Kunskap är nyckeln till hållbar utveckling

Strategi- och kommunikationskonsult Ylva Skoogh: "Vetenskapen har varit väldigt bra på att visa på problemen och även föreslå lösningar, men väldigt dålig på att kommunicera ut sina resultat.

Kommunicera | ARTIKEL | SEP 2012

Forskare har fått en ökad förståelse för hållbar utveckling de senaste åren. Men trots framstegen inom den akademiska världen, saknar den breda allmänheten fortfarande kunskap i området. Kunskap som kan komma att bli avgörande för planetens framtid, menar Ylva Skoogh, strategi och kommunikationskonsult på Integrate Strategy.

Artikel skriven av Carl Mossberg

- Det är fortfarande ganska ny information, samtidigt som den är komplex och kan vara svår att ta till sig. Forskare och vetenskapsmän har kunnat sammanfatta sambanden mellan olika hållbarhetsfrågor först det senaste decenniet.

Tack vare forskningens framsteg är det idag möjligt att överblicka och tydligt definiera problemen. Ylva Skoogh menar att första steget mot en hållbar utveckling är att sprida den nya informationen utanför forskarvärlden, något som hittills visat sig vara en utmaning.

Publicering främst i vetenskapliga sammanhang

- Vi lever över våra tillgångar och tär på naturens kapital, i stället för att investera i naturresurser och leva på avkastningen. Alla vet att det inte är bra att låna till konsumtion, men det är precis det vi gör nu. Det finns lösningar på hållbarhetsfrågorna, men dessa lösningar utmanar vår världsbild, samtidigt som det saknas en bred förståelse för problemet utanför den akademiska världen.

En av anledningarna till att informationen har haft svårt att hitta ut till allmänheten, är att forskarnas resultat och slutsatser i regel endast publiceras i vetenskapliga rapporter. Rapporter som kan uppfattas som svårtillgängliga för de som inte är insatta i ämnet. Bra kommunikation kan därför komma att spela en stor roll i lösningen av olika hållbarhetsproblem.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

- Vetenskapen har varit väldigt bra på att visa på problemen och även föreslå lösningar, men väldigt dålig på att kommunicera ut sina resultat. Det är viktigt med fakta, men samtidigt måste du kunna berätta någon slags sammanhängande story. Informationen måste alltså förpackas på ett bättre sätt för att nå ut, det är här det blir viktigt med ett kommunikativt ledarskap och att chefer och ledare kan förklara den egna organisationens roll och engagera medarbetare

Hjälpa varandra bygga kunskap

Kommunikatörerna kan även bidra till problemets lösning genom att skapa inbjudande arenor för dialog, vilka skulle öka förutsättningarna för effektiv kunskapsspridning betydligt.

- Denna typ av komplexa frågor är svåra att förstå utan tvåvägskommunikation. I större grupper där olika deltagare har olika delar av det här pusslet, kan man hjälpa varandra att bygga kunskap om ämnet.

Kunskapspusslet handlar om att ändra tankesätt och beteende, vilket kan verka överväldigande. Ylva Skoogh menar att det är viktigt att inte känna sig uppgiven när problemets omfattning blir tydlig i takt med att förståelsen för problemet ökar.

- Du behöver inte tackla allt på en gång, utan kan börja med att se din egen roll. Ett exempel är när du sitter vid din sommarstuga i skärgården med grillen igång, och samtidigt förfasas över algblomningen. Kan du istället se sambandet mellan din miljöpåverkan, och resultatet i form av algblomningen, är du en god bit på väg.

Kommunikatören viktig

Kommunikatörernas roll som kunskapsspridare kan visa sig vara mycket viktig. Än så länge har vi möjlighet att påverka vår egen framtid, men förändringar måste ske snart.

- De nödvändiga besluten behöver fattas inom det närmaste årtiondet för att ge resultat runt 2050. Det är med andra ord inga rasande långa tidsperspektiv, men förändringen måste komma snart och förändring kräver kunskap. Kommunikatörer kan hjälpa till genom att strukturera informationen på ett bra sätt, och framförallt genom att se till att vi inte fastnar i gamla tankesätt, avslutar Ylva Skoogh.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera

Dela:

Om Ylva Skoogh

Ylva Skoogh driver Integrate Strategy, med inriktning på värderingsdriven varumärkesutveckling och strategisk kommunikation. Hon har tidigare arbetat inom IKEA och Åhléns. Ylva har gått på Handelshögskolan i Stockholm, IHR och har en M.A. International Relations från The Johns Hopkins School of Advanced International Studies.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill