CSR bidrar till hållbar utveckling

Ansvarstagande företag vinner i längden.

Hållbarhet | HR | ARTIKEL | MARS 2011

CSR– Corporate Social Responsibility

CSR– Corporate Social Responsibility

CSR – Corporate Social Responsibility –bygger på idén att företagen själva ska ta ansvar för hur de påverkar samhället miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Strategin är frivillig, men det finns en rad fördelar med att ses som ett företag som bidrar till en hållbar utveckling.

Om du som företagsledare eller chef tvekar på om CSR är något att satsa på eller inte kan det vara nyttigt att ställa några relevanta frågor. Är det viktigt vad mitt företag står för och hur det uppfattas av kunder, anställda och marknaden i övrigt? Vill vi ses som ett företag som tänker på miljön eller etiska aspekter?

Svaret på frågorna blir säkert ganska givet; ja.

För det är inte oviktigt hur ett företag uppfattas på marknaden. Och det kan lätt uppfattas som nonchalant att inte fundera kring miljö- och etikfrågor. För många företag är en strukturerad CSR-strategi numera en självklarhet.

En CSR-strategi ska ses ur ett långsiktigt perspektiv. De största fördelarna blir tydliga över tid och det tar mer än några månader att etablera nya eller andra värderingar inom ett bolag. Både anställda, kunder och samarbetspartners måste förändra sitt sätt att tänka kring de här frågorna.

Det kan till exempel handla om ett ekologiskt tänk, etiska riktlinjer eller socialt ansvar som går utöver företagets kärnverksamhet.

Det finns många fördelar med att lägga en CSR-strategi. Ökat intresse från investerare blir ofta resultatet. Det är lättare att välja att lägga sina pengar i ett ansvarstagande företag. Trovärdigheten ökar, såväl som lojaliteten hos kunderna. Det är viktigare än någonsin att företag arbetar miljömedvetet och för många kunder är detta avgörande när de väljer leverantörer av olika tjänster. På så sätt blir konkurrenskraften automatiskt större med en genomtänkt CSR-plan. Det kan också vara lättare att få bra relationer med ideella föreningar eller lokala krafter som verkar i samhället.

Ett positivt rykte gör det också lättare att attrahera arbetskraft och behålla de anställda inom bolaget. Företagets image kring etik och miljö blir viktigare och viktigare när människor byter jobb.
 

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Hållbarhet
  • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill