Tungt för chefer i offentlig sektor

Många är missnöjda med sitt arbete och känner obehag inför att gå till jobbet, visar ny undersökning.

Hälsa | Ledarskap | ARTIKEL | NOV 2020

Chefer i offentlig sektor upplever inte sitt arbete som meningsfullt i samma utsträckning som andra medarbetare eller chefer i privat sektor.

Chefer i offentlig sektor upplever inte sitt arbete som meningsfullt i samma utsträckning som andra medarbetare eller chefer i privat sektor.

Chefer i offentlig sektor är mindre nöjda med sitt arbete jämfört med chefer i privat sektor. Det visar den nya undersökningen Jobbhälsoindex. De offentliganställda cheferna känner också i högre utsträckning obehag inför att gå till jobbet, och många uppger att de vill lämna sin arbetsgivare. Jämfört med andra medarbetare i offentlig sektor upplever de också jobbet som mindre meningsfullt.

Att vara chef i offentlig sektor är för många ett tungt och påfrestande arbete. Det framgår tydligt i den nya undersökningen Jobbhälsoindex. Offentliganställda chefer är inte alls lika nöjda med sitt arbete som chefer i privat sektor. Hela 22 procent uppger att de inte är nöjda, vilket kan jämföras med 8 procent bland de privatanställda cheferna. Bland vanliga medarbetare i offentlig sektor är missnöjet inte alls lika stort, utan ligger på 9 procent, bara en procentenhet mer än medarbetare och chefer i privat sektor.

Chefer i offentlig sektor upplever inte heller sitt arbete som meningsfullt i samma utsträckning som andra medarbetare eller chefer i privat sektor. 14 procent av de offentliganställda cheferna anser inte att arbetet känns meningsfullt, jämfört med 6 procent bland chefer i privat sektor, och 5 respektive 9 procent bland vanliga medarbetare i offentlig och privat sektor.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Psykiskt obehag – av att gå till jobbet

Ett annat väldigt oroväckande resultat är att många chefer i offentlig sektor känner ett psykiskt obehag inför att gå till jobbet. Här har det också skett en försämring jämfört med tidigare år, enligt Jobbhälsoindex. Hela 30 procent känner ett sådant obehag några gånger i månaden, och 13 procent känner det flera gånger i veckan. Bara 28 procent uppger att de inte känner något obehag. Bland chefer i privat sektor svarar 16 procent att de känner obehag flera gånger i månaden, och 10 procent känner det flera gånger i veckan.

– Det är naturligtvis oroande att det är så många chefer som på grund av arbetet känner psykiskt obehag att gå till jobbet och att det ökar. De har ju dessutom en arbetsmiljöuppgift att minska den psykiska ohälsan i arbetslivet, säger Lars Hjalmarsson från Jobbhälsoindex i ett pressmeddelande.

Andra resultat i undersökningen visar också att offentliganställda chefer inte upplever att deras åsikter respekteras i samma utsträckning som chefer i privat sektor gör. Denna upplevelse är särskild vanlig bland yngre chefer. Dessutom är chefer i kommuner och regioner, kanske som en konsekvens av den relativt utbredda vantrivseln, mer benägna att lämna sin arbetsgivare jämfört med andra chefer och medarbetare i undersökningen.

Jobbhälsoindex enkätundersökning är genomförd från mitten av april till slutet av juni, alltså mitt under pågående coronapandemi. Detta tros ha bidragit till de höga siffrorna – pandemin har satt verksamheter inom offentlig sektor under stort tryck. Men många av problemen fanns även innan pandemin, och lär därför inte försvinna av sig själva när pandemin är över, utan måste tas på allvar.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill