Låter du distraktionerna spela huvudrollen i ditt liv?

Gästskribent Madeleine Roeck Hansen von Gyllenpalm, SitServ: “Vi är med teknikens hjälp mer uppkopplade än någonsin tidigare – men vi är samtidigt mer frånkopplade än någonsin från varandra.”

Ledarskap | ARTIKEL | APRIL 2016

Dagens företag och dess anställda verkar och arbetar i en på många sätt turbulent och konstant föränderlig miljö. För att bibehålla konkurrensfördelar - och bara för att överleva - måste de flesta ständigt förändra sig genom ny teknik och såväl strategisk som strukturell förändring. Men varje förändring sker på bekostnad av de anställdas fokus och uppmärksamhet. Varje omorganisation skapar oro och känslor. Och oro gör omedelbart att vi tappar fokus på vår uppgift – det är inget vi styr över själva. Det sker ändå.

Är du som ledare tillräckligt uppmärksam och har du rätt fokus?

Vi är med teknikens hjälp mer uppkopplade än någonsin tidigare – men vi är samtidigt mer frånkopplade än någonsin från varandra. Vi har inte längre samma koncentrationsförmåga. Är det så att många av oss även är bortkopplade mentalt?

Problemet är inte att vi slutat prata med varandra eller att vi inte interagerar med andra - det är snarare sättet vi interagerar på som har förändrats. Jag menar inte alla olika nya sociala medier som självklart har tillfört ett antal sätt att samtala och sprida budskap.

Jag pratar om våra mellanmänskliga relationer som har förändrats. Vi möter inte längre varandra, ansikte mot ansikte, varken i rummet eller i sociala medier.

Förmågan att fokusera

Vår förmåga att vara uppmärksamma och fokuserade har till viss del blivit sämre. De flesta av oss jonglerar så många olika bollar i luften samtidigt att det inte är konstigt att vi då och då tappar några. Våra försök att göra flera saker samtidigt gör i de flesta fall att vi missar de vi interagerar med. Om i samband med det missar vi också möjligheten att bygga meningsfulla realtioner. Tydliga signaler från de individer vi har omkring oss går oss förbi - eftersom vi varken ser eller hör.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Studie efter studie visar att vi inte är skapta för att “multitaska”. Detta gäller i synnerhet för  personliga relationer. Vi är skapta att ha fokus och uppmärksamhet på en sak i taget.

Kognitiv överbelastning

Att ha rätt fokus är lättare sagt än gjort. Det är lätt att bli distraherad i allt du tar dig för - när du har ett samtal med någon, lyssnar på ett föredrag eller sitter i möten.

Hur många gånger har du stått i kassan för att betala dina varor samtidigt som du lyssnar på en låt eller pratar i telefon i dina hörlurar? Vi halvlyssnar på våra barn på vägen hem från skolan samtidigt som vi svarar på mail i telefonen eller funderar på morgondagens möten. Vi pratar med kunder i telefonen samtidigt som vi söker igenom våra mail eller kör bil.

De flesta av oss kan nog känna igen sig.

Nu har du läst en stund och sannolikheten är stor att du till viss del skiftat fokus. Din hjärna kanske skickar dig störande meddelanden, telefonen ringer eller kanske lyssnar du på vad dina kollegor runt om säger. Om du fortfarande läser har du nu åtminstone tillfälligt övervunnit några av alla de distraktioner du utsatts för.

En av vår tids största utmaningar både för ledare och medarbetare är kognitiv överbelastning.

Vi blir dagligen bokstavligen bombaderade med saker som konkurrerar om vår uppmärksamhet. Oavsett om vi är medvetna om det eller inte, är det vi själva som väljer vad vi fokuserar på eller vad vi riktar vår uppmärksamhet mot. Det vi väljer att koncentrera vår energi på formar både vår bild av omvärden och vår egen självbild.

Låter du distraktioner spela huvudrollen i ditt liv? Ödlsar du bort tiden på att vara irriterad och ofokuserad? Fokuserar du till stor del på att enbart se hinder? Känner du att andra omkring dig - både privat och i arbetslivet - inte lever upp till dina outtalade förväntningar?

Sitter du passiv och låter distraktionerna ta över eller tar du makten över din egen tid?

Blir du frustrerad när du läser mina frågor? Du är inte ensam. Men om du känner igen dig alltför mycket är det dags att fundera över en förändring.

Risken är nämligen stor att din brist på fokus påverkar ditt ledarskap i så pass stor utsträckning att du håller på att urholka din ledarroll.

Ljuset i tunneln är att både uppmärksamhet och fokus är färdigheter vi kan träna upp och utveckla.  Att vara mer uppmärksam på vad du väljer att fokusera på när det gäller ditt eget liv, dina relationer och vad du spenderar din tid på är en stor del i att bli mer medveten kring hur du agerar gentemot medarbetare i ditt ledarskap.

Fokus i ledarskapet – i fyra dimensioner

En av de primära uppgifterna i ledarskapet är att bemästra förmågan att rikta energi på olika nivåer - för att ha orken att kunna styra vår egen och andras utveckling framåt. För att vi ska kunna göra detta behöver de flesta av oss jobba med vår uppmärksamhet.

Mycket handlar om då att filtrera bort distraktioner. Chefer har i dag känslan av att den genomsnittliga arbetsdagen normalt innehåller fler arbetsuppgifter än timmar. Flödet av information är konstant och många har dessutom flera roller att uppfylla. Men vad i denna informationsflod kan vi låta passera? Ganska mycket, skulle jag säga.

Floden jag talar om kräver något av oss hela tiden och vi är inte gjorda för att klara den pressen, oavsett yrkesroll. Våra hjärnor klarar inte av att något hela tiden knackar oss på axeln. Det är, om inte annat, mycket synligt i den lavinartade ökningen av sjukskrivningar på grund av utbrändhet som vi sett under de senare åren. Det tar stopp, helt enkelt.

Men låt oss reflekterar en stund över ledarskapets fyra olika riktningar som är viktiga att ha i åtanke för det handlar om att uppnå det flerfaldiga fokus som krövs av ledare idag.

Ledarskap är att påverka och vi kan påverka uppåt, nedåt, åt sidan och inåt. För att kunna rikta min uppmärksamhet bättre behöver jag ta reda på hur jag förhåller mig till: min chef, mina medarbetare, mina kollegor och mig själv. Är jag tillräckligt närvarande och uppmärksam när jag leder? Är jag tillräckligt “vaken” och i nuet i interaktionen med de jag leder och påverkar?

Framgången i ledarskapet beror faktiskt i hög grad på hur bra vi kan fokusera och hur vi agerar,  kommunicerar och förhåller oss till de här fyra olika dimensionerna i ledarskapet.

Som ledare måste du ha som vana att stanna upp och ställa dessa frågor till dig själv. Det gäller både i förhållande till människorna du leder och i processen där du ska avgöra vad som är viktigast just nu.

 • Vet mitt team, min chef, kollegor och jag själv vad som är viktigast avseende prioriteringar, mål och uppgifter etc? Kommunicerar jag tydligt vad jag vill att de spenderar sin tid, uppmärksamhet och fokus på?
 • Har teamet den information de behöver?
 • Har teamet rätt färdigheter, kunskap och kompetens? Behöver du göra en kompetensinventering och titta på vidareutbildning för att passa nya mål och strategier?
 • Har teamet rätt ansvarsfördelning, förtroende och befogenheter för att kunna bli mer självgående och självstyrande?
 • Är teamet motiverade? De behöver se värdet i sitt arbete, få uppskattning och respekt. Vet du vad de olika individerna motiveras och drivs av?

Har jag som ledare kommunicerat en strategisk tydlighet som riktar allas blickar åt rätt håll? Som ledare måste vi hela tiden bedöma och omvärdera hur väl de övergripande strategierna och målen faktiskt uppfattas av medarbetarna.

Finns där en tillräckligt tydlig kommunikation för att skapa full förståelse hos alla individer? Stämmer vår nuvarande strategi överrens med de individuella målen, projekten och uppgifterna? Är förväntningar på resultat och beteenden tillräckligt tydliga och stämmer jag regelbundet av att hela teamet fortfarande är med? Många gånger skiftar vi fokus så snabbt att risken finns att vi tappar en del individer på vägen. Eller så börjar de helt plötsligt springa åt fel håll.

Vad är ditt primära fokus just nu?

De flesta av oss ser bara det som för tillfället finns rakt framför oss. Problemet med detta är att vi då missar det vi borde se. Vi får tunnelseende och tenderar att leda utifrån ett “Ad-Hoc”-perspektiv. 

Vi uppmärksammar dem som skriker högst eller det som råkar komma in i vårt fokusfält just nu. Vår förmåga att tänka framåt med ett helhetsperspektiv blir mindre och istället koncentrerar vi oss på detaljer. Risken här är att vi tenderer att bli mer detaljstyrande. Detta mikroperspektiv resulterar i att du som ledare kan bli för handlingsorienterad och i processen delvis förlora kontakten med både riktning, koncentration och målmedvetenhet.

För att kunna bli mer fokuserade behöver vi också se till att planera och leda med eftertanke. Precis som ledarskapet har olika dimensioner finns det olika typer eller dimensioner av fokus.

Författaren och psykologen Daniel Goleman har definierat tre olika fokusområden:

 • Fokus på dig själv innebär en hög grad av självinsikt, självkännedom och självkontroll - dvs du kan rikta din uppmärksamhet dit du vill ha den och även se till att hålla kvar den oavsett distraktioner som du utsätts för. Och du har förmågan att koncentrera dig på framtida mål och visualisera dem.
 • Fokus på andra innebär att du har förmågan att sätta dig in i andras situationer - dvs förmågan att visa empati.
 • Fokus på omvärlden innebär att du har förmågan att tänka systemiskt och visionärt och kan i många fall tidigt upptäcka olika typer av förändringar som kräver åtgärder eller fokus.

Varje chef, ledare och individ kan förbättra både sin egen och sina medarbetares prestationer och uppmärksamhet genom att utveckla dessa tre dimensioner. 

Utan fokus inåt tappar vi lätt förmågan att “styra båten”. När vi missar att se “besättningen” kan några trilla av när du kör för fort eller svänger av åt fel håll - och missar du att blicka mot horisonten och omvärlden kör du lätt på grund.

Vi behöver lära oss att dagligen stanna upp och ställa oss frågan: vad ska/bör jag ha fokus på idag? Hur blir jag effektiv och lägger energin på rätt ställen? Hur kan jag bäst bidra till ett bra resultat?

Sambandet mellan vår framgång både som ledare och individ hänger alltså starkt ihop med vår fömåga att fokusera. Det är utan tvekan en ledares viktigaste egenskap och något vi bör lägga mycket tid på att regelbundet utveckla.

Om du just nu inte har en klar bild av vad du fokuserar på är det en tydlig signal på att ledarskapet lider av brist på tydlighet och klarhet.

Sätt av tid för att se till att din blick och koncentration återigen är riktad åt rätt håll.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Om skribenten

Madeleine Roeck Hansen von Gyllenpalm har tillbringat drygt 20 år i en mängd olika branscher, och arbetar med företagsutveckling, ledarskap, kommunikation och personlig utveckling. Hon är Master certifierad handledare i bl a Situationsanpassat Ledarskap, Innermetrix och Social StylesTM. Madeleine har också utbildat ledare och konsulter i små och stora företag i Norden och internationellt.

Läs mer om SitServ!

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill