Krav och möjligheter för ledaren i den digitala tidsåldern

Katy Karoan och Katarina Moberg, AS3, efterlyser en ny typ av ledarskap.

Ledning | Ledarskap | Digitalisering | ARTIKEL | OKT 2017

Krav och möjligheter för ledaren i den digitala tidsåldern

Krav och möjligheter för ledaren i den digitala tidsåldern

Den digitala utvecklingen går allt snabbare och påverkar alla branscher och organisationer. Nya affärsmodeller blir aktuella, konkurrensen ökar från oväntade håll och kraven höjs. Förväntningarna på framgångsrikt ledarskap ändras när förändringstakten är hög och osäkerheten stor.

Vad är det som gör att vissa ledare lyckas skapa sin egen omvärldsbevakning, involvera andra i och genomföra de strategiska initiativ som är avgörande för organisationen? Vilka specifika färdigheter krävs?

När omvärlden förändras och inte minst den digitala utvecklingen går så fort som den gör, behöver vi även anpassa oss till ett nytt ledarskap. Vi kan inte fortsätta leda som vi har gjort, vi behöver ha en medvetenhet kring vad som kommer att krävas och faktiskt redan krävs av oss idag.

Vid World Economic Forum har frågan diskuterats och forskning visar att ledarskap i framtiden kommer att bli än viktigare, men kommer att få en annan funktion. Robotar, AI och diverse ny teknik förutspås ta över mycket av det manuella arbete som i vanliga fall kan härledas till den vänstra hjärnhalvan: logik, fakta och kontroll.Framtidens ledarskap väntas därför handla om länken mellan teknik och människor; det relationella, det kreativa och intuitiva som brukar förknippas med den högra hjärnhalvan.

Detta gör också att framtidens HR kommer att få en annan funktion och vikt. Att facilitera förändring och dialog, att säkerställa de anställdas funktion i det förändrade arbetslivet, samt att arbeta mot visioner och organisationers WHY. En hel del av vårt arbete kommer att ersättas, och ledarskapet kommer att stötta upp andra moment i arbetslivet. För att koppla detta till hjärnan kan man kortfattat säga att den vänstra hjärnhalvan kan ersättas av robotar och AI medan den högra framgent kommer att vara huvudprioritet för ledarskapet. Spännande, eller hur?

Ledarskap i framtiden

Med detta sagt så finns det en poäng i att låta ledarskapet premiera mycket av det som redan pågår i många organisationer; ökad omvärldsbevakning, uppgradering av tekniskt kunnande, innovationssatsning samt organisatorisk agilitet. 

Dina färdigheter

Befintlig forskning, och diskussionerna vid World Economic Forum, påvisar även att färdigheter som vi idag premierar hos chefer kommer att behöva ersättas med andra egenskaper. Och det går fort! Vid en undersökning som gjordes 2015 var de främsta ledaregenskaperna: 

1. Komplex problemlösning

2. Koordinering av resurser 

3. People Management. 

År 2020 finns dessa egenskaper fortfarande kvar bland de främsta, men nummer 2 och 3 har ersatts av kritiskt tänkande och kreativitet. I en värld med oändlig mängd information - och fake news - så finns ett behov av att kunna hantera och kritiskt granska informationsflöden samt att på riktigt frigöra kreativitet och innovation. Utöver det förutspår man också en ökad vikt av medvetenhet kring kognitiv flexibilitet och emotionell intelligens. Det krävs även en förmåga att kunna hantera och facilitera förändring.


Topp 10 egenskaper


Innovation och egen strategi

De möjligheter och förutsättningar som digitaliseringen ger kräver en ökad hastighet för såväl individer som organisationer. Det som gällde igår kanske inte gäller imorgon, och man behöver snabbt kunna ställa om för att kunna möta andra kundkrav och nya konkurrenter som kommer med smartare och billigare lösningar. Innovation är helt enkelt vägen fram för att inte riskera att bli förbisprungen utifrån att ”big is slow”, det vill säga att stora bolag kommer få svårt att kunna ställa om och hänga med i utvecklingen. Eller som Alexander Bard säger i Veckans Affärer: ”Storbolagen kommer att dö - och mikrokapitalismen ta över”.

Är det kört för storföretagen?
"Ja, inom de flesta områden är det faktiskt så. Det är för mycket byråkrati och för stor apparat att helt enkelt hinna ställa om. Ericsson är i princip det enda svenska storbolag som klarat av att transformera sig, men de har också fattat en massa tuffa beslut om att radikalt sparka en massa begåvade människor för att de tyvärr var för lika alla andra på arbetsplatsen. I dag är diversifieringsfasen redan över, de företag som inte redan hunnit diversifiera med en blandad uppsättning anställda är redan körda," säger Alexander Bard i samma artikel.
Innovation kan tyckas vara ett uttjatat begrepp, men kan brytas ner i tre beståndsdelar där det ena inte utesluter det andra. Illustrationen nedan har sin utgångspunkt i McKinsey’s klassiska modell ”Three Horizons for Growth”, och illustrerar olika typer av innovation i organisationer som en nödvändighet för att skapa värde över tid.

Innovation

Design Thinking är en annan metodik där man på ett strukturerat och snabbt sätt kan säkerställa en innovationsprocess i din verksamhet. 

Design thinking

Än en gång har HR och ledarskapet en viktig roll att fylla här genom att agera länk mellan den affärrelaterade tekniska utvecklingen och värdet det ska skapa. 

Egen omvärldsbevakning

Det finns som vi vet en oändlig mängd information att ta del av, och problemet idag är snarare att det är för mycket information och att vi upplever att vi inte hinner. Ett tips är att välja ut några få källor som du upplever som inspirerade på till exempel Twitter. Selektera därefter och välj bort saker i ditt flöde så att du får den information du önskar och slipper resten. Exempel på bra inspirationskällor för chefer och HR kan vara trendspanare, favoritförfattare, företagsledare och företag som skapar radikala lösningar som kan påverka den egna branschen.
 
I en undersökning som vi på AS3 har gjort svarar våra respondenter att de söker inspiration och omvärldsbevakning via främst LinkedIn och tidningar av olika slag. Visste du att det bara på Linkedin finns cirka 130 grupper om digitalt ledarskap och HR? Välj och vraka med andra ord. Och låt dig inspireras precis så mycket du behöver och vill.
 
Den digitala utvecklingen ger också oändliga möjligheter för utveckling och utbildning, och många kurser är dessutom gratis. Bra exempel är Udemy, Coursera, Khan Academy, LinkedIn Learning samt Skillshare.


Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Nästa steg…

Att bana väg för ett uppdaterat ledarskap i den digitala eran behöver inte vara så krångligt som det låter. Börja med några enkla knep: 

 • Uppdatera dina tekniska färdigheter och häng med i utvecklingen. Gör en egen plan/strategi kring vad du behöver för att bli mer digital.
 • Säkerställ att du är uppdaterad och att du omvärldsbevakar löpande på ditt sätt.
 • Nyttja de digital hjälpmedel som finns och anpassa ditt ledarskap efter det. Distansledarskap kräver en del, och inte minst eftertanke.
 • Applicera Trial & Error-tänket, lär av misstag fort och gå vidare.
 • Utbilda dig online.
 • Hitta inspiration på sociala medier.
 • Innovera i vardagen, skapa forum för lek och utveckling.
 • Gör en egen plan/strategi kring vad du behöver för att bli mer digital?
 • Arbetar du inom HR – identifiera samarbetspartners och modeller för digitala krav vid rekrytering, onboarding och utveckling internt.
 • Börja reflektera kring ditt eget ledarskap/medarbetarskap i den tekniska utvecklingen och hur du kan stötta. Inspireras gärna av vår modell;
Modell för ledarskap

 • Sist men inte minst, börja nu!

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap
 • Digitalisering

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap
 • Digitalisering

Dela:

Om skribenterna

Katy Caroan


Katy Caroan är VD på Digoshen och har använt sociala media sedan 2006 i rollen som anställd, chef och sedan 2010 som egenföretagare. Hon stortrivs i rollen som inspiratör när det gäller att kombinera människa och teknologi och hon brinner särskilt för att få fler att utveckla sitt digitala ledarskap och använda de möjligheter som finns genom sociala medier, antingen det rör sig om att hitta nytt jobb, vårda kundrelationer eller skapa nya affärsmöjligheter. Katy har tidigare faciliterat flera utbildningar och affärsspel på temat digitalt ledarskap i regi av bl a Civilekonomerna, Jusek och Sveriges Ingenjörer. Hon är lokaliserad i Stockholm och erbjuder sina tjänster globalt via en markant närvaro i sociala medier.

Katarina Moberg är VD för AS3 Svenska AB. Katarina är sociolog och har arbetat med ledarskapsfrågor i över 25 år inom många olika branscher. Bland annat har hon jobbat mycket med teamutveckling, coaching och rekrytering. Omställningsfrågor ligger henne varmt och hjärtat och likaså att säkra att uppsägningsprocesser sker på ett värdigt sätt.

Katarina har som grundtes att alla kan göra mycket mer än vad de ofta får möjlighet att göra och att det finns en rätt plats för alla.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill