Så reagerar vi på humor i arbetslivet

Att skämta på jobbet är (nästan) alltid rätt.

Motivera | ARTIKEL | MARS 2017

Så reagerar vi på humor i arbetslivet

Så reagerar vi på humor i arbetslivet

Får man skämta på jobbet? Är det bra eller bara riskfyllt? De flesta skulle nog säga att humor berikar arbetsplatsen – men att man måste tänka på hur man skämtar. Den bilden bekräftas också i forskningen. En ny studie visar att ett lyckat skämt får dig att framstå som mer kompetent. Om skämtet faller platt finns det heller ingen anledning att oroa sig – tvärtom, det faktum att du skämtar kan, även när skämtet misslyckas, ses som ett tecken på att du har gott självförtroende. Om skämtet är direkt olämpligt finns det däremot en risk att du uppfattas som inkompetent.

Humor kan vara ett fantastiskt sätt att bryta isen mellan människor och skapa en känsla av samhörighet. Om det skämtas mycket på en arbetsplats så är det i regel ett tecken på tillit, öppenhet och kreativitet. Humor är därför ett önskvärt inslag i arbetslivet. På vissa arbetsplatser kan det dock vara väldigt stelt och tråkigt – inte för att de som arbetar där nödvändigtvis är tråkmånsar, utan för att humor kan kännas riskabelt. Många är rädda för hur kollegorna ska reagera om de drar ett skämt, och lägger därför band på sig.

Är oron befogad? Vad säger egentligen forskningen om humor på jobbet?

Forskare vid Harvard Business School har studerat hur humor påverkar skämtarens uppfattade självförtroende, status och kompetens. Och resultaten visar att humor på jobbet bara är positivt – så länge skämten inte är direkt olämpliga, skriver Harvard Business Review.

Misslyckade skämt – helt okej

I en serie experiment studerade forskarna vilka konsekvenser lyckade respektive misslyckade skämt fick för skämtarens anseende bland åhörarna. I ett av experimenten presenterades olika testimonials för ett fiktivt företag, som sades vara specialiserade på att hjälpa djurägare att hålla rent på gården. Först presenterades ett testimonial som var helt seriöst, men det andra innehöll ett skämt:
“Very professional. After cleaning up the poop, they weren’t even upset when they found out that I don’t have a pet!”

I flera studier visade forskarna att den typen av roliga och harmlösa skämt fick en mycket positiv respons bland testpersonerna. Åhörarna uppfattade att den presentatör som skämtade var mer självsäker, hade högre status och mer kompetens än den som bara var seriös.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Forskarna ville emellertid också veta vad som händer om ett skämt faller platt. Detta testades i fiktiva jobbintervjuer där deltagarna skulle bedöma de olika kandidaterna, som bland annat fick frågan: ”Var ser du dig själv om fem år?” En kandidat svarade seriöst, medan en annan svarar: “Celebrating the fifth anniversary of you asking me this question.” I vissa fall reagerade intervjuaren med att skratta åt skämtet, i andra fall inte.

I de fall då skämtet funkade så bedömdes kandidaten ha hög status samt vara självsäker och kompetent. I de fall då skämtet misslyckades (intervjuaren skrattade inte) uppfattades kandidaten ändå vara mer självsäker än den helt ”seriösa” kandidaten – och ansågs inte ha lägre status eller vara mindre kompetent. Humor kan alltså medföra en viss fördel (uppfattat självförtroende) även om skämtet faller platt.

Undvik olämpliga skämt

I ytterligare ett experiment testade forskarna vad som händer om man drar ett skämt som uppfattas som olämpligt (exempelvis rasistiskt eller sexistiskt). I vissa fall var de olämpliga skämten ”lyckade” (de fick intervjuaren att skratta), i vissa fall var de misslyckade. Oavsett vilket så uppfattades skämtaren även i dessa fall ha gott självförtroende. Men de olämpliga skämten skadade skämtaren på andra sätt, då denne uppfattades som mindre kompetent, oavsett om skämtet fick åhöraren att skratta eller inte.

Om skämtet misslyckades så ledde det också till sänkt status.
Sammanfattningsvis är det alltså okej och rent av bra för ens anseende att skämta – även om skämtet misslyckas – så länge det inte är olämpligt eller stötande.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill