Utrymme för proaktivt HR-arbete avgörande i det hållbara ledarskapet

Hållbart ledarskap, del 1 – hållbarhet för organisationen.

Ledarskap | HR | ARTIKEL | MARS 2020

HR kommer att bli ännu viktigare framöver som en katalysator för förändring, lärande och möjliggörare av självledarskap.

HR kommer att bli ännu viktigare framöver som en katalysator för förändring, lärande och möjliggörare av självledarskap.

Arbetsmarknaden genomgår just nu stora förändringar på flera olika plan, och dessa förändringar kommer kräva att organisationer övergår till ett hållbart ledarskap. Det innebär att man intar ett långsiktigt och hållbart perspektiv i syfte att skapa ett värde som gynnar alla berörda intressenter; aktieägare, medarbetare och kunder, men även samhället, miljön och kommande generationer. I övergången kommer framför allt HR att spela en avgörande roll för att möjliggöra nya förhållningssätt och arbetssätt.

Termen hållbart ledarskap blir allt mer relevant att förhålla sig till med anledning av den transformation som vi genomgår på arbetsmarknaden i förhållande till teknikutveckling, miljömedvetenhet, globalisering och så vidare. I tidens anda behöver vi förhålla oss till ett nytt sätt att navigera bland allt detta, och medvetet säkerställa att vi ställer om vårt ledarskap så att även det är hållbart över tid. Vi kan med andra ord inte leda som vi har gjort tidigare. Hållbart ledarskap kan betyda många saker, men den här definitionen anser vi är en av de bättre:  

Sustainable leadership refers to those behaviours, practices and systems that create enduring value for all stakeholders of organizations including investors, the environment, other species, future generations and the community. 

”Hållbart ledarskap handlar om beteenden, system och förutsättningar som skapar långsiktig och hållbart värde för alla organisationens intressenter inkluderande investerare, miljön, kommande generationer och samhället.” (Fritt översatt från Institute for Suistainable Leadership)

Hållbart ledarskap är ett brett begrepp, men om vi tar ner det till hur det ser ut konkret för våra chefer idag så har vi identifierat följande utmaningar som många chefer har vad gäller hållbarhet och ledarskap idag:

 • Tidsbrist
 • Höga egna krav
 • Att prioritera rätt
 • Överfyllda mailkorgar
 • För hög arbetsbelastning
 • Hinner inte återhämta sig
 • Osäkerhet inför framtiden
 • Svårt sätta gräns – kunna säga nej
 • Kulturen – ”fint att ha mycket att göra”
 • Informationsöverflöd och svårt hitta rätt
 • Ställer inte om till nytt sätt att leda andra
 • Distansledarskap – svårt finnas för sin medarbetare
 • Otydlighet i krav kontra resurser – upplevda eller faktiska

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Det är lätt att känna igen sig i ovan beskrivningar, och det är också lätt hänt att man använder gårdagens verktyg för morgondagens utmaningar. Vi gör som vi sett att andra gör. Vi fyller på med ännu mer krav, försöker bli effektivare och ondgör oss över att tiden inte räcker till. ”Om jag bara fick en timme till, en dag till så…” så skulle antagligen resultatet ändå bli detsamma, det vill säga inte hållbart. Du behöver hitta nya sätt och nya beteenden. I det sammanhanget vill vi också poängtera att det inte finns en ”one size fits all”, utan var och en av oss behöver hitta sitt sätt att bli hållbar. Du behöver göra din egen analys över vad i din vardag som inte är hållbart och vad du behöver ändra på. 

Förhållningssätt och arbetssätt kommer att behöva förändras i grunden. Där kommer dialog mellan chef och HR vara avgörande.

"HR spelar en avgörande roll för att möjliggöra nya förhållnings- och arbetssätt."

– Hélène Karlsson & Katarina Moberg

HR viktigt för hållbart ledarskap

”HR is the new black”, hörde vi nyligen på en chefkonferens och vi kunde inte ha sagt det bättre själva. Mycket vittnar om att HR kommer att bli ännu viktigare framöver som en katalysator för förändring, lärande och möjliggörare av självledarskap.

HR kan stötta på olika plan. På organisatorisk nivå initiera, stötta i skapandet av en hållbar kultur. En kultur som faktiskt levs av chefer och medarbetare. Det är en långsiktig process som börjar med ett första steg och som måste hållas i över tid. Det sker om alla börjar göra på nya sätt, förstår vad de ska göra och känner stöd i att det är sanktionerat på alla plan. 

En kultur för hållbarhet inbegriper ett kontinuerligt lärande och mod att göra på nya sätt och sluta göra vissa saker. Att göra på sätt som ligger i linje med vår vision, vårt ”why” och våra värderingar. Om ni ser att mod behövs, uppmärksamma de som är modiga även om de är obekväma, och tillåt misstag så länge som ni lär av dessa. 

Ett annat område där HR bör fungera som ett stöd är det som handlar om att öka resiliensen kring förändring –  det vill säga stötta chefer och medarbetare i att kunna hantera förändringar. När önskade beteenden är klargjorda på en organisatorisk nivå så återstår jobbet att se till att det verkligen efterlevs. Då är coaching och dialogverktyg som verkligen leder till att varje individ kan göra den förflyttning som kommer att krävas. 

Som chef kan du reflektera kring följande 10 områden. Vilka sticker ut för dig? Vilka 2 – 3 behöver du fokusera på och lägga upp en plan för? ”Lägga upp en plan för” innebär att börja agera med små steg varje dag. Det är ofta med de små stegen som saker och ting sker.

10 bra tips för hållbart ledarskap 

 1. Sätt ramarna
 2. Prioritera smart
 3. Kommunicera tydligt
 4. Ge vettig feedback
 5. Reflektera och utvärdera
 6. Skapa bra och kreativa team
 7. Hantera konflikter och svåra samtal
 8. Var en förebild
 9. Skratta på jobbet
 10. Återhämtning som strategi

* Fritt från Maria Gerlofson Act & Grow

Vår slutsats är att vi inte kommer undan att jobba hållbart. Chefer och HR måste börja göra justeringarna som kommer att krävas både på organisatorisk nivå och för egen del. Varje individ bör bli medveten om sin egen situation och vad som krävs för egen del för att bli hållbar och kunna prestera sitt bästa.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Om gästskribenterna


Hélène Karlsson är kvalitets och konsultchef på AS3 Svenska AB. Hon arbetar med karriärrådgivning, outplacement och coaching av bland andra chefer och medarbetare i omställning. Hélène har lång erfarenhet av förändringsarbete både som chef och som konsult. ”Att se människor utvecklas och få komma till sin rätt är min drivkraft”.

Katarina Moberg är VD för AS3 Svenska AB, är sociolog och har arbetat med ledarskapsfrågor i över 25 år. Hon har jobbat mycket med teamutveckling, coachning och rekrytering. Omställningsfrågor och att säkra att uppsägningsprocesser sker på ett värdigt sätt brinner hon för. Hennes grundtes är att alla kan göra mycket mer om de får möjlighet och att det finns en rätt plats för alla.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill