Värderingar är din inre livskompass

Vad är det som styr ditt liv – dina egna värderingar eller andras?

Coacha | Karriär | ARTIKEL | NOV 2015

Lena Mangell, Karriärutveckling, Mentorskap, Coaching

Lena Mangell, Karriärutveckling, Mentorskap, Coaching

Vem styr i ditt liv egentligen? Vad driver dig? Känns livet och arbetet meningsfullt? Är du på rätt plats? Förhoppningsvis svarar du att det är du själv som styr dit du vill och att du finner mening i både arbetet och livet. Grattis i så fall. Men tyvärr finns det många som har lämnat över rodret på båten eller bilratten till någon annan person och satt sig själva i baksätet. För att ta dig ur den situationen måste du hitta din egen inre livskompass – dina värderingar.

Om du har lämnat över rodret till omgivningen så styr du inte själv längre utan blir styrd av andras förväntningar och påverkan. Risken är då att du hamnar någon helt annanstans eller i ett helt annat sammanhang, som efter ett tag inte alls känns bra. Du kan till och med bli sjuk (inre stress) genom att det blir en inre konflikt mellan dina egna värderingar och de värderingar som finns runtomkring dig. Du kanske väljer ett arbete på grund av en lockande hög lön och frestande bonusar och inte utifrån om det är ett meningsfullt arbete för dig som ger dig lust, passion och energi.

Man vet idag från forskningen (Deci& Ryan) att det traditionella löne- och belöningssystemet inte motiverar oss i den grad som många chefer och ledare tror. I forskningen skiljer man på inre och yttre motivationsfaktorer. Yttre motivationsfaktorer består av yttre belöningar som till exempel lön, status, eller möjligheten att undvika ett straff eller uppnå ett visst mål (inte mitt eget).

Inre motivation består av de drivkrafter som får oss att utföra en aktivitet av egen fri vilja. En annan forskare, Dan Pink, talar om våra inre drivkrafter i form av Autonomy (vi människor vill göra saker av egen fri vilja och inte bli tvingade), Mastery (vi vill känna att vi blir bättre på det vi gör) och Purpose (vi vill känna att vi bidrar till ett högre syfte och ett sammanhang och det är det som får oss att gå ur sängen varje morgon).

I dagens utvecklade samhälle är ett arbete mer än bara trygghet och överlevnad för oss. Istället har vårt självförverkligande kommit mer i fokus. Vi ser arbetet som en möjlighet att utvecklas och växa. Vi vill uppleva meningsfullhet och känna passion för det vi gör på dagarna.

Bli medveten om dig själv, dina värderingar och din riktning

Självledarskap handlar om att hitta den inre kompassen och använda den som ett verktyg för att skapa ökad insikt och medvetenhet.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Inom motivationsforskningen har man sett att människor som själva har valt riktning utifrån sina värderingar också är uthålligare i att nå målen. De når sina mål i högre grad än de som strävar efter mål som andra valt eller värderat som viktiga för dem.

Det betyder att vi lyckas bättre om vi är i ett sammanhang där våra egna värderingar och drivkrafter stämmer överens med de övergripande företagsmålen och värderingarna.

Hur kommer vi då i känslomässig kontakt med vad vi vill innerst inne och vad som driver oss? Självinsikt genom reflektion är vägen dit. Att stanna upp, ta en paus och djupandas och fokusera på oss själva och ställa oss frågan:

Vad är viktigt för mig i arbetet? Varför är det viktigt?

Att reflektera inför varje beslut du tar och ställa dig frågorna: Vad vill jag? Varför? Vad är viktigt för mig? Hur vill jag vara? Hur vill jag leva mitt liv?

Mindfulness

Mindfulness är en metod för att bli mer uppmärksam och känslomässigt medveten om sig själv och sina behov i livet. Mindfulness innebär fokus på andningen och att träna på medveten närvaro. Genom mindfulnessträning förfinas din förmåga att lyssna till dig själv och vad som är meningsfullt för dig. Den bidrar bland annat till att reducera stress, fatta bättre beslut, bättre sömn och mer vänlighet mot sig själv och andra. Du får en bättre kontakt med dig själv och en större klarhet om vart du är på väg.

Livshjulet - ta ut riktningen i ditt liv

Livshjulet är en känd övning som handlar om din egen livskvalitet och hur du vill att ditt liv ska se ut på alla områden.

Ditt livshjul är din kompass som du kan ta ut riktningen genom.  Alla delar hänger ihop och påverkar varandra. Hur du har det på jobbet påverkar livet i övrigt och vice versa.

Hur ser förhållandet/balansen ut mellan de olika tårtbitarna avseende mental upplevd tid de tar? Tänk igenom hur innehållet ser ut i tårtbitarna, på en skala mellan 1-10 där 1 är dåligt och 10 mycket bra.

Vad är viktigast utifrån dina värderingar just nu i ditt liv? Vad motiveras du av? Vad driver dig just nu?

Lena Mangell

Lena Mangell

 

ACT

Inom psykologin finns en relativt ny psykoterapimetod, ACT (Acceptance and Commitment Therapy). A- acceptance står för att man ska acceptera sin situation men se nya möjligheter i livet. C - commitment handlar om att agerar utifrån sin värderade riktning. Den värderade riktningen innebär att man genom reflektion om sina värderingar ska komma fram till vad man tycker är viktigt att prioritera i livet och arbetet och hitta sin riktning/vision om framtiden. ACT ska läsas som ett ord vilket på svenska blir ”handla” och röra oss framåt mot nya mål.

Självacceptans innebär att acceptera sig själv och se sina egna värderingar och göra sina val utifrån dem. De gör att vi mår bättre. Motsatsen är att vi fastnar i våra negativa självkritiska tankar och blir offer.

I del 2 ska vi titta på fler metoder för att hitta sin riktning i livet, då med fokus på uppdelningen arbete-fritid.

Lena Mangell

Vår expert på karriärutveckling, mentorskap och coaching

 • Följ skribent

Lena Mangell är grundare av Life&Career. Hon är leg psykolog, psykoterapeut, mentor, coach, organisationskonsult och en av  pionjärerna inom livs- och karriärcoaching i Sverige. Lena är både författare och utbildare och har framgångsrikt coachat flera tusen ledare, HR-personer och medarbetare i mer än 20 år.

www.lifecareer.se

lena.mangell@lifecareer.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Coacha
 • Karriär

Lena Mangell

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Coacha
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill