Mental hållbarhet för ledaren och medarbetaren

Hélène Karlsson och Katarina Moberg, AS3: Hållbart ledarskap, del 2 – hållbarhet för individen.

Hälsa | Ledarskap | Motivera | ARTIKEL | APRIL 2020

Hur blir du hållbar?

Hur blir du hållbar?

I del 1 konstaterade vi att arbetsmarknaden står inför en transformation som kommer att kräva ett mer hållbart ledarskap. Nu ska vi titta närmare på en av de viktigaste aspekterna av detta, nämligen den mentala hållbarheten för chefer och medarbetare. Det handlar dels om faktorer som motivation, lärande och balans mellan arbete och fritid – men också om stresshantering, där nyckeln är att inse vikten av rätt sorts återhämtning.

Som vi konstaterade i del 1 om hållbart ledarskap så blir det allt mer relevant att förhålla sig och agera mer hållbart med anledning av den transformation som vi genomgår på arbetsmarknaden i förhållande till teknikutveckling, miljömedvetenhet, globalisering och så vidare. I tidens anda behöver vi förhålla oss till ett nytt sätt att navigera bland allt detta och att också medvetet säkerställa att vi ställer om vårt ledarskap, så att det blir hållbart över tid.

Så blir vi hållbara chefer och medarbetare

För att göra det svåra lite enklare vill vi lyfta fram fyra faktorer som kan underlätta mental hållbarhet -motivation, lärande, work-life balance och stresshantering. Får vi kläm på dessa är vi på god väg. 

Det hållbara ledarskapet


Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Motivation. Så länge vi människor gör saker som vi tycker är roligt och utvecklande handlar det inte om antalet timmar vi lägger ner, utan det handlar om att arbetet stämmer överens med våra drivkrafter och att vi utvecklas. Vision och kultur kommer att bli allt viktigare för att lyckas säkerställa hållbarhet, både för chefer och för medarbetare, och blir stöttepelare och vägvisare när vi annars saknar svar. När vi lever i en allt snabbare, mer föränderlig värld med högre osäkerhet ger dessa två faktorer en riktning framåt och ett sätt för att navigera. 

Vi behöver hitta vårt eget ”why” i samklang med organisationens vision och kultur. VI behöver jobba på att förstå våra drivkrafter och agera utifrån dem.

Lärande. Säkerställ lärande i vardagen, reflektion som strategi och en förmåga att bygga utifrån det. På ett övergripande plan bör detta underlättas och premieras. Som medarbetare förväntas det av oss att vi utvecklas, vi behöver lära nytt och avlära gammalt som inte gagnar oss längre, som inte är ändamålsenligt. Vi kommer behöva ”kill your darlings”, det vill säga ifrågasätta det du trott dig veta och sluta göra sådant som du tagit för givet som del i förväntan på gott arbete, men som inte längre ger värde. Det kan handla om att korta ner möten, tacka nej till möten, sluta dokumentera allt och skicka för kännedom till alla i gruppen, för att ha ”ryggen fri”. Det handlar  om att reflektera över vad som gått bra, vad vi lärt oss och vad ni ska göra på ett nytt sätt eller sluta göra. Det kommer handla om att ta till sig nya kunskaper och nya kompetenser för att fortsatt vara attraktiv på arbetsmarknaden.

Worklife-balance. Var och ens recept för balans i tillvaron är en nyckel och ska hållas fast vid.. Att tänka tvärtom kan vara ett bra tips här. Istället för att tänka på allt man måste hinna och gräma sig över allt man inte hunnit. Fundera på vad som är viktigast, har högst prioritet och ger bäst effekt. Tänk igenom alla områden; jobb, privatliv, dig själv och din hälsa, hur du vill fördela din tid. Planera sen din dag/vecka utifrån det. Det vill säga, planera in det viktigaste och gläds sedan åt det du får gjort, och framför allt – tänk inte på det du inte hunnit med.

Stresshantering. Det är inte stressen i sig som är negativ, utan bristen på återhämtning, när vi inte längre fyller på med energi utan har ett underskott. Det behöver vi vara observanta på och omedelbart agera på. Skjut inte upp till helgen, till semestern, det där viktiga som ska ge återhämtning. En klok kvinna sade en gång: ”Förr hade vi bråttom, vi sprang till bussen och satte oss sedan och pustade ut. Nu stressar vi vidare och läser mail eller skrollar i telefonen och känner fortsatt stress”. Stressnivån stannar på konstant hög nivå istället för att vi pustar ut, tittar på träden som susar förbi och sänker stressnivån. Den kroniska stressnivån är direkt skadlig för oss.

Vi har alla olika strategier för att hantera stress, och vi blir dessutom stressade av olika saker. Börja med att identifiera dina stressfaktorer. Här är några exempel: 

Strategier för stresshanteringHur blir du hållbar?

Hitta din balans i:

 • Kravbilder – Är de rimliga? Är det dina krav eller faktiska krav från din chef? Om det är dina krav, varför ställer du för höga krav på dig själv? Vad är det du vill bevisa/tillfredsställa för behov? Är det bra krav för dig? Eller är det gamla mönster som det är dags att lägga bakom dig? Är kraven ändamålsenliga? Leder de till ditt why? Till det du vill åstadkomma? Till tillfredsställelse långsiktigt? Vad behöver du ändra på? Vad vill du ändra på? Vad kan du göra? Vad ska du då göra?
 • Mellan arbete och privatliv. Har du en rimlig fördelning? 
 • Återhämtning – får du tillräcklig med sömn? Har du återhämtning under dagen? Kan du vara här och nu? Här och nu i dina möten? Hinner du lyfta blicken och ta in fler perspektiv och skapa en helhetsbild?

Det är många frågor, men stanna upp ge dig själv reflektionstiden för att förstå ditt nuläge, för att sedan kunna hitta rätt åtgärder för dig.

I detta sammanhang behöver vi även nämna stresshantering. Dels ser stressen olika ut för oss människor. Dels behöver vi olika åtgärder och återhämtningsstrategier.

Steg två blir att förstå stresshantering som du behöver, som är anpassad för dig. Grunden för all effektiv stresshantering innehåller oftast dessa tre parametrar:

 1. Återhämtning (sömn & andning).
 2. Förhållningssätt – lär dig välja rätt.
 3. Mål – ”Vad vill jag?”, arbeta systematiskt åt det hållet.

Olika sätt att hantera stress

I Henrik Fexeus och Catharina Edblad boken Reload beskriver de tre olika ”personlighetstyper” och hur de hanterar stress olika. 

De beskriver dessa tre som Presteraren, den Pliktrogna och den Passiva. 

Var och en av dessa tre kommer att behöva olika stresshanteringsråd. Presteraren behöver kanske inte lägga in ytterligare ett träningspass i sin redan fullspäckade vardag, utan kanske ska gå ut på promenad och lyssna till fåglarna utan att sätta på pulsklockan. Den plikttrogna måste kanske träna på att inte direkt ta på sig en uppgift utan lära sig att återkomma efter att ha stämt av möjligheten att frigöra tid i almanackan. Den passiva får kanske inte lägga sig i soffan och titta på för många avsnitt av en TV-serie på Netflix, utan ta en promenad först. 

Här kan vi nämna att det finns både aktiv och passiv återhämtning. Många gånger när vi känner oss slutkörda hägrar soffan eller ett evigt skrollande på Facebook och Instagram, som inte hjälper i återhämtning. Det kanske till och med stjälper mer än det hjälper. Många gånger ger den aktiva återhämtningen mycket bättre effekt.

Som så många andra gånger  så är det inte ”one size fit all”. För vissa innebär det att lära sig att sänka prestationskraven, lära sig att vara här och nu och hitta återhämtning. För andra handlar det om att hitta korta återhämtningsstunder under dagen, det kan handla om lunchpromenader eller att bara andas några minuter. För någon annan handlar det om att få aktiv återhämtning, släppa tankar på det som stressar och hitta ny energi.

Nyckelorden är hitta ditt engagemang, se till att utvecklas, var nyfiken, hitta reflektionstid. Ta bort måsten och hitta lusten i din vardag och se till att få återhämtning.
Vi lever här och nu.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • Motivera

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • Motivera

Dela:

Om gästskribenterna


Hélène Karlsson är kvalitets och konsultchef på AS3 Svenska AB. Hon arbetar med karriärrådgivning, outplacement och coaching av bland andra chefer och medarbetare i omställning. Hélène har lång erfarenhet av förändringsarbete både som chef och som konsult. ”Att se människor utvecklas och få komma till sin rätt är min drivkraft”.

Katarina Moberg är VD för AS3 Svenska AB, är sociolog och har arbetat med ledarskapsfrågor i över 25 år. Hon har jobbat mycket med teamutveckling, coachning och rekrytering. Omställningsfrågor och att säkra att uppsägningsprocesser sker på ett värdigt sätt brinner hon för. Hennes grundtes är att alla kan göra mycket mer om de får möjlighet och att det finns en rätt plats för alla.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill