Fast i analysen?

”Analysis paralysis” kan hindra din personliga utveckling, både i karriären och i livet.

Karriär | ARTIKEL | MAJ 2019

En sak som är viktig att komma ihåg är att handling ofta har ett stort egenvärde.

En sak som är viktig att komma ihåg är att handling ofta har ett stort egenvärde.

Att överanalysera sina val är ett vanligt sätt att köra fast i livet – både i stort och i smått. På engelska kallas det för analysis paralysis, och innebörden är att man analyserar tillvaron till den grad att man blir handlingsförlamad. I extrema fall kan det leda till att både yrkeskarriären och personliga projekt rinner ut i sanden, helt enkelt för att man har alltför svårt att fatta beslut och komma till skott. Överanalysen är dessutom hämmande både för kreativiteten och i sociala relationer. 

De flesta av oss drabbas nog av analysis paralysis ibland. Det kan handla om alltifrån att du står i mataffären och inte kan bestämma dig för om du ska äta köttbullar eller falukorv till middag – till att viktiga karriärbeslut skjuts upp för att du alltid känner att du måste ”fundera ett varv till”. Analysis paralysis innebär alltså att du överanalyserar dina valmöjligheter och din situation till den grad att du blir paralyserad och handlingsförlamad.

Vissa drabbas emellertid hårdare än andra av det här fenomenet. De är livrädda för att göra ett val, eftersom varje val per definition innebär att man väljer bort någonting annat som man därmed går miste om. Fear of missing out, ibland kallat FoMO,  är ett begrepp som står i nära relation till analysis paralysis. 

Överanalytiska människor är alltså ofta rädda för att gå miste om någonting, men problemet är att den som sitter fast i analyser och grubblerier riskerar att gå miste om precis allt. Om du inte kan välja vilket tåg du ska med så blir du stående på perrongen, och till slut kommer du att känna att det hade varit bättre att ta vilket tåg som helst – bara du kommer iväg.

Överanalysen ett hinder – i jobbet och privat

Analysis Paralysis är ett problem som är väldigt typiskt för det moderna och individualistiska samhället, där vi har stor frihet och många valmöjligheter, men samtidigt ett stort ansvar för våra egna liv. Vi ställs hela tiden inför olika alternativ, som vart och ett kan kännas både lockande och skrämmande. 

I arbetslivet kan analysis paralysis vara ett stort problem som hindrar oss från att vara lättrörliga och alerta i vårt arbete. För en chef kan det vara extra besvärligt, eftersom man som ledare förväntas kunna fatta snabba beslut utan alltför mycket ältande.

Överanalysen kan också ha en hämmande inverkan både på ditt sociala liv och på din kreativa förmåga. Den som överanalyserar andra människors känslor, reaktioner och intentioner, blir ofta överdrivet försiktig och räddhågsen, och får därför svårt att hävda sig socialt. När det gäller kreativiteten så finns det en risk att den överanalytiska personen vill recensera sitt eget arbete mitt under skapandets gång, vilket ofta får förödande konsekvenser för den kreativa förmågan.

Och apropå att göra svåra val i livet: Vad ska du ägna din tid åt? Det är ett val i sig, som du alltid står inför och dessutom alltid kan ompröva. För att kunna göra det valet måste du veta vad du vill eller bör prioritera, och redan där är det lätt att fastna i analysen. Den som inte kan bestämma sig för vad som är viktigast att fokusera på får i värsta fall ingenting gjort, utan blir fast i analysen tills alltihop rinner ut i sanden. Detta gäller särskilt i personliga projekt, där vi kanske inte har press på oss utifrån att komma vidare i processen. 

När människor kör fast i livet så är det ofta analysis paralysis som är där och spökar. Vem är jag? Vad vill jag? Vad är jag bra på? Det är frågor som vi alla ställer oss när vi står inför viktiga val i livet. Och eftersom det sällan finns några tvärsäkra svar på sådana frågor så finns alltid risken att den personliga utvecklingen stannar upp – för att vi vill analysera lite till innan vi bestämmer oss.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Kom till bukt med överanalysen

Hur ska man då hantera analysis paralysis, om man upplever det som ett stort problem i arbetet, i karriären och i livet?

Tidningen Psychology Today skriver att man först och främst måste bli medveten om problemet och lära sig känna igen fenomenet när det uppstår. När man blir medveten om att man sitter fast i överanalysen så har man redan tagit ett första steg mot att lösa problemet, och då kan man tillämpa olika strategier och knep för att ta sig vidare. 

En sak som är viktig att komma ihåg är att handling, action, ofta har ett stort egenvärde. Om du står inför viktiga livsval och funderar på vem du är, vad du vill och vad du är bra på, så kan handling vara ett sätt att söka svar på frågorna. Thomas Jefferson förklarade det så här:

”Do you want to know who you are? Don’t ask. Act! Action will delineate and define you.”

Genom att agera och pröva sig fram, istället för att sitta fast i en oändlig analys, kan man alltså få svar på både vem man är, vad man vill och vad man är bra på. Detsamma gäller om man har kört fast i själva arbetet för att man tänker och analyserar för mycket; agera, pröva dig fram, så kommer du till slut att hitta ett sätt som fungerar.

Personer som länge har haft problem med analysis paralysis hamnar ofta där automatiskt, och det är därför det är så viktigt att bryta mönstret genom handling. Den som ofta känner ångest inför olika val i livet tror i regel att lösningen är att analysera frågan ännu mera, och då skapas en ond cirkel där ångesten och överanalysen hela tiden driver på varandra. Denna process kan pågå i all oändlighet om man inte medvetet och avsiktligt väljer handling för handlingens egen skull.

Allt behöver inte analyseras

Man kan också träna sig på att fatta beslut snabbt genom att börja i det lilla; nästa gång du står i mataffären och ska välja mellan köttbullar och falukorv, gå på din allra, allra första magkänsla. Tillåt dig att göra valet på en hundradels sekund och sedan inte tänka mer på det. Eller om någon frågor om du vill gå ut och ta en öl efter jobbet – känn efter i tre sekunder, och svara sedan ja eller nej, istället för att be att få återkomma i frågan. 

Att alla problem inte är lika viktiga, och därför inte kräver samma grad av djupanalys, är en annan viktig insikt för att komma till bukt med analysis paralysis. Hos personer som ofta fastnar i överanalysen finns förutom ångest och ängslighet också en tendens till perfektionism – som förstås är ett sätt att försöka kontrollera ångesten och ängsligheten. Därför är det viktigt att träna sig på att fatta beslut och agera på ett sätt som är bra nog men inte nödvändigtvis perfekt. 

Analysis paralysis är ett fenomen som säkerligen kan kopplas till många problem som du stöter på i livet – framför allt om du har en tendens att köra fast. Att analysera tillvaron är förvisso viktigt och nödvändigt, men om analysen hindrar dig i din yrkesmässiga eller personliga utveckling så är det hög tid att sluta analysera – och börja agera.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill