Så informerar du vid rekrytering

Checklista för dig som ska anställa.

HR | Rekrytera | ARTIKEL | MAJ 2011

Checklista för dig som ska anställa

Checklista för dig som ska anställa

Vem bör få veta vad och vid vilken tidpunkt när det är dags att nyanställa? En checklista gör det enklare att hålla koll på hela förloppet – från utlyst tjänst till presentation av en ny medarbetare.

Processen från behovet att nyanställa till introduktionen av en ny medarbetare är omfattande. Och hela tiden finns behovet av rätt information till rätt målgrupp. En checklista gör att du inte riskerar att missa något steg längs vägen.

 1. Informera internt om tjänsten. Tala om vilken typ av tjänst som är aktuell och vilken kompetens som krävs för att söka.
   
 2. Vid extern rekrytering, meddela relevanta rekryteringsföretag som arbetar med er målgrupp. Det är inte obligatoriskt att meddela arbetsförmedlingen längre, men det kan vara bra att även lägga ut tjänsten där.
   
 3. De till att det alltid finns någon på plats som kan besvara telefonfrågor från annonsinförande till sista ansökningsdag. Kontaktuppgifter till kontaktpersoner ska alltid finnas tydligt i annonser.
   
 4. Skicka bekräftelsebrev (standardbrev) att ansökan är mottagen och när sökande kan vänta besked. Bifoga gärna företagsinformation.
   
 5. Informera alltid sökande och internt medverkande i rekryteringen om eventuella förändringar i processen.
   
 6. Om rekryteringen drar ut på tiden av olika anledningar ska dröjesmålsbrev  skrickas till de sökande. Tala om varför processen avstannat och hur den nya tidshorisonten ser ut.
   
 7. Internt ska kontinuerlig information till samtliga berörda gå ut löpande.
   
 8. Boka intervjuer i god tid med de sökande du vill träffa.
   
 9. Informera internt om tider för intervjuer så att alla vet vad som är på gång. Det kan skapa onödig oro bland medarbetarna om nya ansikten dyker upp varje dag utan anledning.
   
 10. Returnera de kompletta ansökningshandlingarna till dem som inte uppfyller kraven.
   
 11. Skriv alltid ett vänligt följebrev med tack för visat intresse, gärna med kort feedback kring varför personen inte uppfyllde kraven.
   
 12. Be att få behålla ansökningshandlingarna från de sökande som kan vara intressanta för framtida behov.
   
 13. När anställningsbeslutet är fattat, informera de som varit med hela vägen och vem som fick jobbet och varför.
   
 14. Ring gärna upp sökande som du träffat personligen och som besökt företaget.
   
 15. Informera sedan internt om vem som blev anställd och när vederbörande börjar tjänsten. Om ni publicerar en artikel på intranätet kan det vara trevligt att också göra en kort presentation av den nya medarbetaren där han eller hon får uttala sig kring det nya jobbet.
   
 16. Slutligen bör du därefter informera externt: eventuellt pressen, kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Rekrytera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill