingar på svenska arbetsplatser

 • Anställdas hälsa
 • Humor/glädje
 • Erkännande av anställda
 • Lagarbete
 • Ansvar
 • Balans hem/arbete
 • Ekonomisk stabilitet
 • Engagemang
 • Anpassningsbarhet
 • Kvalitet
   

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • HR
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • HR
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill