Bli framgångsrik i ett arbetsliv som förändras

Madeleine Roeck Hansen von Gyllenpalm, SitServ: Elasticitet, del 2 av 2: Teknikerna som förbereder ditt ”mindset” för en värld som ständigt utvecklas.

Ledarskap | Karriär | ARTIKEL | AUG 2017

Rätt miljö för rätt beteende

Rätt miljö för rätt beteende

I den första artikeln om hjärnans elasticitet gick vi igenom nio olika egenskaper som är typiska för människor med en hög grad av ”elastisk” förmåga. Vi konstaterade att dessa egenskaper är av avgörande vikt för att nå dit vi vill i karriären och i livet.
Men hur gör man då för att utveckla sin elasticitet? I del 2 ska vi titta närmare på åtta olika tekniker för att utveckla rätt mindset i en föränderlig värld.

I del 1 om hjärnans elasticitet konstaterade vi att vi lever i en värld som konstant utvecklas. Arbetslivet präglas av omstruktureringar, ny teknik och en snabbrörlig marknad, samtidigt som omvärlden tycks komma med nya överraskningar varje dag. Den utvecklingen lär inte avta, utan snarare accelerera – därför bör vi som är verksamma i dagens arbetsliv rusta oss mentalt för att kunna hantera denna snabba förändringstakt.

I första delen gick vi igenom nio olika egenskaper som är typiska för människor med ”elastiska” förmågor, alltså människor som är benägna att omvandla och anpassa sin mentalitet och sitt agerande utifrån det som händer i den föränderliga omvärlden. Frågan är nu: Hur utvecklar man dessa egenskaper?

Det finns många tekniker för att bidra till att öka vår elasticitet. Nedan är några punkter som kan hjälpa dig om du är en ledare i en modern organisation eller strävar efter att bli en. Dessa är några av de kritiska kompetenser och färdigheter du behöver för att trivas i vår föränderliga värld:

 • Utveckla ett mer flexibelt mindset: För att navigera framgångsrikt genom den labyrint av förändringar vi står inför behöver ledare mer än tidigare vara bekväma med oklara situationer och ibland ta helt outforskade vägar. Detta innebär att ledare kommer att stöta på "första gången"-situationer oftare och de behöver vara mer öppna för nya sätt att tänka för att fortfarande leverera resultat.
 • Ha en vision: Att ha en tydlig vision är en ständig kraft, ett ankare som kan hjälpa till att driva beslut, åtgärder och bedömningar. Den yngre arbetskraften drivs av syfte och värderingar, och en övertygande vision för framtiden är en viktig drivkraft för att engagera och behålla individerna på en hög prestationsnivå. I själva verket är en övertygande vision en viktig förutsättning för varje samhälle eller nätverk för att lyckas. Framgångsrika ledare är de som har en tydlig bild av vart de vill att deras organisationer och grupper ska vara.
 • Omfamna ett öppnare mindset: Med ett öppnare tankesätt ser vi möjligheter där ett begränsande tankesätt ser problem. En ledares förmåga att upptäcka de outforskade utrymmen, unika problem och tvärvetenskapliga lösningar är lika kritisk i den nya världen som deras förmåga att "göra något åt ​​det." Ledare måste kunna lyssna och blicka mot framtiden och ständigt skanna horisonten, och ha en strategisk framsynthet utan att förlora synen av den faktiska och aktuella verkligheten. De ledare som kan utveckla denna unika förmåga att se igenom motsättningar mot en framtid andra inte kan se kommer att kunna leda framgångsrikt oavsett situation.
 • Förutse och skapa förändring: När förändringarna omkring oss till viss del är konstanta och snabba, måste vi som ledare använda visdom från framtida kompanjoner och strategisk framsynthet att "skapa förändring" innan en extern förändring tvingar oss att reagera. Oavsett typ av förändring måste vi engagera människor i förändringsarbetet, prioritera vad som är viktigt och genomföra förändringar i mindre delar och inte allt på en gång. Vi behöver vårda förändringen genom att upprätthålla balansen mellan andras behov av sammanhang och våra egna behov av förändring.
 • Självmedvetenhet: Ledare kan inte lyckas om inte deras personliga vision och värderingar sammanfaller med organisationens vision och värderingar. Det är bara när ledarna är medvetna om sina preferenser, arbetssätt och eventuella blinda fläckar som de verkligen kan föra sitt sanna autentiska själv in i spelet och få till stånd en betydande skillnad för teamet, företaget och för sig själv.
 • Flexibelt lärande: Snabbt förändrade förutsättningar tvingar ledare att ständigt vara i ett självstyrt inlärningsläge. Ledare måste ständigt vara nyfikna och på ett sätt ha ett "nybörjar-sinne", men också vara villiga att ge upp välkända metoder, inlärda mönster och gamla sanningar. Ledare behöver utveckla en större medvetenhet om helheten och det systemiska. Vi kastas ständigt in i okända situationer, och vi behöver lära oss snabbare från dessa erfarenheter.
 • Nätverka och samarbeta: För att förstå och hänga med i alla nya trender och förväntningar behöver ledare i dagens värld samarbeta både inom och utanför sitt eget företag. Ett socialt tankesätt gör det möjligt för ledare att skapa, samarbeta med och vårda målmedveten verksamhet och sociala nätverk genom sociala medier och i sin dagliga kommunikation.
 • Ständigt klargöra och förtydliga kommunikationen: När du arbetar med en mer och mer global arbetskraft behöver din förmåga att kommunicera effektivt i olika kulturer bli ännu tydligare och bättre. Ledare måste ständigt tydliggöra den nuvarande situationen med hänsyn till förändrade yttre krav och nya förutsättningar. Lika viktigt är det att vi med jämna mellanrum klargör och förstärker visionen, värderingar och strategier. Rollen som ledare innebär att man hjälper andra att klargöra innebörden av och syftet med arbetet. Kommunikation och tydlighet är hårdvaluta i ett effektivt ledarskap.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Karriär

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Karriär

Dela:

Om skribenten

Madeleine Roeck Hansen von Gyllenpalm har tillbringat drygt 20 år i en mängd olika branscher, och arbetar med företagsutveckling, ledarskap, kommunikation och personlig utveckling. Hon är Master certifierad handledare i bl a Situationsanpassat Ledarskap, Innermetrix och Social StylesTM. Madeleine har också utbildat ledare och konsulter i små och stora företag i Norden och internationellt.

Läs mer om SitServ!

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill