Lean öppnar för jämställdhet

Ledarskap | BLOGG | OKT 2013

Utöver mitt jobb som jämställdhetskonsult så är jag med och driver ett företag som arbetar med lean och jämlikhet. Lean är populärt, inte bara i industrin utan även mer och mer inom offentlig sektor. Vad lean är, därom tvistar de lärda, några säger att det är en metod eller ett verktyg och andra att det är en strategi eller en filosofi. Hur du än väljer att se på lean så handlar det om att förändra företagskulturen och hitta och eliminera avvikelser. 

Utöver mitt jobb som jämställdhetskonsult så är jag med och driver ett företag som arbetar med lean och jämlikhet. Lean är populärt, inte bara i industrin utan även mer och mer inom offentlig sektor. Vad lean är, därom tvistar de lärda, några säger att det är en metod eller ett verktyg och andra att det är en strategi eller en filosofi. Hur du än väljer att se på lean så handlar det om att förändra företagskulturen och hitta och eliminera avvikelser.

Det ger ett utmärkt tillfälle att samtidigt tillföra kulturen ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv – att göra den jämlik. Förutom ett bättre klimat för de anställda kommer detta att resultera i ett mer effektivt införande av lean.

Vi vet för vi har kollat.

Som jämställdhetskonsult kommer jag ständigt i kontakt med jämställdhetsintegrering som är statens val av metod för att uppnå jämställdhet och jämlikhet i Sverige. På samma sätt som lean fungerar jämställdhetsintegrering genom att man analyserar, sätter mål och utvärderar för att sedan börja om processen igen. Syftet är att hitta och eliminera avvikelser som leder till ojämställdhet.  Jämställdhetsintegrering är obligatoriskt på alla nivåer för kommun, stat och landstingsverksamheter.

Eftersom lean blir mer populärt inom myndigheter och tjänsteföretag såg vi en möjlighet att underlätta för företag genom att kombinera lean och jämställdhetsintegrering.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Lean är ett utmärkt sätt att angripa en organisationsförändring men saknar en genusanalys vilket gör att resultaten lätt blir missvisande och leanprocessen haltande. Brister i språket, nedsatt funktion eller om du är man eller kvinna, gör ofta att utanförskap skapas.

I våra förstudier såg vi snabbt ett mönster; resursstarka grupper fick mer att säga till om. Genom att aktivt arbeta för att synliggöra och motverka sådana tendenser ökar delaktigheten och engagemanget på arbetsplatsen och arbetsuppgifterna. Detta leder till en friskare och därmed mer lönsam arbetsplats.

Dessutom visar våra förstudier också att lean fungerar bättre på lång sikt i kombination med jämställdhetsintegrering.

Jämlikhet innebär att alla människor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Jämställdhet avser jämlikhet specifikt mellan kvinnor och män.

Jämställdhetsintegrering är i Sverige den huvudsakliga strategi som används för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetsintegrering innebär att beslut inom alla politikområden ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

Jenny Claesson

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill