Lärande och kommunikation ska vara fokus i förändringsprocessen

Hélène Karlsson och Katarina Moberg, AS3: Undvik misslyckande i samband med förändringsprocesser.

Kommunicera | Ledarskap | ARTIKEL | NOV 2018

Se till att förändringsprocessen blir lyckad.

Se till att förändringsprocessen blir lyckad.

Hur många gånger har vi inte hört att endast 30 % av alla företag som genomför arbetsrelaterade förändringsprocesser är nöjda. Men i relation till vadå kan man tänka?! För vad är ens en förändringsprocess och när börjar nästa? När är början och när är slutet? När påbörjas nästa moment? Och vad är det egentligen vi mäter och vad sätter vi en budget för? Svar kommer här.

Vi vill vända på steken och istället betona lärandet i alla typer av förändringsprocesser och fokusera på förmågan att få med sig människor på resan. Många gånger avsätts resurser för diverse olika moment i projekten, men det viktigaste av allt glöms bort - de anställda. Så fort vi kommunicerar om en kommande förändring i vår verksamhet, stor som liten, så påverkar det produktivitet, effektivitet och arbetsglädje. Som anställd är det naturligt att ställa sig frågorna; varför händer det, varför händer det nu och hur påverkar det mig?

Hur undviker man de vanligaste misstagen?

Självklart finns det ett antal misstag man kan undvika vid förändringsprocesser. Nedan följer några typiska exempel som våra kunder har vittnat om:

Vanliga misstag i förändringsprocesser


Att löpande hantera förändring är tricket!

Får faktorerna ovan inverkan på framgångsfaktorn vid förändring? OM! Självklart påverkar flera av dessa punkter verksamheternas sista rad. Så vänd på steken och säkerställ att vi just informerar, löpande håller organisationen uppdaterad och löpande stöttar våra ledare. In med det i budgeten direkt! 

Och för vilken verksamhet är inte förändring ett löpande inslag? Om man tänker sig att organisationer och verksamheter ständigt är i förändring så avdramatiserar man fokus på eventuellt misslyckande. Lärande är nyckeln! Se till att gör, utvärdera, kommunicera och gör om/gör rätt istället. I samma anda så är det alltid chefens jobb att löpande fokusera på följande parametrar:

Effektiv personalledning


Genom att rikta in sig på att ta med medarbetarna på resan, inte minst genom dialog kring behov, tankar, motstånd och önskemål kan vi på ett bra sätt ventilera de många hinder som ofta uppstår. Därmed kan vi bibehålla en god arbetsmiljö trots oklarheter, säkerställa produktivitet, att medarbetarna är motiverade och att nyckelpersoner stannar. 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Undvik misslyckande i samband med förändringsprocesser

Under drygt 30 år har vi arbetat med att stötta chefer och medarbetare att hantera förändring. Här är de tips vi tycker är mest användbara;

 • Budgetera för produktionsbortfall (till exempel 10 % motivationstapp gånger x antal anställda, gånger x antal månader).
 • Skapa ambassadörer för förändringen.
 • Blocka tid i kalendern hos samtliga chefer för såväl individuella- som gruppmöten - för att på djupet implementera projektet.
 • Svara på frågorna; varför, varför nu och hur påverkar det dig!
 • Definiera och bryt ner projektet i delmål med tydlig början och tydligt slut.
 • Definiera kpi:er per moment, såväl kvantitativa som kvalitativa.
 • Kom med ständigt återkommande information om status i projektet. Informera, informera, informera även om du tycker att har informerat
 • Utbilda era chefer löpande i feedback, svåra samtal och att hantera förändring.
 • Tänk utifrån ett lärande perspektiv och utifrån snabb återkoppling till organisationen.
 • Sätt en process för konstant lärande – inför till exempel Veckans misstag - lessons learned.

Reflektionsprocess

Med andra ord - släpp tanken på misslyckande, fokusera och stärk det som är bra, avsätt tid för förankring och koppla till lärande så blir förändringsprocessen lyckad.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap

Dela:

Om gästskribenterna


Hélène Karlsson är kvalitets och konsultchef på AS3 Svenska AB. Hon arbetar med karriärrådgivning, outplacement och coaching av bland andra chefer och medarbetare i omställning. Hélène har lång erfarenhet av förändringsarbete både som chef och som konsult. ”Att se människor utvecklas och få komma till sin rätt är min drivkraft”.

Katarina Moberg är VD för AS3 Svenska AB, är sociolog och har arbetat med ledarskapsfrågor i över 25 år. Hon har jobbat mycket med teamutveckling, coachning och rekrytering. Omställningsfrågor och att säkra att uppsägningsprocesser sker på ett värdigt sätt brinner hon för. Hennes grundtes är att alla kan göra mycket mer om de får möjlighet och att det finns en rätt plats för alla.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill