Vikten av taktkänsla i ledarskapet

Madeleine Roeck Hansen von Gyllenpalm, SitServ: Så blir du mer effektiv och taktfull i din kommunikation.

Kommunicera | Ledarskap | ARTIKEL | MAJ 2017

Som chefer och ledare ska vi hela tiden försöka ta fram det bästa i andra. Viktigt att komma ihåg är att ledarskapet normalt sett inte är en funktion av vad du säger utan hur och när du säger det. Bra ledare slutar aldrig att utvecklas och lära sig.

De flesta av oss har träffat på eller mött individer som oavsett situation eller miljö alltid tycks veta vad de ska säga och hur de ska säga det. Dessa individer behärskar konsten att kommunicera diplomatiskt, självsäkert och med taktkänsla. De säger rätt saker, på rätt sätt och vid rätt tillfällen. Detta är kanske den enskilt viktigaste färdigheten vi behöver för att kunna påverka människor och driva resultat.

Vissa chefer och ledare verkar ibland helt sakna taktkänsla, och de behöver bli mer medvetna om vilken typ av bild de sänder ut, eller om att de kommunicerar ut helt fel budskap. De flesta individer kan genom träning få en mer flexibel kommunikationsstil med en större medvetenhet om vilken typ av ordval, ton och kroppsspråk de uppfattas ha. De flesta av oss kan utveckla vår förmåga att kommunicera olika åsikter på ett mer neutralt sätt, kommunicera mer effektivt genom aktivt lyssnande och styra våra beteendemässiga ”triggers” så att vi agerar istället för att reagera.

Man kan förenklat säga att vår effektivitet i kommunikationen beror på tre faktorer:

 • 7% betydelsen av orden vi använder, d v s vad vi säger
 • 38% på hur vi säger ordern vi valt
 • 55% på icke verbala kännetecken såsom kroppsspråk, ansiktsuttryck etc.

Viktigt att komma ihåg är att både vad vi säger och hur vi säger det har en viktig roll i hur effektiv vår kommunikation uppfattas av andra. Vår verbala kommunikation gör förhoppningsvis så att vi blir förstådda, vår icke-verbala kommunikation ger ledtrådar avseende våra attityder och känslor. Om det finns ett glapp mellan vad vi säger och hur vi säger det kommer de vi försöker kommunicera med tro mer på det icke-verbala än på de sagda orden.

Vi lyssnar, ser – och tolkar

Lär dig lyssna och se saker nära, du kan se och höra vad människor omkring dig säger men du kan aldrig säkert veta vad de tänker eller känner. Det vi ser är det vi tror på, men tyvärr är inte alltid de slutsatser vi drar utifrån det vi ser korrekta. Syftet med att leda andra är att förflytta dem från punkt A till punkt B, d v s hjälpa dem att utvecklas och även hindra dem från att falla tillbaka prestationsmässigt. Vissa individer är väldigt bra på att prata sig ur olika svåra situationer, eller är bättre på att förhandla. Ibland kan vi ha lite tur, men om vi ska ha en långsiktig framgång behöver vi ha en stark kommunikationsförmåga, planera våra interaktioner, ha självkontroll, självförtroende och emotionell intelligens.

Vår taktkänsla och förmåga att vara diplomatiska är centrerad kring vår förståelse för andra människor och hur känsliga vi är för att uppfatta andras åsikter, föreställningar, idéer och känslor.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Effektiv användning av taktkänsla och diplomati kommer från vår förmåga att uppfatta vad en annan person känner eller tänker vid varje given tidpunkt, och sedan svara på ett sådant sätt att man undviker dåliga känslor eller pinsamheter - samtidigt som vi ska kunna hävda eller ta upp egna idéer och känslor på ett välmenande sätt.

Alla människor och alla kommunikationssituationer är unika. Att utveckla effektiv taktkänsla och diplomati kräver övning och gott omdöme. Dessa kunskaper är inte begränsade till användningen i formella sammanhang, såsom arbetsplatsen; takt och diplomati är också viktigt att utveckla för att kunna upprätthålla vänskap, romantiska relationer och relationer i familjen.

Förutsättningar för framgångsrik taktkänsla

En av grundförutsättningarna är sunt förnuft och att kunna använda ett gott omdöme oavsett situation. Det finns ett antal viktiga färdigheter för att kunna kommunicera med taktkänlsa:

 • Lyssna aktivt och uppmärksamt: du behöver kunna lyssna inte bara på det som sägs utan också på hur det sägs för att kunna förstå och reagera på ett anpassat lämpligt sätt.
 • Emotionell Intelligens (EQ): Människor med högre EQ har normalt sett en högre förmåga att på ett naturligt sätt kommunicera med taktkänsla.
 • Visa empati: En del av EQ, d v s vår förmåga att se och uppfatta omvärlden från en annan individs perspektiv.
 • Bestämdhet: en av de största anledningarna att använda taktkänsla är ofta att kunna övertyga eller påverka andra att tänka eller bete sig på ett visst sätt. Bestämdhet utan att styra eller köra över är grundläggande för denna process.
 • Artighet: att kunna vara artig och tillmötesgående, med respekt för andras synvinklar och kulturella skillnader är viktigt i de flesta typer av relationer.

Om vi lär oss att förstå hur andra ser och uppfattar oss får vi en ökad självinsikt om hur vi normalt försöker att påverka och utöva inflytande på andra. Några punkter som de flesta av oss behöver tänka på och även träna på för att utveckla en bättre taktkänsla när vi kommunicerar med och leder andra:

 • Utveckla en flexibel kommunikationsstil
 • Öka förtroende, tillit och respekt genom ökad medvetenhet om vår icke-verbala och verbala kommunikation, d v s våra ord och handlingar
 • Att kunna tala på ett självsäkert, diplomatiskt och taktfullt sätt även i svåra situationer och vid konflikter
 • Kunna presentera oss på ett kraftfullt sätt utan att överdriva och skrämma andra
 • Sträva efter ett ”win-win”-resultat, för att öka din chans att förhandla framgångsrikt även vid problematiska situationer så att alla parter kan känna sig gladare om någon kompromiss gjorts under processen.

För vissa är taktkänsla och diplomati naturligt och lättare än för andra. Den goda nyheten är att som med de flesta ledarskapsförmågor och färdigheter, kan även takt och diplomati förbättras genom övning och erfarenheter.

"Leadership is a conscious choice to act out of a deep sense and awareness to one's situation and surroundings." ~ Dr. Karen Keller

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap

Dela:

Om skribenten

Madeleine Roeck Hansen von Gyllenpalm har tillbringat drygt 20 år i en mängd olika branscher, och arbetar med företagsutveckling, ledarskap, kommunikation och personlig utveckling. Hon är Master certifierad handledare i bl a Situationsanpassat Ledarskap, Innermetrix och Social StylesTM. Madeleine har också utbildat ledare och konsulter i små och stora företag i Norden och internationellt.

Läs mer om SitServ!

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill