Humor gör arbetsplatsen mänsklig

Våga vara rolig – så kommer folk att känna förtroende för dig.

Hälsa | Ledarskap | ARTIKEL | DEC 2018

Våga vara rolig, så kommer folk se att du är människa – och därför tro på dig, lita på dig och tycka om dig.

Våga vara rolig, så kommer folk se att du är människa – och därför tro på dig, lita på dig och tycka om dig.

Humor, glädje och skratt på jobbet är viktigt både för att minska stressen och anspänningen, öka produktiviteten och stärka de sociala banden mellan medarbetarna. Där det finns humor finns det också tillit, gemenskap och kreativitet. Men tyvärr är det många som är sparsamma med skämten och skrattsalvorna på jobbet – ofta av rädsla för att framstå som oprofessionell och oseriös. Den rädslan är obefogad; studier har visat att människor med humor snarare uppfattas som intelligenta och pålitliga.

Ett gott skratt förlänger livet, brukar man ju säga. Man skulle kunna tillägga att ett gott skratt och ett välutvecklat sinne för humor också är en stor fördel i arbetslivet. Studier som har gjorts visar på en rad fördelar med att våga vara rolig – och skratta högt – på jobbet, så länge humorn är respektfull och inte upplevs som sarkastisk eller kränkande av kollegor och/eller kunder.

Egentligen är det ju ganska självklart – humor är ett tydligt tecken på intelligens, kreativitet, öppenhet och empati, och borde därför vara en naturlig och välkommen ingrediens på de allra flesta, om inte alla, arbetsplatser. Trots det är det många som håller sin humoristiska sida för sig själva när de är på jobbet, kanske för att de känner en press på sig att vara stramt professionella. Men frågan är då – är det verkligen så oprofessionellt att våga vara rolig ibland?

Skratt skapar tillit på arbetsplatsen

Den forskningen som finns tyder snarare på att humor är en viktig egenskap som bör uppmuntras och efterfrågas hos såväl ledare som andra medarbetare. Skämt och skratt leder till engagemang, trivsel och ökad produktivitet. Människor med ett gott sinne för humor uppfattas inte som oseriösa, utan tvärtom som intelligenta och kompetenta, skriver Harvard Business Review.

Ur ett ledarskapsperspektiv är humor en närmast oumbärlig egenskap. Med humor som ett av dina verktyg kan du vinna människors förtroende, eftersom det skapar en känsla av att det finns en autentisk människa av kött och blod bakom den professionella masken, skriver Forbes. Detta verktyg är också väldigt värdefullt när du behöver ”bryta isen” eller lätta på spänningen i en situation. Humor får människor att slappna av och känna sig komfortabla; när man kan skratta tillsammans så uppstår en familjär och vänskaplig känsla som leder till öppenhet, ärlighet och tillit.

Det innebär också att du som ledare kommer att uppfattas som tillgänglig och, i brist på ett bättre svenskt uttryck, ”approachable”. Hur vill du att en medarbetare ska känna sig när han eller hon tar de där stegen fram till din dörr – kanske för att prata om ett svårt och känsligt ämne, eller medge ett misslyckande? 

Den medarbetare som förknippar dig med ett avväpnande skratt och ett varmt och gott sinne för humor kommer att vara betydligt mer benägen att knacka på den där dörren istället för att försöka undvika det till varje pris. Och det kan bespara er väldigt mycket tid, energi och resurser. Chefer som folk är rädda för att prata med kan däremot bli väldigt kostsamma för organisationen.

"Människor med ett gott sinne för humor uppfattas inte som oseriösa, utan tvärtom som intelligenta och kompetenta."

– Harvard Business Review
Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Humor gör dig mänsklig

Fördelarna med humor på jobbet gäller naturligtvis inte bara chefer och ledare – alla medarbetare kan bidra till ett bättre arbetsklimat genom att våga vara roliga, skratta högt och sprida glädje och energi. Om du är rolig och har humor så kommer människor helt enkelt tycka att det är roligt och socialt stimulerande att jobba med dig. Vi tillbringar i regel åtta timmar om dagen på våra arbetsplatser, och om det inte finns humor där vi tillbringar våra dagar så blir det outhärdligt.

En av de största fördelarna med humor och skratt är att det reducerar stress. Skrattet gör att man slappnar av och får åtminstone lite, lite distans till det man håller på med. Dessutom är humor starkt förknippat med kreativitet, vilket också har bekräftats i forskning. Man kan till och med säga att humor är en form av spontan kreativitet; det handlar i grunden om att se saker ur ett nytt perspektiv och göra kopplingar som man inte har gjort tidigare. På arbetsplatser där man kan skämta och ha roligt så öppnar man upp för den typen av tankesätt, bryter tabun och tystar den inre kritikern.

Även i kommunikationen utåt, inom till exempel marknadsföring och kundsupport, kan man vinna stora fördelar genom att våga använda humorn som verktyg. Då är det naturligtvis väldigt viktigt att man vet vad man sysslar med, annars kan det gå väldigt snett – men om man sköter sina kort rätt så kan en dos humor minska distansen mellan företag och kund.

Humor är genuint mänskligt och ”humaniserande”, det är därför humor är ett så viktigt inslag i ett arbetsliv som handlar allt mer om mänskliga relationer. Våga vara rolig, så kommer folk se att du är människa – och därför tro på dig, lita på dig och tycka om dig.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill